Tarihte bugün Atatürk

 

12 KASIM

 

12 Kasım 1911 – Nuri (Conker) Bey'in İstanbul'dan vapurla İskenderiye'ye gelişi. [Kocatürk]

 

12 Kasım 1916 – Atatürk'ün, Bitlis yakınındaki -Yarbay Ali (Çetinkaya) Bey'in komuta ettiği- 14. Alay'ı denetlemesi ve geceyi Alay Karargâhında geçirmesi.

 

12 Kasım 1918 – Bir Fransız tugayının İstanbul'a girişi.

 

12 Kasım 1918 – İstanbul'a işgal için bir Fransız Tugayının getirilmesi.

 

12 Kasım 1919 – Edirne'de bulunan I. Kolordu Komutanı Albay Cafer Tayyar Bey'in, Atatürk'e, Sivas'ta Heyet-i Temsiliye üyeleriyle komutanların yapacağı toplantıya durumu gereği gelemeyeceğini, hakkında gösterilen yakınlığa teşekkür ettiğini bildiren telgrafı.

 

12/13 Kasım 1919 – Atatürk'ün, Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın 9 Kasım 1919 tarihli telgrafına cevabı: "…Millî örgüte karşıt düşüncede bulunanlar ancak memleket ve millete düşman olanlardır! …Bildirdiklerinizden anladığımıza göre, İstanbul Hükûmeti, millî örgütün varlığını ihtimal ki, gereksiz görüyor. Gerçekten durum bu merkezde olup millî örgüte ihtiyaç olmaksızın memleketi kurtaracak kuvvete sahip bulunuyorsa, ona göre gerekenlerin yapılmak üzere açıkça bildirilmesini, aradaki her türlü yanlış anlamanın giderilmesi için arz ve rica ederiz."

 

12 Kasım 1920 – Doğu cephesi kuvvetlerinin Arpaçay'ın doğusuna geçmeleri. Ermenilerin Iğdır'ı boşaltarak Aras'ın kuzeyine çekilmeleri ve Iğdır'ın kurtuluşu.

 

12 Kasım 1920 – Ermeniler'in boşalttığı Iğdır'a, Türk birlikleri girdi. (Ermenilerin Iğdır'ı boşaltarak Aras'ın kuzeyine çekilmeleri ve Iğdır'ın kurtuluşu.)

 

12 Kasım 1921 – Cemal Paşa'nın, Moskova'dan Atatürk'e telgrafı: "…Enver ve Halil Paşaların Anadolu'da teşebbüs etmekte oldukları hususları öğrendim. Bu teşebbüslere son verdirmek için bütün mevcudiyetimle çalışıyorum."

 

12 Kasım 1921 Hamdullan Suphi Maarif vekilliğinden istifa etti.

 

12 Kasım 1922 – Türk delegasyonu Lozan'a vardı. İsmet Paşa, azınlıklarla ilgili suçlamaları reddetti. Konferans 20 Kasım'a ertelendi.

 

12 Kasım 1922 – İstanbul Kumandanlığına Selahattin Adil Paşa atandı.

 

12 Kasım 1924 – Atatürk'ün, Çankaya'da akşama doğru eski Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa'yı kabulü.

 

12 Kasım 1924 – Atatürk'ün, İstanbul Darülfünunu profesörlerinden Fuat (Köprülü), Ali Nihat (Tarlan) Beyleri ve diğer bazı öğretim üyelerini kabulü.

 

12 Kasım 1924 – Atatürk'ün, akşamüzeri Başbakan İsmet (İnönü) Paşa'ya daha sonra rahatsız bulunan Sağlık Bakanı Refik (Saydam) Bey'i evlerinde ziyareti.

 

12 Kasım 1929 – Yeni harflerle basılan ilk Türk posta pulları kullanıma girdi.

 

12 Kasım 1931- Atatürk'ün, ünlü Türk pehlivanı Kurtdereli Mehmet'e takdir mektubu: "Seni cihanda büyük ün almış bir Türk pehlivanı tanıdım. Parlak başarılarının sırrını şu sözlerle açıkladığını öğrendim: 'Ben her güreşte arkamda Türk milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürdüm.' Bu dediğini en az yaptıkların kadar beğendim. Onun için senin bu değerli sözünü Türk sporcularına bir meslek ilkesi olarak kaydediyorum! Bununla, senden ve sözlerinden ne kadar memnun olduğumu anlarsın."

 

12 Kasım 1931 – Atatürk'ün, Çankaya'da Finlandiya Elçisi V. Tanner'in güven mektubunu kabulü.

 

12 Kasım 1931 – Atatürk'ün, akşam Yeni Sinema'ya giderek film izlemesi, saat 24.00'de Marmara Köşkü'ne gelerek geceyi burada geçirmesi.

 

12 Kasım 1934 – Türkiye'de ilk kez bir kadın, belediye başkan yardımcısı oldu: Bursa Belediye Meclisi, Zehra Hanım'ı Başkan Yardımcılığı'na seçti.

 

12 Kasım 1936 – Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin, Dışişleri Bakanlığı'nın 10.11.1936 tarihli yazısına cevabı: "Cumhurbaşkanı Atatürk'ün 19 Mayıs 1881 tarihinde doğmuş olduklarını arz ederim."

 

12 Kasım 1937 – Atatürk'ün, saat 17.00'de kız kardeşi Makbule Hanım'ın kaldığı köşke uğraması.

 

12 Kasım 1937 – Atatürk'ün, Başbakan Celâl Bayar, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya ile beraber saat 18.30'da Ankara'dan trenle -Diyarbakır yönünde- doğu seyahatine çıkışı.