Tarihte bugün Atatürk

 

12 OCAK

 

12 Ocak 1916 – Atatürk'ün, Fethi (Okyar) Bey ve bazı dostlarını ziyaret etmek üzere İstanbul'dan Sofya'ya gidişi (Cevat Abbas Gürer hatıralarında, Atatürk'ün 16. Kolordu Komutanlığı'na atanmasının Sofya'ya gidişinden birkaç gün sonra gerçekleştiğini ifade etmektedir. Atanma tarihi 16 Ocak 1916 olduğuna göre Sofya'ya gidiş tarihinin de 12 veya 13 Ocak 1916 olması gerekmektedir). [Kocatürk]

 

12 Ocak 1919 – İngilizlerin Ermeni amaçlarına hizmet etmek üzere Kars'a yerleşmeleri.

 

12 Ocak 1919 – İngilizler, Kars'a girerek bazı mevkiilere yerleşti.

 

12-13 Ocak 1919 – Tevfik Paşa'nın, bazı değişikliklerle yeni bir kabine kuruşu (Tevfik Paşa 12 Ocak 1919 günü Sadaret'ten istifa etmiş; yeni kabineyi kurma görevi yine kendisine verilmiştir). İstanbul'da ikinci Tevfik (Okday) Paşa Hükümeti kuruldu. (3 Mart'ta istifa etti. İlk kabinesi : 11.11.1918'de kurulmuştu.)

 

12 Ocak 1920 – İstanbul'da son "Osmanlı Meclis-i Mebusanı"nın açılması. (İstanbul'un işgali üzerine Meclis, 18 Mart 1920 günü son toplantısını yaparak çalışmalarına ara verme kararı almış, 11 Nisan 1920'de de Padişah iradesiyle kapatılmıştır.) (Meclis-i Mebusan, 168 mebustan 72'sinin katılımıyla açıldı.) Meclis-i Ayân'da ise Damat Ferit Paşa, meclise kendi adamlarını doldurduğu gerekçesiyle şiddetle eleştirildi. Damat Ferit ise atamaların padişah tarafından yapıldığını söyleyerek, kendini aklamaya çalıştı.

 

12 Ocak 1920 – Son Osmanlı Meclis-i Mebusan'ı seçimlerden sonra Sultan Vahdettin'in yayınladığı "İrade-i Seniyye" doğrultusunda Fındıklı sarayında açıldı. (Açılış oturumu en yaşlı üye Bursa Mebusu Hacı İlyas Efendi başkanlığında gerçekleşti. Vekil sayısı 140'tı.)

 

12 Ocak 1920 – Atatürk'ün, Konya'da bulunan Albay Fahrettin (Altay) ve Trakya'da bulunan Albay Cafer Tayyar (Eğilmez) Beylere telgrafı: "İstanbul'da Prens Sabahattin Bey'le görüşülmüştür. …Kendisi, Kuva-yi Milliye'den yanadır, İzmir harekâtını pek meşru telâkki etmektedir. Kuva-yi Milliye ileri gelenleriyle İstanbul'da işbirliğine hazırdır." [Kocatürk]

 

12 Ocak 1920 – 450 kişilik Ermeni süvari birliği, Antep'in Arapdar köyünde Müslümanlar'a işkence yaptı.

 

12 Ocak 1920 – Padişah Vahdettin, Osmanlı Mebusan Meclisi'ni açtı. Böylece bir anlamda III. Meşruiyet ilan edilmiş oldu. Vahdettin, hasta olduğunu belirtip meclisin açılışına gitmedi.

 

12 Ocak 1921 – Çekilen Yunan kuvvetlerini takip harekâtı başladı. Bozöyük ve Söğüt işgalden kurtarıldı.

 

12 Ocak 1921 – Ayaklanan Çerkez Ethem kuvvetlerinin Kütahya bölgesindeki mevkilere taarruzu ve Batı cephesi kuvvetleri tarafından püskürtülmesi.

 

12 Ocak 1921 – Batı Cephesi Komutanı Albay İsmet Bey'in, Atatürk'ün tebrik telgrafına cevabı: "…Mukadderatımızı tam bağımsızlık ile üzerine almış olan Büyük Millet Meclisi'ne kayıtsız şart sız bağlılıktan aldığı manevî ve kutsî feyz ile mukaddes topraklarımızın kurtarılması vazifesini yerine getireceğine ordunun, kesin kanaatle emin bulunduğunu arz ve temin ederim." [Kocatürk]

 

12 Ocak 1922 – Fransız edibi Pierre Loti'nin sekreteri G. Janberger'in, Loti'ye gönderilen harp yetimlerinin işlediği halı nedeniyle Atatürk'e teşekkür mektubu: "Pierre Loti, göz yaşartıcı bu yüksek iltifata nasıl teşekkür edeceğini bilemiyor. Hiç olmazsa bu teşekkürlerini kendi elleriyle yazmalıydı. Ne yazık ki bu sevinçten de mahrumdur." (P.Loti'nin ağır hasta oluşu nedeniyle mektubu kâtibi yazıp imzalamıştır). [Kocatürk]

 

12 Ocak 1924 – Atatürk'ün, İzmir'de halk arasında bir gezinti yapması.

 

12 Ocak 1926 – Atatürk'ün, Kahire Elçisi Muhittin (Akyüz) Paşa'yı kabulü.

 

12 Ocak 1931 – Atatürk'ün, yeni Millî Savunma Bakanlığı binasını gezmesi.

 

12 Ocak 1932 – Atatürk'ün, trenle Ankara'dan İstanbul'a gelişi ve Söğütlü yatı ile Dolmabahçe'ye geçişi.

 

12 Ocak 1933 – TBMM'de Dahili İstikraz'a (İç Borçlanma) ilişkin kanun kabul edildi.

 

12 Ocak 1934 – Yunanistan eski Başbakanı Venizelos'un, Nobel Ödülü Komitesi Başkanlığı'na Atatürk'ü, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini bildiren mektubu: "Barışı sağlamlaştırma hareketi, yeni ve seçkin Türk Devleti'ne bugünkü görüntüsünü veren tüm iç reform hareketleri ile birlikte yürümüştür. Mustafa Kemal Paşa'yı, Yüksek Nobel Barış Ödülü için aday göstermekle şeref kazanırım."

 

12 Ocak 1935 – Atatürk'ün, Çankaya'da İtalya Büyükelçisi Galli Carlo'nun güven mektubunu kabulü.

 

12 Ocak 1936 – Atatürk'ün, Çankaya'da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi profesörleriyle Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu üyelerine çay ziyafeti vermesi.