Tarihte bugün Atatürk

 

12 ŞUBAT

 

12 Şubat 1916 – Atatürk'ün, Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) Bey'le beraber arazide talimleri izlemesi.

 

12 Şubat 1916 – Mustafa Kemal'e ikinci rütbeden mecidiye nişanı verilmesi.

 

12 Şubat 1919 – Çerkez Ethem eski İzmir Valisi Rahmi Bey'in oğlunu fidye karşılığı kaçırdı.

 

12 Şubat 1919 – Trabzon'da "Trabzon Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti"nin (Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti ) kuruluşu.

 

12 Şubat 1920 – Maraş, Fransız işgalinden kurtuldu. Maraş'tan çekilen Fransızlar, bir gece önce şehri terkederken top ateşine tutarak yangın ve yıkıma sebebiyet verdi. Şehirdeki Ermenilerin bir bölümü Fransızlarla birlikte Maraş'ı terketti.

 

12 Şubat 1920 – Batum'u boşaltmaya başlayan İngilizler, buradaki kuvvetlerini İstanbul'a getirmeye başladı. Bu İstanbul'da yapılacak bir işgalin habercisiydi.

 

12 Şubat 1920 – Atatürk'ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez Heyetlerine Maraş'ta Fransızlara karşı kazanılan başarıyı ve düşmanın şehirden çekildiğini bildiren telgrafı.

 

12 Şubat 1920 – Atatürk'ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti şubelerine Urfa şehrinin 8/9 Şubat 1920 gecesi Fransızlar mağlup edilerek Kuva-yi Milliye tarafından işgal edildiğini bildiren telgrafı.

 

12 Şubat 1920 – Rauf Bey'in, İstanbul'dan, Atatürk'ün 5 Şubat 1920 tarihli yazısına cevabı: "…Hepimiz aynı fikirdeyiz. …Harbiye Nazırı Fevzi Paşa'ya, bu görüşe göre izahatta bulundum."

 

12 Şubat 1920 – Teali İslam Cemiyeti'nin vatana, millete zararlı olduğunu fark eden Atatürk, 12 Şubat 1920'de 12. Kolordu Komutanlığı'na, Konya Valiliği'ne ve Merkez Kurulu'na gönderdiği yazıda Teali İslam Cemiyeti'nin yok edilmesini istemişti.

 

12 Şubat 1929 – Stalin tarafından sürgün edilen eski savaş komiseri Troçki, 'İliç' adlı bir şileple İstanbul'a geldi.

 

12 Şubat 1931 – Atatürk'ün, Ege vapuruyla Mersin'e gelişi, şehirde ziyaretleri, saat 18.00'de trenle Adana üzerinden Malatya'ya hareketi.

 

12 Şubat 1932 – Atatürk'ün, öğleden sonra otomobille Büyükdere'ye kadar bir gezinti yapması.

 

12 Şubat 1932 – Atatürk beraberindeki heyetle Belgrad ormanlarında (İstanbul) incelemelerde bulundu.

 

12 Şubat 1937 – Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda Başbakan İsmet İnönü, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Araş ve Sağlık Bakanı Dr. Refik Saydam'ı kabulü.

 

12 Şubat 1937 – Atatürk'ün, -Selanik'te doğduğu evin, sahibinden satın alındığını ve kendi emirlerine verilmesinin kararlaştırıldığını bildiren- Selanik Belediye Başkanı Marcuriu'ye teşekkür telgrafı.