Tarihte bugün Atatürk

 

12 TEMMUZ

 

12 Temmuz 1915 – Seddülbahir'de İngiliz-Fransızların büyük taarruzu.

 

12 Temmuz 1916 – Rusların, 8. Tümen cephesi (Muş cephesi)'nde taarruza geçmesi. Atatürk bugün 8. Tümen kesimine giderek muharebeyi yakından izlemiş, 15 Temmuz 1916'da Rus birliklerinin Mus'ta Kozmadağındaki Türk savunma mevzilerini yarmaları üzerine bu kesimdeki 8. Tümeni başarıyla Kulp Boğazı'na çekmiştir.) (Kocatürk)

 

12 temmuz 1920 – Atatürk'ün, "Millî Müdafaa örgütünün kuvvetlendirilmesi hususunda alınacak tedbirlerin bir gizli oturumda görüşülmesine dair önerge" nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşması: "…Efendiler kesinlikle söylerim ki, ordumuzun örgütü pek mükemmeldir ve dünyada bizim ordumuzun örgütünden muntazam bir ordu örgütü yoktur!"

 

12 Temmuz 1920 – İznik, Yunanlılar tarafından işgal edildi.

 

12 Temmuz 1920 – Osmanlı Adliye Nazırı Ali Rüştü Efendi, Yunan taarruzunun "İstanbul hükümetinin programına uygun olduğunu" açıkladı ve "Yunan ordusunun başarısı için dua edilmesini" istedi. (Turgut Özakman, 1881-1938 Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Kronolojisi, 3. bas, Ankara, 2009, s.96).

 

12 Temmuz 1921 – Yunan kuvvetleri Gediz'e girdi. Gediz'in Yunanlıların eline geçmesi.

 

12 Temmuz 1921 – Türk birlikleri geri çekilmeye başladı.

 

12 Temmuz 1921 – Atatürk'ün, Fransız edibi Pierre Loti'nin 18.5.1921 tarihli mektubuna cevabı: "Tarihimizin en karanlık günlerinde, yenilgi ve iftiranın bizi ebediyen yok edecek gibi göründüğü bir zamanda bize güvenini bir an bile yitirmemiş olan dosta beslediğimiz ebedî minnettarlığın teminatını, talihin Türk milletine yeniden gülümsemeye başladığı şu sırada yenilemekten pek mutluluk duymaktayım."

 

12 Temmuz 1922 – Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Rauf (Orbay) Bey'in, İcra Vekilleri Heyeti Başkanlığı'na seçilmesi.

 

12 Temmuz 1922 – 4 Ağustos 1923 – Rauf Bey'in (Orbay) Bakanlar Kurulu Başkanlığını yürütmesi. (Nutuk)

 

12 temmuz 1923 – İstiklal Marşı için Ali Rifat Bey'in (Çağatay) bestelediği eser seçildi. Bu marş 7 yıl okunduktan sonra 1930'da Osman Zeki Bey'in (Üngör) bestesiyle değiştirildi.

 

12 Temmuz 1923 – Polonya ile ticaret antlaşması imzalandı.

 

12 Temmuz 1927 – Atatürk'ün, günü Dolmabahçe Sarayı'nda istirahatle geçirişi, gece Taksim Bahçesi'ni şereflendirişi, saat 24.00'de Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.

 

12 Temmuz 1930 – Zeylan Bucağı'ndaki ayaklanmanın tamamıyla bastırıldığına ilişkin hükümet bildirisi yayımlandı.

 

12 Temmuz 1930 – Atatürk'ün, İstanbul'dan Yalova'ya gidişi.

 

12 Temmuz 1932 – "Türk Dil Kurumu" kuruldu. Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu'nun kuruluşu. Türk Dil Kurumu, "Türk Dili Tetkik Cemiyeti" adıyla 12 Temmuz 1932'de Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulmuştur. Cemiyetin kurucuları, hepsi de milletvekili ve dönemin tanınmış edebiyatçıları olan Sâmih Rif'at, Ruşen Eşref (Ünaydın), Celâl Sahir (Erozan) ve Yakup Kadri (Karaosmanoğlu)'dir. Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin amacı, "Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek" olarak tespit edilmiştir. Kaynak: tdk.org.tr

 

12 Temmuz 1932 – Mustafa Kemal'in direktifiyle "Türk Dili Tetkik Cemiyeti"nin kurulması. (Daha sonra "Türk Dil Kurumu" adını almıştır.)

 

12 Temmuz 1932 – Atatürk, bugün akşamüzeri Çankaya'da -dilcilerin de katıldığı- Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti toplantısına başkanlık etmiş, toplantı sonunda şunları söylemiştir: "Dil işlerini düşünecek zaman da gelmiştir; ne dersiniz? Öyle ise Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti gibi, bir de ona kardeş, bir dil cemiyeti kuralım. Adı Türk Dili Tetkik Cemiyeti olsun!" Aynı gün, kurulacak cemiyetin başkan, genel sekreter ve üyeleri belirlenmiş, daha sonra izin için hükümete başvurulmuştur. (Cemiyetin adı, III. Türk Dil Kurultayı'nın 31 Ağustos 1936 günkü birleşiminde kabul ettiği tüzük değişikliği ile "Türk Dil Kurumu"na çevrilmiştir). [Kocatürk]

 

12 Temmuz 1932 – Mustafa Kemal program ve tüzüğünü kendisinin hazırladığı Türk Dili Tetkik Cemiyeti'ni kurmuştur. Bu cemiyet 1936'da Türk Dil Kurumu'na dönüştürüldü. (Türk Tarih Kurumunun da, Türk Dil Kurumunun da KORUYUCU (Himaye edeni) Başkanı Atatürk'tür.)

 

12 Temmuz 1932 – Yugoslavya Kralı Aleksandre Gazi Mustafa Kemal'i İstanbul'da ziyaret etti.

 

12 Temmuz 1935 – Atatürk'ün, Türk Dil Kurumu'nun 3. kuruluş yıldönümü nedeniyle kendisine gönderilen saygı telgrafına cevabı: "Türk Dil Kurumu'nun üç sene içinde yaptığı işler çok büyüktür. Kurum içinde çalışan arkadaşlar onunla övünebilirler. Kurumunuzu kutlar, tam başarılar dilerim."

 

12 Temmuz 1936 – Berlin Olimpiyatları'nda Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını Mersinli Ahmet (Kireççi) getirdi. 71 kiloda üçüncü oldu.

 

12 Temmuz 1936 – Atatürk'ün, saat 13.30'da Sakarya motoruyla Büyükada'dan Florya'ya dönüşü, sandalla gezinti yapışı, denize girişi.

 

12 Temmuz 1938 – Atatürk'te yüksek ateş görüldü.