Tarihte bugün Atatürk

 

13 MAYIS

 

13 Mayıs 1914 – Mustafa Kemal'in Sofya Splendide otelinden Madam Corinne'ye mektubunun başları; "DÜNYA İNSANLAR İÇİN BİR SINAV YERİDİR!" (Bir ömrün öteki hikayesi, Sinan meydan)

 

13 Mayıs 1914 – Mustafa Kemal Sofya'dan Madam Corinne'ye gönderdiği mektubun sonundaki Türkçe notu LATİN HARFLERİYLE yazmıştır. (Akl-ı Kemal, c.1, Sinan Meydan)

 

13 Mayıs 1915 – Çanakkale'de, Binbaşı Ahmet Bey'in komutasındaki "Muaveneti Milliye" muhribi, Golyat zırhlısını torpilleyerek batırdı.

 

13 Mayıs 1915 – Atatürk'ün Kuzey Grubu Komutanlığı'na raporu: "Kolordu'nun isteği gereğince karşımdaki düşmanı Arıburnu'ndan atmak için canımı fedadan bir an tereddüt etmem. Komuta ettiğim birliği dahi son ere kadar ölüme gönderebileceğime güvenim var. Ancak, fayda verecek sonucu ortaya koyacağına kesin olarak inandığım evvelki raporumda da arz ettiğim üzere, ağır topçunun ateş himayesi altında yeni bir tümenle taarruzun yapılması gerekli olduğunu arz eylerim."

 

13 Mayıs 1915 – Atatürk'ün, İngilizlerin günlerdir Arıburnu'ndan devamlı asker çıkarması üzerine -subay ve askerlerimizi maddeten ve manen uyanık ve emirlere hazır bulundurmak üzere- bildirisi: "…Bölge komutanları, son erimize kadar ölmek veyahut karşımızdaki düşmanı bir fert kalıncaya kadar denize dökmek amacıyla taarruz ve hücuma hazırlanacaktır. Komutanlar bu görüş açısından her türlü tertibat ve incelemelerini bitirip hücuma hazır olduklarını bana bildireceklerdir."[Kocatürk]

 

13 Mayıs 1916 – Atatürk'ün, beraberindekilerle sabah Raşikan köyünden hareket ederek öğleden sonra saat 13.00'da Kulp merkezi Pasur'a gelişi ve geceyi burada geçirişi (Atatürk, Pasur'a 1 saatlik mesafeden Genç Mutasarrıfı Hilmi Bey ve diğer yüksek memurlar tarafından karşılanmıştır).

 

13 Mayıs 1916 – Karargâhı Diyarbakır'a nakledilen 2. Ordu Komutanı Ahmet İzzet Paşa'nın İstanbul'dan Diyarbakır'a gelişi. (2. Ordu Komutanlığı'na atanan Ahmet İzzet Paşa'nın İstanbul'dan Diyarbakır'a gelişi.)

 

13 Mayıs 1918 – Mustafa Kemal'in, böbrek rahatsızlığı sebebiyle tedavi için İstanbul'dan Viyana'ya hareketi. (Viyana ve Karlsbad'da 2 ay kadar tedavi görmüştür.) "13 Mayıs 1918 Tarihinde bera-i tedavi Viyana'ya azimet buyurmuştur."

 

13 Mayıs 1919 – İzmir'in işgal edileceğine ilişkin Venizelos'un beyannamesi, Aya Fotini Kilisesi'nde Yunan Albayı Mavrudis tarafından yerli Rumlara okundu.

 

13 Mayıs 1919 – Atatürk'ün, Harbiye Nezareti'ne "9. Ordu Müfettişliği karargâh mensuplarının 3 aylık ödenekleri ile fevkalâde masraflar için bir miktar para verilmesi ve karargâhın seferî sayılması hakkında evvelce yaptığı müracaatların acele sonuçlandırılmasını isteyen ve bunları takiben 3 gün sonra İstanbul'dan hareket edileceğini" bildiren yazısı.

 

13 Mayıs 1919 – Paris görüşmelerinde Lloyd George, Osmanlı Devleti'nin İtilaf devletleri arasında bütünüyle bölüşülmesini istedi.

 

13 Mayıs 1920 - Cafer Tayyar Bey, Trakya kuvvetlerinin komutanı oldu.

 

13 Mayıs 1921 – İstanbul'daki İtilaf Devletleri yüksek komiserleri (Pell, Rumbold, Garroni) boğazları "tarafsız bölge" ilan etti. İstanbul'da İtilaf Devletleri'nin üç yüksek komiserinin "Boğazların tarafsızlığı" hakkındaki kararı.

 

13 Mayıs 1926 – Atatürk'ün, Tekir köyüne giderek kurmaya çalıştığı çiftlikte incelemeler yapması.

 

13 Mayıs 1926 - T.B.M.M'de "Sıtma Mücadelesi Kanunu" kabul edildi.

 

13 Mayıs 1929 - TBMM'de "Ticaret Kanunu" kabul edildi.

 

13 Mayıs 1931 – Son posta gazetesi yazarı İbrahim Hakkı (Konyalı) tarafından 'tarihi değeri olan belgelerin ot balyaları gibi çemberlenip, vagonlarla Bulgaristan'a gönderildiği'haberi 13 Mayıs 1931 tarihli gazetesinde duyuruldu. (Ertesi gün haberin devamı yayınlandı. 19 ve 21 Mayıs tarihlerinde de başka gazeteler olayı haber yaptılar. SANSÜR UYGULANMADI, KONU KAPATILMAYA ÇALIŞILMADI.) Hükümetin devreye girmesiyle satış işlemi durduruldu, Bulgaristan hükümeti ile temasa geçildi. Toplam 54 çuval evrak geri alındı. Çok azı hariç tamamına yakını geri alınmış oldu.) (Panzehir, Sinan Meydan)

 

13 Mayıs 1938 – Atatürk'ün, Çankaya'da Adalet Bakanı Şükrü Saraçoğlu'nu kabulü.