Tarihte bugün Atatürk

 

13 AĞUSTOS

 

10 – 13 Ağustos 1919 – Atatürk'ün Erzurum kongresinden sonra Kürt aşiret reislerine çok sayıda mektup ve telgraf göndermesi. (Cumhuriyet tarihi yalanları, Sinan Meydan)

 

13 Ağustos 1919 – Atatürk'ün. Diyarbakır ve Bitlis bölgesinde bazı kimselere mektup yazarak, onları Millî Mücadele'yi desteklemeye çağırması.

 

13 Ağustos 1919 – İleri gazetesinin haberi; "Üçüncü Ordu müfettişliğinden azledilen ve askerlikten istifa eden Mustafa Kemal Bey askeriyeden çıkarılmış ve sahip olduğu nişanlar çıkarılıp, sorumlu olduğu fahri yaverlik rütbesi geri alınmıştır."

 

13 Ağustos 1919 – Atatürk'ün 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa'ya telgrafı: "Kara Vasıf Bey Amerikan mandası ile çok uğraşıyor. Anadolu'daki milletin gerçek duygularını anlatmaya muvaffak olamıyor muyuz? Acaba yazdıklarımız ulaşmıyor mu? Bildirge'nin 7. maddesi amacı üstlenmektedir, sanırım." [Kocatürk]

 

13 Ağustos 1919 – 1919 yılı Ağustos başında, İstanbul'daki çeşitli partiler birleşerek Amerikan heyetine verilmek üzere bazı kararlar almıştı. 13 Ağustos 1919'da 12. Kolordu Komutanı Selahattin imzasıyla Atatürk'e bildirilen bu karardan biri kan donduran cinstendi. Amerika'yı memnun etmek için, vatan topraklarının bir bölümünü, belli şartlarda Ermenistan'a vermekten söz ediliyordu. Atatürk, 13 Ağustos 1919 tarihli cevabında, bu kararı "son derece üzüntüyle ve esefle karşıladığını" belirtip "Bir karış toprağın bile Ermenilere verilemeyeceğini" belirtmişti. "Bu gibi dernekler yetkilerini bilmeli…" diye de eklemişti.

 

13 Ağustos 1920 – Cemal Paşa'nın, Taşkent'ten Atatürk'e mektubu (Cemal Paşa bu mektubunda daha evvel 4 mektup yazdığını; fakat hiçbirine cevap alamadığını kaydetmekte ve "…Sizden iki satırlık bir mektuba gerçekten muhtacım. Sizin iki satırlık yazınız bana gelecekteki hareket şeklimin tespiti için rehber olacaktır!" demektedir. [Kocatürk]

 

13 Ağustos 1920 – Mustafa Kemal'in 20 Ocak 1921 anayasasının ilk tasarısını hazırlayıp meclise sunması. (Atatürk ve demokratik Türkiye, Halil İnalcık)

 

13 Ağustos 1921 – Yunanlıların Sakarya'daki Türk mevzilerine doğru ileri harekata başlaması.

 

13 Ağustos 1921 – Sakarya Meydan Savaşı'nın sonuçlanması ve Yunan kuvvetlerinin Sakarya nehrinin doğusunda imhasıyla zaferin kazanılması

 

13 Ağustos 1921 – Fahrettin (Altay) ve Kazım (Özalp) Beylerin General rütbesine yükseltilmeleri.

 

13 Ağustos 1922 – Atatürk'ün, gece Ankara'da Sovyet Elçiliği'nde -kaza sonucu- çıkan ve etrafa yayılma tehlikesi gösteren yangını söndürme çalışmalarını izlemesi.

 

13 Ağustos 1922 – Genelkurmay Karargâhı'nın, Ankara'dan Batı Cephesi'ne hareketi.

 

13 Ağustos 1923 – Gazi Mustafa Kemal'in, Ankara Milletvekilliğini kazanması.

 

13 Ağustos 1923 – Atatürk'ün, 2. defa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilmesi.

 

13 Ağustos 1923 – Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci devre I. toplantı yılını açış konuşması: "…Memleketimizi bayındır, halkımızı mutlu yapacağız ve refaha kavuşturacağız. Ümidimiz, kararımız ve bilhassa milletimizin ve Yüce Meclisinizin göstereceği birlik ve dayanışma, ilerleme ve uygarlık yolundaki çalışmamızda elbette başarının kefili olacaktır."

 

13 Ağustos 1923 – Mustafa Kemal meclis konuşmasında, kurtuluş savaşının ne zorluklarla kazanıldığını anlattı, şehitlerimizin ruhuna FATİHA istedi.

 

13 Ağustos 1934 – 5 yıllık sanayileşme planı gereği Bakırköy Bez fabrikası hizmete açıldı.

 

13 Ağustos 1936 – Atatürk'ün, askerî manevralar nedeniyle Org. Fahrettin Altay'ın gönderdiği telgrafa cevabı: "…Sizin ve bütün kahraman ordumuzun sevgi ile gözlerinden öperim. Yarın, yorulmak bilmemiş ve bilmeyecek olan şanlı ordumuzun geçit törenini gözlerimin önünde canlandırarak mesut olacağım."