Tarihte bugün Atatürk

 

13 ARALIK

 

13 Aralık 1914 – Mesudiye zırhlısı, Çanakkale'de bir İngiliz B-11 Denizaltısı'ndan atılan torpidoyla batırıldı. 1887 Osmanlı-Rus, 1897 Osmanlı-Yunan, 1912 Balkan savaşlarında başarılarla görev yapan, Çanakkale Deniz Savaşları'nda da Çanakkale Boğazı'na girmek isteyen yabancı gemilere karşı sabit batarya olarak kullanılan Mesudiye Zırhlısı, 13 Aralık 1914'de, İngiliz B-11 Denizaltısı'ndan atılan torpidoyla batırıldı. Sarısığlar mevkisinde denizin 20 metre derinliğinde bulunan Mesudiye Zırhlısı battığında, 598 kişilik mürettebatından 10 subay ve 25 er şehit olmuştu.

 

13 Aralık 1916 – Mustafa Kemal Paşa II. Ordu Komutanı Ahmet İzzet Paşa'nın izinli olduğu 13 Aralık 1916‟dan 2 Ocak 1917 tarihine Ordu Komutanına Vekâlet eder. Bu vesile ile ilk defa olarak İsmet Bey'le (İnönü) beraber çalışmak ve onu yakından tanımak, tartmak imkânını bulur. Burada ikisi arasında başlayan dostluk hayatlarının sonuna kadar sürüp gider.

 

13 Aralık 1917 – Atatürk'ün, Veliaht Vahdettin ile tanışması. Bu tanışma Almanya seyahatinden 2 gün önce Vahdettin'in Vaniköyü'ndeki köşkünde olmuştur.

 

13 Aralık 1919 – Galibler Yüksek komiserleri, Yunanlıların İzmir'i işgalini kabul etmedi.

 

13 Aralık 1919 – Atatürk'ün, "Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti" Yönetim Kurulu'nun 12 Aralık 1919 tarihli telgrafına cevabı: "…Anadolu'nun bilhassa pek büyük inkılâplara muhtaç olan kadınlık hayatında, gelecek için pek büyük ilerleme ve uyanış vaat eden bu takdire değer girişim, memleketin her türlü iyiliğini ve mutluluğunu amaç edinmiş olan Cemiyetimizin gerçekten teşekkürünü gerektirdi. Türk kadınlarının nezaket ve ciddiyeti, şefkat ve cömertlik ile karışmış fedakârlıkları, bu gibi toplumsal vesilelerle belirdikçe bütün cihan nazarında özellikle Avrupa'nın bize karşıt olan kamuoyu karşısında geleceğin çağdaş bir Türkiyesini kuracak millî yeteneğimizi ispat edeceğinden, millî ve vatanî menfaatlerde hanımefendilerin de fikrî ve ruhî ortaklığı memleket adına iftiharı gerektiren durumdur." [Kocatürk]

 

13/14 Aralık 1919 – Demirci Mehmet Efe'nin, Atatürk'e bağlılık telgrafı: "…Bu cephe ile ilgili her türlü emirlerinizi tereddütsüz yaptıracağımı arz ve temin ile bence çok kıymetli olan yardımlarınızın devamını rica eylerim." [Kocatürk]

 

13 Aralık 1920 – Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla Anadolu'nun özlem ve selâmlarını bildirmek üzere Trakya'ya gönderilen Cevat Abbas (Gürer) ve Galip Bahtiyar Beyler aracılığıyla Trakya ve Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne mesajı: "…Trakya davası Anadolu davası ile eştir. Türk milletinin fedakârlığı, gayreti sayesinde her iki dava da kurtarılacaktır. Başarı temenni ve en samimî selâmlarımı sunarım."

 

13 Aralık 1920 – Atatürk'ün, Çerkeş Ethem'in 9 Aralık 1920 tarihli telgrafına cevabı: "…Benim sözlerimi ve teminatımı bütün samimiyet ve ciddiyetimle kabul ederek, her türlü müşkülleri, başka makamlarla halletmekte zorluğa uğradıkça, doğrudan doğ¬ruya hususî ve gizli olarak bana bildirmekle halledilebileceğine inanmalısın!" [Kocatürk]

 

13 Aralık 1920 – Doğu Cephesi Karargâhı, Kars'a taşındı.

 

13 Aralık 1921 – General Frunze başkanlığında, Ukrayna Kurulu Ankara'ya geldi.

 

13 Aralık 1921 – Atatürk'ün, Konya Akşehir'de -Adana'dan gelen- Franklin Bouillon ile görüşmesi.

 

13 Aralık 1922 Ali Fuat Paşa, T.B.M.M.nin İkinci başkanı seçildi.

 

13 Aralık 1922 – Zübeyde hanımın Salih Bozok ve eşi refakatinde hazırlanan özel trenle Ankara'dan İzmir'e hareketi. (Bu Zübeyde Hanımın Ankara'yı son görüşüdür.) (18 Aralık 1923'de İzmir'e varması)

 

13 Aralık 1929 – Atatürk'ün, Başbakan İsmet (İnönü) Paşa'ya telgrafı: "Millï paramızın kıymetini koruma yolunda hükûmetin aldığı önlemlerin iyi sonuçlar vermekte olmasından memnunum. Büyük Millet Meclisi'nin bu vesile ile de beliren itimadı ve bütün milletin fiilî tasvibi, iktisat mücadelemizde başarınız için pek kıymetli bir teşviktir."

 

13 Aralık 1930 – Atatürk diş hekiminin (Sami Günzberg) muayenehanesine gitti. (Sonsuza Yolculuk, Yrd. Doç. Dr. Ali Güler)

 

13 Aralık 1930 – Milli İktisat ve Tasarruf Haftası tüm yurtta başladı.

 

13 Aralık 1934 – Türk Dil Komisyonu tarafından, Edebiyat derslerinin yeni dile göre nasıl okutulacağını kararlaştırma kararı aldı.