Tarihte bugün Atatürk

 

13 MART

 

13 Mart 1899 – Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na öğrenci olarak girişi (13 Mart 1899). Mustafa Kemal'in Harbiye'ye adımını attığı ilk gün. Mustafa Kemal'in Manastır Askeri İdadisi'ni bitirerek, İstanbul'da Harp Okuluna girişi. Atatürk'ün okul numarası: 1283. Atatürk'ün, İstanbul'da Harp Okulu'nun piyade sınıfına yazılışı.

 

13 Mart 1899 – Genç Mustafa Kemal, Manastır Askerî İdadîsi'ni bitirdikten sonra İstanbul'a gelerek Harp Okulu'na girdi ve 3 senelik başarılı bir öğrenimden sonra bu okulu bitirerek Harp Akademisi'ne devam etti. [Kocatürk]

 

13 Mart 1912 – Bulgar – Sırp anlaşması.

 

13 Mart 1914 Osmanlı – Sırbistan arasında İstanbul anlaşması imzalandı

 

13 Mart 1914 – Atatürk'ün, Sofya'dan Madam Corinne'e Fransızca mektubu: "Yarbaylığa yükselişim münasebetiyle yolladığımız çok sevimli tebrikler beni derinden derine duygulandırdı. Son zamanlarda Sofya, Belgrad ve Petinya ataşemiliterliklerine atanmam üzerine son derece meşguldüm." [Kocatürk]

 

13 Mart 1915 – Atatürk'ün, 19. Tümen birliklerine yazısı: "ilk fırsat çıktığında, bütün subay arkadaşlarımın en büyük taltiflere hak kazanacak kahramanlıklar göstereceklerine inanıyorum."

 

13 Mart 1915 – Osmanlı Devleti ile Sırbistan arasında İstanbul anlaşması yapıldı. (Ortak sınır bulunmadığından anlaşma daha ziyade orada kalan Türkler ve malları ile ilgiliydi.) (Gelibolu, Erol Mütercimler)

 

13 Mart 1916 – 13 Mart 1916 Anafartalar'daki hidemat-ı hasenesinden dolayı iki sene seferi kıdem zammı ita kılınmıştır.

 

13 Mart 1917 – Atatürk'ün, 2. Ordu birliklerine yazısı: "…Allah'ın yardımı ve beni seven kalplerin sevgi ve güvenine dayanarak başarılı olacağımıza tam bir inançla 2. Ordu'nun emir ve komutasını üzerime aldım. Sayın komutan ve bütün kahraman silâh arkadaşlarımı saygı ve samimiyetle selâmlarım."

 

13 Mart 1917 – Atatürk'ün, 2. Ordu bölgesindeki vali ve mutasarrıflarla Diyarbakır Posta ve Telgraf Başmüdürlüğü'ne yazısı: "Allah'ın izniyle Diyarbakır'a gelerek 2. Ordu'nun emir ve komutasını üzerime aldım. Öteden beri olduğu gibi ordunun başarısına ait olan yardımlarınızın devamını temenni ile en samimi saygılarımı tekrar ederim." [Kocatürk]

 

13 Mart 1919 – Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey'in, Cercle d'Orient'da Atatürk'e öğle yemeği vermesi (Bu yemekte Bahriye Nazırı Avni Paşa da bulunmuştur). [Kocatürk]

 

13 Mart 1920 – Mustafa Kemal'in kolordulara yayınladığı emirle direnme derecesinin ölçülebilmesi için mevcut silah ve mühimmat sayılarının bildirilmesini isteyen yazısı.

 

13 Mart 1920 – Milli direnişin genişletilmesinde (Kuvayi Milliye birliklerince) kullanılmak üzere Mustafa Kemal'in 13 ncü Kolorduya 'ihtiyaç fazlası silah ve mühimmatın miktarının bildirilmesini' isteyen yazısı.

 

13 Mart 1921 – Bakanlar kurulu kararıyla merkez ordusu Komutanı Nurettin Paşa'ya Koçgiri isyanını bastırma görevi verildi.

 

13 Mart 1922 – Mustafa Kemal yatakta dinlenmeye (tedavisine) devam etti.

 

13 Mart 1923 – Mustafa kemal, eşi Latife hanımla birlikte ilk kez Yurt gezisine çıktı.

 

13 Mart 1923 – Mustafa Kemal, Konya, Adana, Mersin ve Tarsus'u içine alan bir yurt gezisine çıktı.

 

13 Mart 1923 – Atatürk'ün, Latife Hanımla beraber Adana'ya gitmek üzere trenle Ankara'dan hareketi.

 

13 Mart 1923 – Lozan görüşmeleri öncesi İstanbul'daki İngiliz Yüksek komiseri Rumbold'un Lord Curzon'a gönderdiği rapor; "… Barış yapılırsa Kemalistler ile anti-Kemalistler arasında şiddetli bir boğuşma olacaktır. Bu boğuşma, kendini pek beğenmiş Türkiye'yi zayıf düşürecektir."

 

13 Mart 1924 - T.B.M.M.'nde "Orta Tedrisat Muallimleri Kanunu" kabul edildi.

 

13 Mart 1926 – Atatürk'ün, Falih Rıfkı (Atay) ve Mahmut (Soydan) Beylere anlattığı hayatına dair hatıraların kısaltılmış şeklinin Milliyet gazetesinde yayımlanması: "…Büyüklük odur ki, hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın, memleket için gerçek ülkü neyse onu görecek, o hedefe yürüyeceksin! Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen bunda mukavemeti yok eden olacaksın. Kendini büyük değil, küçük, zayıf, vasıtasız, hiç telâkki ederek, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Ondan sonra sana büyüksün derlerse, bunu diyenlere de güleceksin!"

 

13 Mart 1926 – Atatürk'ün, Çankaya'da Arnavutluk Elçisi Rauf Bey'in güven mektubunu kabulü ve Elçi'nin söylevine cevap konuşması.

 

13 Mart 1930 – Atatürk'ün, Antalya'dan Ankara'ya dönüşü.

 

13 Mart 1937 – Atatürk'ün, I. Çekirdeksiz Üzüm Millî Kongresi'nin saygı ve bağlılık telgrafına cevabı: "İhracat ürünlerimiz arasında önemli bir yeri olan kuru üzümün standart tiplerini tespit için toplanan kongrenin yüksek hislerini bildiren telgrafı büyük memnuniyetle aldım. Teşekkür eder, değerli çalışmanızda verimli başarılar dilerim."

 

13 Mart 1938 – Atatürk'ün, Çankaya'da özel hekimi Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp'i kabulü ve görüşmesi.

 

13 Mart 1938 Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral Cevat Çobanlı öldü.