Tarihte bugün Atatürk

 

14 ARALIK

 

14 Aralık 1911 – Nuri (Conker) Bey'in Defne'den Selanik'te Salih (Bozok) Bey'e mektubu: "…Mustafa Kemal, Fuat beraber olarak çadırdayız. Mektup hepimizdendir." [Kocatürk]

 

14 Aralık 1913 – General Liman von Sanders başkanlığındaki Alman Askeri Islah Heyeti İstanbul'a geldi. (Bu heyet, Trablusgarp ve Balkan harplerinden sonra Osmanlı ordusunu düzenlemek amacıyla hükümet tarafından davet edildi.)

 

14 Aralık 1916 – Atatürk'ün, sabah Silvan'dan otomobille hareket ederek öğleyin Diyarbakır'a gelişi.

 

13/14 Aralık 1919 – Demirci Mehmet Efe'nin, Atatürk'e bağlılık telgrafı: "…Bu cephe ile ilgili her türlü emirlerinizi tereddütsüz yaptıracağımı arz ve temin ile bence çok kıymetli olan yardımlarınızın devamını rica eylerim." [Kocatürk]

 

14 Aralık 1920 – Yusuf Kemal Bey başkanlığında bir kurulun Sovyetler Birliğine gitmek üzere Ankara'dan ayrılışı.

 

14 Aralık 1923 – Mustafa Kemal Paşa'nın bir yıl sonraki seçimlere hazırlık, zaferden sonra eğitimle uğraşmaya başlamış kahraman ordumuzu yerinde ziyaret, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk cemiyetini siyasi parti durumuna getirmek için görüş alma düşünceleriyle Batı Anadolu gezisine çıkması. (Nutuk)

 

1-14 Aralık 1928 – II. İktisat Şurası toplandı (1/14 Aralık 1928).

 

14 Aralık 1930 – Atatürk'ün, Galatasaray Lisesi'ne imzalı resmini göndermesi. [Kocatürk]

 

14 Aralık 1930 – Atatürk'ün, İstanbul'da Cerrahpaşa ve Haseki Hastanelerini ziyareti, ilgililerden bilgi alışı ve Cerrahpaşa Hastanesi şeref defterine yazdıkları: "Gördüklerimden memnun oldum. Temizlik, intizam, ciddî çalışma takdire değerdir."

 

14 Aralık 1931 – Atatürk'ün, Çankaya'da Başbakan İsmet Paşa ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Recep (Peker) Bey'i kabulü.

 

14 Aralık 1931 – Resmi gazeteye yansıyan TBMM kararıyla idam edilen ilk kadın Isparta'nın Darıbükü köyünden Hasan kızı Fatma oldu. (Altın ve tarla yüzünden cinayet) Suçun infazı 14 Aralık 1931 tarihinde gerçekleşti. (Panzehir, Sinan Meydan)

 

14 Aralık 1933 – Atatürk'ün, Tevfik Rüştü (Araş) Bey'in kızının nikâhı nedeniyle Ankara Palas'ta İsmet Paşa tarafından verilen çayı şereflendirmesi.

 

14 Aralık 1936 – Atatürk'ün, akşamüzeri Türk Hava Kurumu Başkanı Fuat Bulca'nın evine uğrayışı, bir süre dinlendikten sonra Ankara Halkevi'ndeki müsamereyi şereflendirmesi.

 

14 Aralık 1936 – Milletler cemiyeti İskenderun Sancağı konusunu görüşmeye başladı. 27 Ocak 1937'de sancak için bir statü belirlendi. Buna göre İskenderun Sancağı, içişlerinde bağımsız, dışişlerinde Suriye'ye bağlı ayrı bir varlık olacaktı. Burası Milletler Cemiyeti gözetiminde olacak, gözetim görevi Fransa tarafından yürütülecekti. Fransa ve Türkiye anlaşacak, sancağın toprak bütünlüğü garanti edilecekti.