Tarihte bugün Atatürk

 

14 KASIM

 

14 Kasım 1911 – Fuat (Bulca) Bey'in, İstanbul'dan vapurla İskenderiye'ye gelişi.

 

14 Kasım 1913 – 2. Balkan Savaşı'ndan sonra, Yunanistan ile Osmanlı Devleti arasında Atina Antlaşması imzalandı.

 

14 Kasım 1913 – Osmanlı devleti ile Yunanistan arasında Atina anlaşması imzalandı. (Osmanlı devleti Girit'i ve Yunanistan'ın Balkanlarda elde ettiği toprakları Yunanistan'a bıraktı. Azınlıklar durumu karar vardırıldı.) (Gelibolu, Erol Mütercimler)

 

14 Kasım 1914 – Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesi üzerine Cihad-ı Ekber ilânı. [Kocatürk]

 

14 Kasım 1916 – Atatürk'ün, -öksürükten rahatsızlığı nedeniyle- günü Bitlis'teki Karargâhı'nda geçirmesi.

 

14 Kasım 1918 – Atatürk'ün, Pera Palas'ta İngiliz gazetecisi Ward Price ile görüşmesi.

 

14 Kasım 1918 – Atatürk'ün Pera Palas'ta Rauf (Orbay) Bey ile görüşmesi.

 

14 Kasım 1918 – Atatürk'ün, Rauf (Orbay) Bey'le beraber Sadrazamlıktan istifa eden Ahmet İzzet Paşa'yı ziyareti ve görüşmesi.

 

14 Kasım 1918 – Mustafa Kemal'in İstanbul'a gelişinin ertesi günü eski sadrazam Ahmet İzzet Paşayla, arkadaşı Rauf Bey'le ve İngiliz gazeteci Ward Price ile görüşmesi.

 

14 Kasım 1918 – sadaret konağında Mustafa Kemal, İzzet Paşa, Rauf Bey'in üçlü toplantısı yapıldı. Grup, mecliste kulis yapmayı, Tevfik Paşa hükümetinin güvenoyu almasını engellemeyi, sonrasında İzzet Paşa'nın kuracağı yeni hükümette de Harbiye Nazırlığı görevinin Mustafa Kemal'e verilmesini kararlaştırdı. Mustafa Kemal vekillerden Tevfik Paşa'ya güvenoyu vermeyecekleri sözünü aldıktan sonra oylamayı locadan izlemiştir. Lakin oylama sonucu Tevfik paşa güvenoyu almış ve Mustafa Kemal şaşırmıştır. Bu sayede Mustafa Kemal siyaset ile yakından tanışma imkanı da (!) bulmuş oldu.

 

14 Kasım 1918 – Mustafa Kemal İngiliz Daily Mail gazetesi yazarı Ward Price ile Beyoğlu Pera Palas'ta konuşmuştur. Mustafa Kemal ; "Bu böyle olmaz, vatanı baştan başa değiştirmek lazım, yenileştirmek lazım."

 

14 Kasım 1918 – 1. Kars Milli İslam Şurası (Geldikleri gibi giderler, Kahraman Yusufoğlu)

 

14 Kasım 1919 – Atatürk'ün, Suriye ve Kilikya'daki işgal kuvvetlerinin değiştirilmesi hakkında İngiliz-Fransız anlaşması nedeniyle, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez Heyetlerine ve basına genelgesi: "İngilizler, Fransızlarla 1916 yılında imzaladıkları antlaşmayı esas kabul ederek bu yıl Eylül'ün onbeşinci günü "Suriye Anlaşması" adıyla milletin tarihine yeni bir zulüm ve tecavüz sayfası daha ilâve ettiler. Milletimiz Erzurum ve Sivas Kongreleriyle mukaddes ve meşru hukukunu savunma hususundaki azim ve kararını cihana ilân etmişti. Bu sebeple bu ve bu gibi varlığımıza ve meşru bağımsızlığımıza kasteden caniyane kararlara asla boyun eğmeyecektir!"

 

14 Kasım 1920 – Doğu Cephesindeki milli kuvvetlerin Ermenileri yenerek Dahne sırtlarına çıkışı.

 

14 Kasım 1921 – Ankara'da, Afgan Elçiliğinde Azerbaycan Elçisi Abilof şerefine verilen ziyafette, Abilof'un söylevine Atatürk'ün cevap konuşması.

 

14 Kasım 1923 – 14 Kasım'da Ankara'ya gelen Dr. Neşet Ömer Çankaya'da Mustafa Kemal'i muayene eder, kronik yetmezlik teşhisinden ziyade aşırı yorgunluk ve yoğunluğa bağlar. (Bir sonraki kalp krizi 22/23 Mayıs 1927'dedir. )

 

14 Kasım 1923 - Temyiz'in (Yargıtay) Ankara'ya taşınmasını öngören kanun, T.B.M.M.'nde kabul edildi.

 

14 Kasım 1924 – Londra'da yayınlanan Kurtuluş savaşı karşıtı 'Times' gazetesi 14 Kasım'da Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasını, Mustafa Kemal'in attığı her adımı eleştirdiği için kutluyor ve Türkiye'deki İngiliz çıkarlarının korunması umutlarını bu partinin başarısına bağlıyordu. (Türkiye üzerine notlar, Metin Aydoğan)

 

14 Kasım 1925 – Sivas'ta duvarlara şapka aleyhine yazılar yazıldı.

 

14 Kasım 1925 – Gazi Mustafa Kemal'in Mütareke sıralarında Şişli'de oturduğu eve bir plaka kondu.

 

14 Kasım 1931 – Atatürk'ün, akşam Yeni Sinema'ya giderek film izlemesi, saat 24.00'de Marmara Köşkü'ne gelerek geceyi burada geçirmesi.

 

14 Kasım 1933 – Albert Einstein'a hükümet tarafından teklifin mevcut yasal mevzuata göre uygun olmadığı için (Avrupa'daki yahudi nüfusun Türkiye'ye sığınabilmesi ricası) olumsuz karşılandığına dair bir mektup gönderildi.

 

14 Kasım 1934 – TBMM'de yerel seçimlerin yapılması yolunda karar alındı.

 

14 Kasım 1935 – Atatürk'ün, akşamüzeri otomobille Cebeci ve Keçiören taraflarında bir gezinti yapması.

 

14 Kasım 1935 – "Etimoloji, Morfoloji ve fonetik bakımından Türk Dili" adıyla hazırlanan makaleler kitaplaştırıldı.

 

14 Kasım 1937 – Atatürk Malatya'da. (Sabiha Gökçen ile)

 

14 Kasım 1937 – Atatürk'ün, saat 13.00'de Malatya'ya gelişi, Mensucat Fabrikası ve Memleket Hastanesi inşaatlarını denetlemesini takiben Halkevi'ni ziyareti, saat 14.00'de Diyarbakır'a hareketi.