Tarihte bugün Atatürk

 

14 NİSAN

 

14 Nisan 1909 – Atatürk'ün, İstanbul'daki olaylar üzerine Selanik II. Redif Tümeni Komutanı Hüseyin Hüsnü Paşa ve III. Ordu Komutanı Mahmut Şevket Paşa ile görüşerek "Yapılacak tek şe¬yin İstanbul'a kuvvet şevki olduğu"nu söylemesi. [Kocatürk]

 

14 Nisan 1909 – İsyanı bastırmakla görevli birliklere "Hareket Ordusu" adını Mustafa Kemal teklif etti, kabul oldu.

 

14 Nisan 1909 – Adana'da Ermeni isyanı.

 

14 Nisan 1912 – Bir Alman şirketine 1910'da ısmarlanan Galata Köprüsü hizmete girdi. Köprüden geçiş 1930'a kadar paralı olarak sağlandı. 'Müruriye' denilen geçiş parasını, önlükler giyen tahsildarlar topluyordu.

 

14 Nisan 1914 – Atatürk'ün, Sofya'dan Genelkurmay Başkanlığı'na Osmanlı Devleti ile Bulgaristan ve Yunanistan'ın karşılıklı ilişkileri hakkında raporu.

 

14 Nisan 1916 – Atatürk'ün, beraberindekilerle Sofyan'dan Silvan'a gelişi.

 

14 Nisan 1920 – Ayaklanmacılar "padişahın yanındayız" diyerek, Düzce'yi ele geçirdi, subayları öldürdü ve askeri mühimmat depolarını yağma etti.

 

14 Nisan 1920 – Atatürk'ün, Afyonkarahisar'da bulunan Albay Refet (Bele) Bey'e telgrafı: "Bölgeniz içindeki İtalyan Ajansı bildirilerinin düzenli olarak buraya iletilmesi."

 

14 Nisan 1920 – Atatürk'ün, Bursa'da 14. Kolordu Komutan Vekili Bekir Sami Bey'e telgrafı: "Hâkimiyet-i Milliye gazetesi için İstanbul'da kâğıt hazırlattırılmıştır. İstanbul'a bir özel memur gönderilerek teslim alınacak kâğıtların Bursa'ya getirilmesinin temini ile neticenin bildirilmesini rica ederim." [Kocatürk]

 

14 Nisan 1921 – Fransız kadın gazeteci Berthe Georges-Gaulis'in, Burdur'dan Atatürk'e, hayranlık ve sempati duygularını ileten telgrafı.

 

14 Nisan 1922 - Yusuf İzzet Paşa öldü.

 

14 Nisan 1923 – Atatürk'ün, Anadolu Ajansı muhabirine eski İttihat ve Terakki Cemiyeti hakkında demeci: "…Bugün kimse İttihat ve Terakki Cemiyeti veya Partisi adına hareket etmek yetkisine sahip değildir."

 

14 Nisan 1925 – Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın İstanbul merkez şubesinde arama yapıldı, parti yöneticilerinden bir bölümünün evleri arandı.

 

14 Nisan 1928 – Eski Ticaret Bakanı Ali Cenani Bey, bakanlık bütçesinin kullanılmasında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle dokunulmazlığı kaldırılarak Yüce Divan'a verildi.

 

14 Nisan 1934 – Atatürk'ün, Edremit'ten hareketle Küçükkuyu, Ayvalık ve Ezine üzerinden Çanakkale'ye gelişi ve akşam şerefine verilen baloda bulunuşu.

 

14 Nisan 1935 – Bu geceden başlayarak uyumadan dil bilginleriyle Çankaya Köşkünde çalıştı.

 

14 Nisan 1936 – Atatürk'ün, saat 18.00'de İsmet İnönü'nün köşküne gidişi, akşam Anadolu Kulübü'ne gelişi, geç saatlerde Çankaya'ya dönüşü.