Tarihte bugün Atatürk

 

14 OCAK

 

14 Ocak 1916 – Mustafa Kemal'in Edirne'de XVI. Kolordu Komutanlığına atanması. (Mustafa Kemal Sofya'da eski arkadaşı Fethi Bey'in yanında iken Çanakkale'den Edirne'ye nakledilen 16 Kolordu Komutanlığına atanır (14 Ocak 1916). Ocak ayı sonlarında görevine başlar. Kolordu'nun Galiçya'ya gitmesi bahis konusudur. Ancak Doğu cephesinde ciddi sıkıntı vardır.)

 

14 Ocak 1919 – İstanbul'da Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası kuruldu.

 

14 Ocak 1919 – Bir Yunan birliğinin Hadımköyü'nden Lüleburgaz'a kadar demiryolunu işgali. Hadımköy – Kuleliburgaz demiryolu istasyonları, Yunanlılarca işgal edildi. (Daha sonra Şark Demiryolları Müdürlüğü Fransızlarca işgal edildi).

 

14 Ocak 1919 – Mondros Mütarekesinin umutsuz ortamı içinde çıkış yolunu güçlü bir devletin desteğiyle ülke bütünlüğünü korumak şartıyla, mümkün olduğu kadar az ödülle sağlamak isteyen kuruluşlar da ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri Wilson Prensipleri Derneğidir. Dernek ateşkes uygulamalarının yarattığı ümitsiz ortamda Halide Edip'in öncülük ettiği bir kısım aydınlar tarafından kurulmuştur (14 Ocak 1919). Amaç Amerikan himayesi veya mandası yoluyla bir çözüme ulaşmaktır.

 

14 Ocak 1920 – Mustafa Kemal Meclis-i Mebusan reisliğine bir kutlama telgrafı gönderdi. Atatürk'ün, İstanbul'da Meclis-i Mebusan'ın açılışı nedeniyle Heyet-i Temsiliye adına Meclis Başkanlığı'na tebrik telgrafı: "…Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk örgütü altında kuvvetlerini, emellerini ve ruhlarını birleştirmiş olan millet, bugünden itibaren yalnız kendi iradesini temsil ve bilfiil hâkim kılacak olan Meclisin koruyucusu vaziyetindedir ve bağımsızlık ve varlığının sonuna kadar savunulması yolunda onun en fedakâr bir dayanağıdır." [Kocatürk]

 

14 Ocak 1920 – İngiltere'nin kontrol subayı Rawlinson, Kazım Karabekir'den fazla silahları isteyince, Karabekir bir kez daha bu isteği reddetti.

 

14 Ocak 1921 – Refet Bey (Bele) komutasındaki kuvvetler Çerkez Ethem'i Gediz'e doğru takibe başladı.

 

14 Ocak 1921 – Birinci İnönü'deki başarı Konya'da zafer alayları ile kutlandı.

 

14 Ocak 1922 – Kazım Paşa'nın (Özalp) Milli Müdafaa vekilliğine seçilmesi. Refet Paşa'nın istifasıyla boşalan Milli Müdafaa Vekilliği'ne Kazım Paşa (Özalp), Rauf Bey'in (Orbay) istifasıyla boşalan Nafia Vekiliği'ne Fevzi Bey, Celal Bey'den (Bayar) sonra da İktisat Vekilliği'ne Sırrı Bey seçildi.

 

14 Ocak 1922 – Başkomutan Atatürk'ün başkanlığında, Meclis İkinci Reisi ve Maliye ve Millî Müdafaa Vekilleriyle Genelkurmay Başkanı ve Millî Müdafaa ve Maliye Encümenleri Reislerinden oluşmak üzere "Harp Encümeni" kurulması (Başkomutan'ın bu hususu bildiren 16 Ocak 1922 tarihli tezkeresi Meclis'in 19 Ocak 1922 günkü oturumunda okunmuş, Encümenin ilk toplantısını 22 Ocak 1922 günü yapacağı kaydedilmiştir. [Kocatürk]

 

14 Ocak 1922 – Associated Press haber ajansı yalan haberle Mustafa Kemal'in suikaste kurban gittiğini duyurdu.

 

14 Ocak 1923 – Mustafa Kemal Paşa'nın annesi Zübeyde Hanım'ın 66 yaşında İzmir'de vefatı. Zübeyde hanım, 18 Aralık 1922 tarihinde geldiği İzmir'de 14 Ocak 1923 tarihinde vefat etti.

 

14-20 Şubat 1923 - Mustafa Kemal, Batı Anadolu gezisine çıktı.

 

14 Ocak 1923 – Atatürk'ün, Batı Anadolu'da bir inceleme seyahati için 18.45'te Ankara'dan Eskişehir'e hareketi. Atatürk'ün, Ankara'dan ayrılırken İleri gazetesi başyazarı Celâl Nuri Bey'e demeci: "…Ben öyle bir parti kurulmasını düşünüyorum ki, parti milletin bütün sınıflarının refah ve mutluluğunu temine yönelmiş bir programa sahip olsun. Milletimizin şartları buna müsaittir."

 

14 Ocak 1933 – Atatürk'ün, Çankaya'da Yunan Elçisi Sakellarapoulos'un güven mektubunu kabulü ve Elçi'nin söylevine cevap konuşması.

 

14 Ocak 1938 – Atatürk'ün, akşam Tevfik Rüştü Aras'ın kaldığı Hariciye Köşkü'ne gidişi, akşam yemeğini burada yemesi.

 

14 Ocak 1938 Türkiye-Irak-İran-Afganistan arasında aktedilen "Sadabat Paktı" T.B.M.M'de onaylandı.