Tarihte bugün Atatürk

 

14 TEMMUZ

 

14 Temmuz 1914 – Atatürk'ün, Sofya'dan Harbiye Nezareti'ne raporu: "Bilgi toplamada para harcama zorunludur. Önemli fırsatların ortaya çıkması halinde gereği kadar paranın yanımda bulunmamış olmasıyla bu fırsat kaçırılacaktır." [Kocatürk]

 

14 Temmuz 1919 – Mustafa Kemal Paşa'nın Komutanlıklara "görevlerini terk etme emri aldıklarında acele etmemelerini, teslimi müteakip İstanbul'a dönmemelerini" bildiren mesajı. (Nutuk)

 

14 Temmuz 1919 – Mustafa Kemal Paşa'nın Refet Bey'e "3ncü Kolordu Komutanlığını devrettiği Salahattin Bey'in milli kararları aynen uygulayacak olmasından dolayı duyduğu mutluluğu" bildiren şifreli telgrafı. (Nutuk)

 

14 Temmuz 1919 – Mustafa Kemal Paşa'nın 3ncü Kolordu Komutanlığına Refet Bey yerine atandırılan Salahattin Bey'e "göreve başlamasından dolayı tebrik eden ve milli davaya katkılarını umut eden" telgrafı. (Nutuk)

 

14 Temmuz 1919 – Mustafa Kemal'in askerlikten istifası ve Doğu İlleri Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyetinin Erzurum Şubesinin başına geçmesinin Erzurum'da yayımlanan Albayrak Gazetesi'nde halka ilanı: "… Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin istifanamesi bir azim ve iman vesikasıdır. Millette, henüz eski kanın sönmemiş olduğunu gösterir muazzam delildir. Anafartalar'da, millî şerefi, tarihin bugünkü nesilden beklemekte olduğu mukaddes vazifeyi yükselten ve yücelten bu muhterem komutanı bugün de Millî Mücadele'nin başında görmek mutlu bir görüntüdür… Millet Mustafa Kemal Paşa‟nın etrafında parlak bir hale teşkil ediyor. Böyle temiz ve fedakâr ruhların birleşmesinden milletin hamiyet ve istiklâl gibi iki mukaddes nurunun doğacağı şüphesizdir."

 

14 Temmuz 1919 – Zamanının en ateşli yandaş gazetesi Alemdar'ın 14 Temmuz 1919 nüshasında şöyle deniyordu; "İslam kilidinin anahtarını İngiltere'nin ellerine teslim etmekle, İslam aalemi için hiçbir tehlike yoktur." (Sinan Meydan, 1923, 3. Baskı, s.148.)

 

14 Temmuz 1919 – Türkiye komünist partisi kuruldu.

 

14 Temmuz 1920 – Doğu cephesinde Ermenilerin Dehne Boğazı'nı ele geçirmeleri.

 

14 Temmuz 1920 – Gördes'in Yunanlılar tarafından işgali.

 

14 Temmuz 1920 – İstanbul Divan-ı Harbi, Mustafa Kemal'e katılan subayları idama mahkum etti.(Padişah 25 Temmuz'da onayladı)

 

14 Temmuz 1920 – Gizli Türkiye Komünist Fırkası kuruldu.

 

14 Temmuz 1920 – Atatürk'ün, "Subay birlikleri kurulması hakkında verilen önerge" nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşması: "…Efendiler, zannettiğiniz gibi subaylarımızın mevcudu israf edilecek kadar değildir. Aksine her biri ayrı ayrı pek güzide birer cevher olarak korunması gereken miktardadır." [Kocatürk]

 

14/15 Temmuz 1920 – İngiliz savaş uçakları İzmit körfezindeki İzmit askeri kumaş fabrikasını bombardıman ederek yok etti.

 

14 Temmuz 1921 – Tavşanlı'nın Yunanlılar tarafından işgali. Karşı karşıya kalan Yunan ve Türk kuvvetleri arasında şiddetli çarpışmalar oldu. Türk kuvvetleri savunmadan sonra geri çekilmeye başladı.

 

14 Temmuz 1922 – Fransız milli bayramı dolayısı ile Ankara'da Albay Mougun'in evinde verilen şölende, Gazi M. Kemal uzun bir konuşma yaptı.

 

14 Temmuz 1922 – Atatürk'ün, Fransız Millî Bayramı münasebetiyle Ankara'da Fransız Elçiliği'nde verilen ziyafette konuşması: "Efendiler! Yeryüzündeki uzak görüşlü devlet adamları için her zaman göz önünde tutulması gereken bir gerçek vardır: Fikirler zorla ve şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez. Hassas bir millete karşı uygulanan zalimane muamelelerin, onu daha ziyade güçlendirdiği denenmiştir. Hürriyet ve bağımsızlık aşkı ile coşan ve şahlanan bir milletin ne harikalar yaratabileceğini Fransız Büyük Devrimi, bundan 130 yıl önce pek güzel ispat etmiştir. …İzmir'in işgali üzerine aynı heyecan ile çarpan kalplerden oluşan millî ordumuzun, neler yapabileceğini kolaylıkla tahmin edebilirler!" [Kocatürk]

 

14 Temmuz 1923 – Atatürk, Ankara'da, Fransız Milli bayramı dolayısıyla Fransız Albay Mougin'in verdiği yemekte yaptığı konuşmasında; "Fikirler baskı ve şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez." (Sinan Meydan, 1923, 3. Baskı, s.103.)

 

14 Temmuz 1926 – Mustafa Kemal Paşa'ya yönelik İzmir Suikastı girişimi gerekçesiyle Ziya Hurşit ve arkadaşları idam edildiler.

 

14 Temmuz 1927 – Atatürk'ün, akşam Ankara motoru ile Büyükada'ya gidişi, bir süre Yat Kulüp'te kaldıktan sonra Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.

 

14 Temmuz 1927 – Atatürk İstanbul Büyükada'da denizci birliğini denetledi.

 

14 Temmuz 1929 – Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Orman Çiftliği'nde.

 

14 Temmuz 1933 – Atatürk'ün, Ertuğrul yatı ile İstanbul'dan Çanakkale'ye gelişi, şehirde kısa süre kaldıktan sonra Yalova'ya geçişi.

 

14 Temmuz 1934 – Atatürk cumhuriyetten sonra ilk kez Adapazarı'na 14 Temmuz 1934 tarihinde gelmiştir.

 

14 Temmuz 1936 – Türkiye, olimpiyatlarda ilk altın madalyayı aldı. Yaşar Erkan, Berlin Olimpiyatları'nda, güreşte 61 kiloda birinci geldi.

 

14 Temmuz 1936 – Atatürk'ün, öğleden sonra Yeşilköy Hava Alanı'na giderek uçakla Ankara'ya dönecek olan İsmet İnönü'yü uğurlaması.

 

14 Temmuz 1937 – Yeni ithalat rejimi başladı.