Tarihte bugün Atatürk

 

15 AĞUSTOS

 

15 Ağustos 1888 – Ziraat bankası resmen kuruldu. Bankanın "çiftçilere destek olması, kolaylık getirmesi ve tarımın gelişmesine imkan sağlamasına dair yasa se 23 Mart 1916 tarihinde çıkarıldı ve bu tarihten itibaren banka tarım üreticilerine destek sağlamaya başladı.

 

15 Ağustos 1915 – Kireçtepe Muharebeleri. İngilizlerin, gece taarruzu ve Anafartalar cephesinde Kireç tepe'nin bazı kısımlarını ele geçirmeleri; ancak karşı taarruzumuzla bu mevzilerin tekrar geri alınışı.

 

15 Ağustos 1915 – İngilizler Kireçtepe yüksekliklerini denizden dövdü. 15.30'da Aslantepe'ye taarruz etti. Kuvvetler az olduğundan Aslantepe düştü. Mustafa Kemal birlik kaydırıp tepeyi geri aldı. (Cumhuriyet Tarihi Yalanları, Sinan Meydan)

 

15 Ağustos 1917 – Mustafa Kemal'in 7'nci Ordu Komutanlığı görevine başlamak üzere İstanbul'dan Halep'e hareketi. (7'nci Ordu Karargâhı Halep'in Aziziye mevkiinde idi.)

 

15 Ağustos 1917 – Yunan Kralı Konstantin Yunan ordusuna "Ankara'ya" emrini verdi. Sivrihisar Yunanlılar tarafından işgal edildi.

 

15 Ağustos 1919 – Atatürk'ün, İngilizlerin tutuklayarak götürmek istediği bazı kimseleri onlara teslim etmeyen Sinop Mutasarrıfı Mazhar Tevfik Bey'e telgrafı: "Gösterdiğiniz millî cesaret takdiri gerektirmektedir. Yerinden olma, vatanseverler için hiç söz konusu olamaz. Her ne zaman zaruret karşısında kalınırsa milletin sinesi fedakâr evlâtlarına açıktır."

 

15 Ağustos 1921 – Yunan Kralı Konstantin "Ankara'ya Doğru" emrini verdi.

 

15 Ağustos 1921 – Yunanlıların Sivrihisar'ı işgali.

 

15 Ağustos 1922 – Sovyetlerin Ankara'daki elçilik binası yandı. Mustafa Kemal söndürme çalışmalarını yerinde izledi. (Aralov yangında Rauf Orbay'ın rolü olabileceğini ima etti.)

 

15 Ağustos 1923 – Atatürk'ün 2. defa Meclis Başkanlığı'na seçilmesi nedeniyle Halife Abdülmecit Efendi'nin tebrik telgrafı.

 

15 Ağustos 1923 – Mustafa Kemal, TBMM İkinci dönemini açarken milli mücadele sırasında dini siyasete alet ederek halkın yüce duygularını siyasi emellerine alet edenleri "ŞEYTANLIKLA" suçladı.

 

15 Ağustos 1924 – Heybeliada Çam limanında Mustafa Kemal'in emriyle sanatoryum kurulmasına başlandı. (Sanatoryum Kasım ayında açıldı. Sekiz yataklı iki koğuştan biri kadınlara ayrılmıştı.)

 

15 Ağustos 1925 – Atatürk'e, -Şeyh Sait Isyanı'yla ilgili olarak- tutuklu bulunan gazetecilerden Suphi Nuri (İleri), İsmail Müştak (Mayakon), Ahmet Emin (Yalman), Ahmet Şükrü (Esmer) imzalarıyla Adana'dan telgraf: "Biz, yüksek dehanızın kurduğu rejimin tabiî ve samimî adamları ve hizmetkârlarıyız. Gericilerin suikastını kolaylaştırma gibi bir zan altından kurtarılmamızı en derin saygılarımıza ekleyerek rica ederiz." (Gazeteciler ayrıca Diyarbakır'dan da aynı anlamda bir telgraf daha çekmişler, telgraflar Atatürk tarafından Doğu İstiklâl Mahkemesi'ne gönderilmiştir). [Kocatürk]

 

15 Ağustos 1925 – Başbakan İnönü'nün 'ATATÜRK'ün boşanmasına dair gerekli işlemleri buyuran' bakanlar kurulu kararını yazı ile ilgili birimlere göndermesi. (Benim Ailem, Yrd. Doç. Dr. Ali Güler)

 

15 Ağustos 1927 – Atatürk'ün, saat 16.00'da Dolmabahçe Sarayı'nda Genelkurmay Başkanı Fevzi (Çakmak) Paşa'yı kabulü.

 

15 Ağustos 1929 – Atatürk'ün, Avrupa'da tedavi görmekte olan Sabiha (Gökçen) Hanım'a mektubu: "Kızım Sabiha'ya, sağlığınız hakkındaki son mektubuna memnun oldum. Semmering'den de istifade etmeni temenni ederim. Gözlerinden öperim."

 

15 Ağustos 1934 – Zonguldak'ta kömür yıkama fabrikası hizmete açıldı, antrasit fabrikasının temeli atıldı.

 

15 Ağustos 1938 – Divriği – İliç demiryolu hattı hizmete açıldı.