Tarihte bugün Atatürk

 

15 ARALIK

 

15 Aralık 1911 – Atatürk ve arkadaşlarının Defne'den Tobruk'a hareketi.

 

15 Aralık 1916 – Atatürk'ün, Diyarbakır'dan hareketle saat 15.30'da Ergani Madeni'ne gelişi ve geceyi burada geçirişi.

 

15 Aralık 1916 – I. Dünya Savaşı'nda belirleyici rol oynayan Verdun (Fransa) çatışmaları başladı. Verdun'u saldıran Almanlara karşı savunan Fransa 362 bin, Almanya ise 336 bin kayıp verirken, 1917'de Fransızlar, Verdun'u Alman işgalinden tümüyle kurtardı.

 

15 Aralık 1917 – Mustafa Kemal'in Veliaht Vahdettin ile Almanya'ya gitmesi. Mustafa Kemal'in, Veliaht Vahdettin Efendi'nin maiyetinde Almanya'ya gitmek üzere İstanbul'dan ayrılması. (4 Ocak'1918'de sona erer.)

 

15 Aralık 1917 – Atatürk'ün, Veliaht Vahdettin Efendi'nin maiyetinde Almanya'ya gitmek üzere İstanbul'dan trenle hareketi (Alman Genel Karargâhı'nı ve Alman cephelerini ziyaret amacıyla düzenlenen ve 15 Aralık 1917-4 Ocak 1918 arasını kapsayan bu seyahat esnasında Atatürk, Alman askerî çevrelerinde incelemeler yaparak, Alman İmparatoru II. Wilhelm ve devrin tanınmış komutanlarıyla görüştü. Onlara -hoşlanmasalar da- I. Dünya Harbi'nin muhtemel sonuçları hakkındaki görüşlerini belirgin şekilde anlattı.

 

15 Aralık 1919 – Atatürk'ün, Urfa Mutasarrıfı Ali Rıza Bey'e telgrafı: "…Mütareke'ye, milletlerarası hukuka aykırı en ufak bir hareketi bile protesto etmekten çekinmeyiniz. Millî örgütün kuvvetlenmesine dikkat gösteriniz. Fransızlar Müslüman halka asla zulüm ve yolsuzluk yapmayacaklarına, Ermeni çetelerini işgal bölgelerinden geri çekeceklerine dair söz vermiş olduklarından Müslüman halk ve millî örgüt tarafından silâhlı olarak bir tecavüz vaki olmamalıdır. Fakat, Fransızlar veya Ermeniler sebebiyet verirse, her türlü karşılık meşru ve vatanseverlik gereğidir."

 

15/16 Aralık 1920 – Demirci Efe'nin Ethem'le haberleştikten sonra tavır alması, Güney cephesindeki Refet Bey süvarilerinin üzerine gönderilmesi ile 15/16 Aralık gecesi Dinar yakınlarında İğdecik köyünde gece baskınıyla kuvvetlerinin dağıtılması. (Kendisi 5-10 kişilik grupla kaçmış çok sonra milli hükümete sığınarak affedilmiştir. (Nutuk)

 

15 Aralık 1921 – General Frunze'nin başkanlığında gelen Ukranya heyeti meclisi ziyaret etti.

 

15 Aralık 1922 – Başyaver Salih (Bozok) Bey'in, Lâtife Hanım'a mektubu: "Salı günü öğle üzeri Ankara'ya geldim. Büyük Hanımefendi'yi fazlaca rahatsız, kızlarını da eşiyle beraber İstanbul'a gitmiş buldum. Seyahat yeteneğini kazanır kazanmaz Büyük Hanımefendi'nin benimle beraber seyahati tasarlanmıştır. …Paşa ile valideleri, gözlerinizden öperler. Kendilerine verdiğim malûmat ve izahattan çok memnun oldular. …İçeriğinden çok memnun olacağınızı tahmin ettiğim mektupla Paşa Hazretlerinin atı, bugün özel adamımızla yola çıkarılmıştır." [Kocatürk]

 

15 Aralık 1923 Türkiye-Macaristan dostluk antlaşması imzalandı. (İstanbul)

 

15 Aralık 1923 – Türkiye ve Arnavutluk arasında dostluk anlaşması imzalandı.

 

15 Aralık 1929 – Atatürk'ün, Yalova'dan Marmara vapuru ile Derince'ye gelişi, buradan trenle Ankara'ya hareketi.

 

15 Aralık 1930 – Atatürk'ün, İstanbul Darülfünunu'nu ziyareti, gençlik tarafından heyecanla karşılanışı.

 

15 Aralık 1930 – Darülfünun hatıra defterine yazdıkları: "İstanbul Darülfünunu'nda yüksek profesörler ve kıymetli gençlerle yakından tanıştığımdan çok memnun oldum. İlim sembolü olan bu yüksek kuruluşumuzun büyük hizmetleriyle iftihar edeceğimize şüphe yoktur!" Kaynak: İstanbul Üniversitesi istanbul.edu.tr

 

15 Aralık 1930 – Atatürk'ün Avrupa'ya Tarih Tahsiline (Öğrenimine) Gidecek Talebeleri (Öğrencileri) Kabulü

 

15 Aralık 1933 – Sivas – Samsun demiryolu hattı işletime açıldı.

 

15 Aralık 1934 – Atatürk'ün, akşamüzeri İsmet İnönü'nün köşküne gidişi, daha sonra otomobille Marmara Köşkü'ne kadar bir gezinti yapması, akşam Çankaya'ya dönüşü.

 

15 Aralık 1935 – Pangaltı Ermeni Kilisesi'nde toplanan bir grup Ermeni, Franz Werfel'in, "Musa Dağ'da Kırk Gün" adlı eserini "Türk milleti hakkında iftiralarla dolu olduğu" gerekçesiyle yaktı (kitap ABD'de İngilizce yayımlandı, 1934).

 

15 Aralık 1936 – Ankara'da 19 Mayıs Stadyumu Başbakan İsmet İnönü'nün söylevi ile açıldı.