Tarihte bugün Atatürk

 

15 KASIM

 

15 Kasım 1911 – Atatürk'ün, İskenderiye'den -Şerif takma adıyla- Selanik'te Salih (Bozok) Bey'e mektubu: "…Ben seyahatin bir noktasında tedavi için İskenderiye'ye geldim, iyileşmek üzereyim. Bir kaç gün sonra tekrar yola çıkacağım."

 

15 Kasım 1911 – Nuri (Conker) Bey'in İskenderiye'den, Selanik'te Salih (Bozok) Bey'e mektubu: "…Burada bir hemşehri daha bulduk: Bizim Şerif (Mustafa Kemal). Kendisinin evvelce buralara geldiğini biliyordum; fakat burada kalacağını tahmin etmiyordum. Kendisi burada hastalanmış, yolculuğa devama muvaffak olamayarak hastaneye yatmış. Şimdi tedavi olunmaktadır. Kendisini gördüm. Hastalığı ehemmiyetsizdir. Üç, dört güne kadar çıkacaktır. Beraber seyahat edeceğiz." [Kocatürk]

 

15 Kasım 1911 – Mustafa Kemal'in, Salih Bozok'a İskenderiye'den mektubu; "Tedavi için İskenderiye'ye geldim. Anneme hastalığımı söylemeyin."

 

15 Kasım 1916 – Atatürk'ün, Bitlis'te günün büyük kısmını -öksürükten rahatsızlığı nedeniyle- istirahat ederek geçirmesi, akşama doğru 5. Tümen Baştabipliği ve idare Başkanlığı dairelerini gezerek incelemelerde bulunması.

 

15 Kasım 1918 – Mustafa Kemal'in Padişah Vahdettin ve sonra İngiliz General William Birdwood ile görüşmesi.

 

15 Kasım 1918 – İtilaf Devletleri'ne mensup askeri birlikler Boğaz'daki müstahkem mevkileri işgal etti.

 

15 Kasım 1918 – Atatürk'ün, cuma selâmlığını takiben mahfil-i hümayun'da Padişah Vahdettin tarafından kabulü. Mustafa Kemal Padişah Vahdettin ile görüştü. Kabinede yeralmak isteyen Mustafa Kemal'in bu isteğini Vahdettin soğuk karşıladı.

 

15 Kasım 1918 – Mustafa Kemal 13 Kasım'da İstanbul'a gelmiş ve iki gün sonra 15 Kasım 1918'de yine bir cuma selamlığında Vahdettin ile buluşmuştur.

 

15 Kasım 1919 – Anzavur kuvvetleri Albay Kazım (Orbay) ve Bekir Sami Bey tarafından çevrildi ve Susurluk'a kaçmak zorunda kaldı.

 

15 Kasım 1919 – Atatürk'ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez Heyetlerine, itilâf temsilcileri katında İzmir'in boşaltılmasına dair müracaatta bulunulması hakkında genelgesi.

 

15 Kasım 1919 – Atatürk'ün, Erzurum Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez Heyeti Başkanlığı'na telgrafı: "…Kabine'nin âciz tavrı bizi de düşündürüyor. Fakat yeniden kabine buhranı çıkarmak, belki bunlardan da fenalarının gelmesine sebep olabileceğinden şimdilik uygun görülmüyor. İzlediğimiz esas, zaman kazanmak, Millî Meclisin toplanmasını temin etmek, millî örgütü memleketin her tarafına yaymaktır."

 

15 Kasım 1920 – 73 numaralı Meclis Kararı ile anılan (İstiklal) mahkemelerin yanında Pozantı'da mahkeme kurulması kararlaştırıldı.

 

15 Kasım 1920 – TBMM'ne "Dersim aşiretleri" adına yazılmış bir muhtıra teslim edildi.

 

15 Kasım 1920 – Libyalı Şeyh Sünüsi (Seyid Ahmet Şerif Sünüsi) Ankara'ya geldi. Mustafa Kemal, şeyh onuruna 23 Kasım'da mecliste yemek verdi. (Cumhuriyet tarihi yalanları, Sinan Meydan)

 

15 Kasım 1920 – Şeyh Sunusi (Libya) Ankara'ya geldi.

 

15 Kasım 1920 – Islahiye kurtuldu.

 

15 Kasım 1921 – Türk birlikleri Yunanlılardan geri aldıkları Menderes nehrinin Batı dirseğinde mevzilendi.

 

15 Kasım 1921 – Sürgünden (Malta'dan) dönen Rauf Bey'in TBMM'ne katılışı.

 

15 Kasım 1921 – Malta'dan dönen Kara Vasıf meclise takdim edildi. "Malta Sürgünleri" meclisin doğal üyesi sayıldı.

 

15 Kasım 1922 – Vahdettin, İngiliz General Harrington'a haber gönderip, hayatının tehlikede olduğunu söyleyerek, yardım istedi.

 

15 Kasım 1931 – Atatürk'ün, günü Marmara Köşkü'nde geçirmesi.

 

15 Kasım 1937 – Atatürk Ergani – Diyarbakır'da. (Sabiha Gökçen ile)

 

15 Kasım 1937 – Atatürk'ün, saat 18.00'de Diyarbakır'a gelişi, Halkevi ve Orduevi'ni ziyareti, Halkevi'nde orkestra tarafından şerefine verilen konseri dinledikten sonra kısa konuşması:" Yirmi sene sonra tekrar Diyarbakır'da bulunuyorum. Dünyanın en güzel ve en modern binası içinde, modern, nefis bir müziği dinleyerek… İnsanlığın uygar bir halkı huzurunda, bu halkın evinde duyduğum zevk ve saadetin ne kadar büyük olduğunu elbette takdir edersiniz. Bunu kaydetmekle bahtiyarım."

 

15 Kasım 1937 – Atatürk Diyarbakır'da misafir kaldığı Vali Mithat Altıok'un evinde ev sahibinin kızlarına matematik ve geometri terimlerinin Türkçelerini öğretti. (Bu gezisinden sonra geometri kitabını kısa sürede bitirdi.)