Mart

 

Tarihte bugün Atatürk

 

15 MART

 

15 Mart 1912 – Osmanlı Genelkurmay'ı sipariş ettiği ilk keşif uçaklarına kavuştu.

 

15 Mart 1916 – Atatürk'ün, Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) Bey ve diğer Karargâh mensuplarıyla beraber, Diyarbakır'daki görevine gitmek üzere saat 16.30'da Haydarpaşa'dan trenle hareketi. Mustafa Kemal'in, Diyarbakır'daki görevine gitmek üzere İstanbul'dan ayrılması. (Atatürk -karargâh erkânıyla beraber- Diyarbakır'daki görevine gitmek üzere trenle İstanbul'dan hareket etmiş, Pozantı'ya kadar yolculuğu trenle yapmış, Pozantı'dan sonra Toros dağlarından otomobil ile geçerek Halep'e gelmiştir. Burada Baron Oteli'nde bir gece kaldıktan sonra trenle Resülayn (Ceylanpınar)'a gelmiş, buradan da otomobille hareket ederek Mardin üzerinden Diyarbakır'a ulaşmıştır.)

 

15 Mart 1919 - İstanbul'da, Arnavut Teavün Cemiyeti kuruldu.

 

15 Mart 1920 – İtilaf Devletleri'nin İstanbul'da sivil ve asker 150 Türk aydınını tutuklamaları.

 

15 Mart 1920 – Türkiye'deki genel durum hakkında İtilaf Devletlerinin gizli raporu: "…Bütün politik kuvvet, milliyetçi liderdedir. Halkın çoğunluğu savaşlardan yorgundur. Bununla birlikte vatanlarını korumak için müthiş bir şekilde savaşacaklardır. Bütün ordu birlikleri milliyetçilerle birleşmişlerdir."

 

15 Mart 1920 – İtilaf Kuvvetleri komutanı general Winson'un İstanbul'daki durum hakkında raporu: "Meclis-i Milli'nin Anadolu'ya kaçması beklenebilir."

 

15 Mart 1920 – Cevat Çobanlı Paşa'nın İngilizlerce tutuklanarak Malta'ya sürülmesi. (Ekim 1921'de serbest kalınca Ankara'ya geçmiş ve 9 Şubat 1921'de Elcezire Cephesi kumandanlığına atanmıştır.)

 

15 Mart 1920 – İngilizler, İstanbul'da yüz elli Türk aydınını tutukladı.

 

15 Mart 1921 – Talât Paşa'nın, Berlin'de sabah yürüyüşü sırasında bir Ermeni tarafından kafasından kurşunla vurularak öldürülmesi. İttihat ve Terakki'nin önderlerinde Talat Paşa Berlin'de Ermeni bir genç tarafından öldürüldü.

 

15 Mart 1922 – Atatürk'ün, Akşehir'de Batı Cephesi Karargâhı'na gidişi, öğle ve akşam yemeklerini İsmet Paşa ile yemesi.

 

15 Mart 1922 – Mustafa Kemal, ismet Paşanın karargâhını ziyaret etti. Dişi ağrıyordu. Orada çekildi. Akşam İsmet paşa ile birlikte yemek yediler. Gece yarısı saat 01:30'a kadar görüştüler.

 

15 Mart 1922 – Bulgaristan Savunma eski Bakanlarından General Kleman Boyaciyef'in, Viyana yakınlarında Baden'den Atatürk'e mektubu: "Elde edeceğiniz başarılar sayesinde zulüm görmüş bütün milletlerin zorla alınmış haklarının geri verileceği zamanın geleceğini ümit ediyorum. Galibiyet tacıyla taçlanacak olan kahraman ordunuz, böylece yalnız vatanınıza değil, ortak düşmanlarımızın her gün artan zulümleri altında inlemekte olan Doğu'ya, barış ve kurtuluş nimetlerini geri vermiş ve temin etmiş olacaktır."

 

15 Mart 1923 – Adana Türk ocağındaki erkek lisesi izcilerinin yemin törenini izledi.

 

15 Mart 1923 – Atatürk, Adana Darüleytamı (Öksüzler Okulu)'nda.

 

15 Mart 1923 – Atatürk'ün, Lâtife Hanımla beraber Adana'ya gelişi ve Türkocağı'nda konuşması "…Efendiler, bende bu olayların ilk girişim hissi bu memlekette, bu güzel Adana'da olmuştur. Bilirsiniz ki Suriye felâketinden sonra ben, Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı'nı almak üzere buraya gelmiştim. O zaman burada bütün memleketin, bütün milletin nasıl bir geleceğe sürüklenmekte olduğunu görmüştüm. Buna engel olabilmek için derhal girişimde bulunmuştum. Fakat, girişimimi o zaman için sonuca götürmek mümkün olamadı."

 

15 Mart 1923 – Atatürk'ün, Adana Türkocağı hatıra defterine yazdıkları: "Bu ocağın ateşi çok, pek çok eskidir. Onu, asırlarca, söndürmeye çalışmaktan uzak kalmadılar. Fakat buna her girişenin ocağı söndü."

 

15 Mart 1923 – Mustafa Kemal'in Adana'da seslenişi; " … Bu memleket tarihte Türk'tü, halde Türk'tür ve ilelebet Türk olarak yaşayacaktır."

 

15 Mart 1923 – Atatürk'ün, Adana Belediyesi'nin şerefine verdiği ziyafette konuşması: "Düşmanlarımızın hakkımızda uzun asırlarla yoğunlaşan hislerini yalnız bugünkü hadiseler ile silebileceğimizi zannetmek, gerçeği ifade etmek olmaz. Biz bunu zaferlerle değil, ancak bugünkü ilerlemeyi kabul, bugünkü bilimin ve uygarlığın istediği hususların hepsine başvurmak ve bütün uygar milletlerin kültür seviyelerine gerçekten erişmekle yapacağız." [Kocatürk]

 

15 Mart 1925 – İngiliz Büyükelçisi Mr. Lindsay beş kişilik heyetiyle Ankara'ya geldi, Çankaya'da Atatürk'e güven mektubu sundu. (Cumhuriyet, Turgut Özakman)

 

15 Mart 1931 – Yeni Avukatlık Kanunu TBMM'de kabul edildi.

 

15 Mart 1931 – Atatürk'ün, Ankara'da Türkiye İş Bankası Merkezi'ni ziyareti ve incelemeleri.

 

15 Mart 1931 - Gölbaşı – Malatya Demiryolu işletmeye açıldı.

 

15 Mart 1932 – Atatürk'ün, akşamüzeri Kılıç Ali Bey'in, daha sonra Şükrü Kaya Bey'in evlerine uğrayışı, geç saatlerde Çankaya'ya dönüşü.

 

15 Mart 1934 – Atatürk'ün, akşam Ankara Halkevi'nde Meclis Başkanı Kâzım (Özalp) Paşa'nın kızının düğününü şereflendirmesi.

 

15 Mart 1936 – Atatürk'ün, akşamüzeri İsmet İnönü'nün köşküne gidişi, akşam Çankaya'ya dönüşü.

 

15 Mart 1937 – Atatürk'ün, Çankaya'da Japon Büyükelçisi Toshihiko Taketomi'nin güven mektubunu kabulü.

 

15 Mart 1938 – Atatürk'ün, Başbakan Celâl Bayar'ı kabulü ve onun yabancı hekim getirilmesi isteğini tekrarlaması üzerine cevabı: "Çocuk, ne yapacaksan çabuk yap; ben hastayım!" [Kocatürk]