Tarihte bugün Atatürk

 

15 ŞUBAT

 

15 Şubat 1914 – Osmanlı Devleti büyük devletlere nota göndererek 14 Şubat'ta kendisine bildirilen ada paylaşımı kararlarına itiraz etti. Ancak olumlu cevap ve destek alamadı. (Gelibolu, Erol Mütercimler)

 

15 Şubat 1917 – Atatürk'ün, akşam, Avusturyalı subaylar şerefine evinde bir ziyafet vermesi.

 

15 Şubat 1919 – Albay Refet (Bele) Bey'in, Atatürk'ü, Şişli'deki evinde ziyareti, görüşmeleri ve Atatürk'ün bir sözü: "Eğer atına binip Anadolu içlerine girmek istiyorsan, ben bir gün senin bu arzunu tatmin ederim." (Kaynaklarda bu görüşmenin tarihi belirtilmemiştir). [Kocatürk]

 

15 Şubat 1920 – Atatürk'ün, güney bölgesinde yeni bir düşman taarruzuna karşı alınacak önlemler hakkında ilgili komutanlara yazısı: "…Gelecekte siyasî vaziyet ne olursa olsun Fransızlarla Ermenilerin Maraş civarındaki mağlubiyetlerini tamire çalışacakları şüphesizdir. …Kuvvetli millî müfrezeler oluşturularak bunların başına en yetenekli arkadaşların atanması."

 

15 Şubat 1920 – Atatürk'ün, sağlık durumunun yolculuğa imkân vermemesi nedeniyle İstanbul Meclis-i Mebusanı'na katılamayacağına dair Doktor Refik (Saydam) Bey tarafından rapor düzenlenmesi. [Kocatürk]

 

15 Şubat 1921 – Atatürk'ün, Batı cephesinden Ankara'ya dönüşü.

 

15 Şubat 1924 – Hilafetin kaldırılması için İzmir'de karar verildi. Gazi Mustafa Kemal ile İsmet Paşa bu konuda görüştüler.

 

15 Şubat 1924 – Atatürk'ün başkanlığında, İzmir Orduevi'nde harp oyunlarının açılışı ve Atatürk'ün açış konuşması: "…Arkadaşlar; ehemmiyet ve ciddiyetle ifade ederim ki, Türkiye Cumhuriyeti mukaddes tanıdığı bağımsızlık ve egemenliğini savunmada hoşgörülü olamaz." [Kocatürk]

 

15 Şubat 1924 – Atatürk'ün halifeliği kaldırmadan evvel Harp Oyunları nedeniyle İzmir'de komutanlarla görüşüp fikirlerini alması. (Akl-ı Kemal, c.1, Sinan Meydan)

 

15 Şubat 1927 – İzmir'de Eski Eserler Müzesi açıldı.

 

15 Şubat 1931 – Atatürk'ün, Malatya'dan Dörtyol'a gelişi, ilçede incelemeleri, akşam üzeri Adana'ya hareketi.

 

15 Şubat 1932 – Atatürk'ün, akşamüzeri Sakarya motoru ile Boğaziçi'nde bir gezinti yapması.

 

15 Şubat 1934 – Atatürk'ün, Çankaya'da İngiltere Büyükelçisi Percy Loraine'in güven mektubunu kabulü.

 

15 Şubat 1935 – Atatürk'ün, öğleye doğru atla bir gezinti yapması, akşamüzeri Güneş Kulübü'nün çayını şereflendirmesi.

 

15 Şubat 1937 – Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ın, Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evi ziyareti.