Tarihte bugün Atatürk

 

15 TEMMUZ

 

15 Temmuz 1907 – Atatürk, Karargahı Şam'da bulunan Beşinci Ordu'daki görevi başında, Beyrut'ta arkadaşlarıyla.

 

15 Temmuz 1913 – 13 Temmuz 1913 günü ileri harekâta geçen Türk birliklerinin, Midye-Enez hattını Bulgarlardan geri alışı.

 

15 Temmuz 1915 – Atatürk'e Harp Madalyası verilişi. Atatürk'e, takfon (nikel, bakır, çinko alaşımı)'dan harp madalyası verilmesi.

 

15 Temmuz 1917 – Başkomutan Vekili Enver Paşa'nın, Yıldırım Orduları Grubu kurulduğunu bildiren emri: "1- Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı teşkil edilmiştir. Grup Komutanlığı, şimdilik İstanbul'da kalacaktır. 2- Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı'na Mareşal von Falkenhayn, Kurmay Başkanlığı'na Albay von Dommes atanmıştır." (Alman ordusunda general olarak görev yapan Falkenhayn'a Osmanlı ordusunda mareşal rütbesi verilmiştir). [Kocatürk]

 

15 Temmuz 1919 – Paris'te bulunan Damat Ferit Paşa ve heyeti döndü.

 

14/15 Temmuz 1920 – İngiliz savaş uçakları İzmit körfezindeki İzmit askeri kumaş fabrikasını bombardıman ederek yok etti.

 

15 Temmuz 1920 – Atatürk'ün, Ankara milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etmesi.

 

15 Temmuz 1920 – Bursa'nın Yunanlılar tarafından işgal edilmesi üzerine Türkiye Büyük Büyük Millet Meclisi'nin isteği ile 20. Kolordu Komutanlığı görevinden alınan Bekir Sami Bey'in, Atatürk'e telgrafı: "…Arzına çalıştığım durumlara rağmen, Büyük Millet Meclisi'nin bunca seneden beri gösterdiğim sadakat ve akılcı tavrımı dikkate almayarak vermiş olduğu güvensizlik kararını, bir telâşın eseri sayıyorum. Bu karar, ulusumuzun bağımsızlığı için sarf etmekte olduğumuz mesaiden beni alıkoyamayacaktır. Fakat bu karar ile en tehlikeli zamanda boş oturmaya mahkûm olmakla, bu zamana kadar yaptığım mücadelelerin hazin bir karşılığını almış sayıyorum." [Kocatürk]

 

15 Temmuz 1921 – Türk ordusu, Batı Cephesi Komutanının emri ile geriye çekildi.

 

15 Temmuz 1921 – Ankara'da Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey'in (Tanrıöver) başkanlığında Maarif Kongresi toplandı.

 

15 Temmuz 1921 – Batı Cephesi'nde Yumruçal ve Nasuhçal muharebeleri ve 4. Tümen Komutanı Yarbay Nazım Beyin şehit oluşu.

 

15 Temmuz 1921 – Bozüyük'ün Yunanlılar tarafından işgali.

 

15 Temmuz 1921 – Şimdiye kadar takibolunan tahsil ve terbiye usullerinin milletimizin gerilemesinde en mühim etken olduğu kanaatindeyim. Onun için millî terbiye programından bahsederken eski devrin hurafatından ve yaradılışımızla hiç de münasebetli olmayan yabancı fikirlerden, Doğudan ve Batıdan gelen tesirlerden tamamen uzak millî seciye ve tarihimizle mütenasip bir kültür kastediyorum. Çünkü millî dâvamızın inkişafı ancak böyle bir kültür ile temin olunabilir. Lâlettayin bir yabancı kültürü şimdiye kadar izlenen yabancı kültürlerin neticelerini tekrar ettirebilir. Kültür zeminle mütenasiptir. O zemin milletin seciyesidir."

 

15 Temmuz 1923 – Birinci Heyet-i İlmiye toplantısı yapıldı. (Toplantı sonunda Halk Eğitimi raporu hazırlandı. 25 Kasım 1933 tarihinde halk eğitimi çalışmalarına başlandı.)

 

15 Temmuz 1925 – Atatürk'ün, Erzurum Valisi Zühtü Bey'i kabulü ve Erzurumlulara iltifatı.

 

15 Temmuz 1926 – Mustafa Kemal'e İzmir'de suikast girişimi iddiasıyla tutuklu Kazım Karabekir Paşa, Ali Fuat Paşa (Cebesoy) ve arkadaşları serbest bırakıldı.

 

15 Temmuz 1926 – İzmir suikastı ile ilgisi olduğu sanılan Ali Fuat Paşa, İstiklal Mahkemesi'nde yargılanarak 15 Temmuz 1926'da tahliye edilince meclise döndü. Kasım 1927'de ordudan açığa alınarak 5 Aralık 1927'de emekliğe ayrıldı.

 

15 Temmuz 1926 – Atatürk'ün, saat 16.00'da Çankaya'da Vali başkanlığındaki Kırklareli Heyeti'ni kabulü.

 

15 Temmuz 1927 – Atatürk'ün, İstanbul'dan hareketle Mudanya üzerinden Bursa'ya gelişi, burada İsmet Paşa ile görüşmesi, gece tekrar İstanbul'a dönüşü.

 

15 Temmuz 1929 – Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği kuruldu. Birlik Cumhuriyet döneminde kurulan ilk sanatçı topluluğudur.

 

15 Temmuz 1931 – Irak Kralı Faysal'ın, Türk topraklarından ayrılırken Karaağaç'tan Atatürk'e teşekkür telgrafı.

 

15 Temmuz 1931 – Yüksek Sağlık Şûrası, Sağlık Bakanı Doktor Refik Bey'in (Saydam) başkanlığında ilk defa toplandı.

 

15 Temmuz 1932 – Kültür ve sanat dergisi "Varlık"ın ilk sayısı çıktı.

 

15 Temmuz 1932 – Atatürk'ün, saat 19.30'da Ankara'dan trenle Derince'ye hareketi.

 

15 Temmuz 1933 – Atatürk'ün, akşam Yalova'dan İstanbul'a dönüşü.

 

15 Temmuz 1935 – Atatürk'ün, Yalova'dan Bursa'ya gelişi, geceyi Çekirge'deki köşkünde geçirmesi.

 

15 Temmuz 1937 – Atatürk'ün, Florya'dan otomobille Yakuplu köyü ve Angurya çiftliğine kadar bir gezinti yapması ve akşam Florya'ya dönmesi.

 

15 Temmuz 1938 – Dr. Hulusi Ateş, Dr. Asım Arar İstanbul'a gelip Dr. Neşet Ömer ile birlikte zatürre teşhisi koydular.