Tarihte bugün Atatürk

 

16 AĞUSTOS

 

16 Ağustos 1914 – 16 Ağustos'ta İstanbul'a ulaşan Goeben ve Breslau gemileri Osmanlı Donanmasına katılarak Yavuz Sultan Selim ve Midilli isimlerini aldılar. Asıl adı SMS Goeben (Yavuz) olan Alman yapımı Moltke Sınıfı ağır kruvazörün ve asıl adı SMS Breslau (Midilli) olan Alman yapımı Magdeburg Sınıfı hafif kruvazörün İngiliz Akdeniz Donanması'ndan kaçarak Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a sığınması.

 

16 Ağustos 1915 – İngilizler Kireçtepe'ye yeniden taarruz etti. Mustafa Kemal muharebeyi, 5 nci Tümen Karargâhının olduğu 161 rakımlı tepeden yönetti. (Cumhuriyet Tarihi Yalanları, Sinan Meydan)

 

16 Ağustos 1915 – İngilizlerin, takviyeli kuvvetlerle Anafartalar cephesinde Kireçtepe'ye yeniden taarruzu; ancak 5. Tümen'e bağlı alayların karşı koyması ile ağır kayıplar verdirilerek ilerlemelerine imkân verilmemesi (Atatürk, bugünkü çarpışmaları da ateş hattında, 5. Tümen Karargâhı'nın bulunduğu 161 râkımlı tepeden yönetmiştir).

 

16 Ağustos 1915 – Atatürk'ün, 5. Tümen Karargâhı'na gelişinde, Tümen Komutanı Yarbay Wilmer'e, kendisinin muharebe meydanına geldiğinin kıtalara bildirilmesine dair emir yazdırması ve bu emrin kıtalara ulaştırılması.

 

16 Ağustos 1918 – Atatürk'ün, Dolmabahçe Valide Camii'ndeki cuma selâmlığından sonra mahfil-i hümayun'da Padişah Vahdettin ile görüşmesi ve Padişah'ın sözleri: "Sizi Suriye'ye komutan tayin ettim. Oradaki vaziyetler önem kazanmış; oraya gitmeniz lâzımdır."

 

16 Ağustos 1919 – Alaşehir Kongresi başladı. Mustafa Kemal Paşa Damat Ferit'e bir telgraf daha çekerek, meclisin toplanarak, milli iradeye uymasını istedi.

 

16 Ağustos 1919 – Mustafa Kemal Paşa, Sadrazam Ferit'e gönderdiği şifrede 'Türk milletinin hiçbir suretle kendi varlığını başkalarına teslim etmeyeceğine olan inancını' Allah'a yemin ederek dile getirdi. (Bir ömrün öteki hikayesi, Sinan meydan)

 

16 Ağustos 1919 – Atatürk'ün, Sadrazam Damat Ferit Paşa'ya telgrafı: "…Muhakkaktır ki vatan ve milletin mukadderatı için içeride ve dışarıda kabul ve söz sahibi olmak mutlaka millî iradeye dayanmaya bağlıdır. …Gayet samimî olarak arz ederim ki, millet her türlü iradesini gerçekleştirmeye muktedirdir. Girişimlerinin önüne geçebilecek hiçbir kuvvet mevcut değildir. Millet çizdiği program içinde gayet kesin ve açık adımlarla amacına yürümektedir."

 

16-25 Ağustos 1919 – Alaşehir kongresi (45 delegenin 9'u müftü ve müderristi.) (Cumhuriyet tarihi yalanları, Sinan Meydan)

 

16 Ağustos 1920 – Atatürk'ün, Yörük Ali Efe'ye telgrafı: "…Gönderdiğiniz özel memurla Afyonkarahisar'da görüştüm. …Vatanperverane çalışmalarınızda başarılar dilerim."

 

16 Ağustos 1921 – İngiltere Başkanı Lloyd George'un Avam Kamarası'nda konuşması: "Kemalist ayaklanmayı bastırmak için Anadolu içlerine kadar İngiliz askerleri gönderilemediğine göre, tek bir şık vardır. O da her iki tarafı sonuna kadar vuruşturmaktır (!)"

 

16 Ağustos 1921 – Atatürk'ün, Polatlı'dan Ankara'ya dönüşü.

 

16 Ağustos 1921 – Sakarya Savaşı arifesinde Polatlı'da ayağı üzengideyken atı ürktü, sırtüstü düştü, sol kaburga kemiklerinden üçü kırıldı. Ciğerine baskı yapıyor, nefes almasını güçleştiriyordu. Yaveri Muzaffer Kılıç göğüs kafesini tahta parçalarıyla sardı. İple bağladı. Cebeci Hastanesi'ne gitti, röntgen çekildi. Kırık bölgesinde kan birikmişti. Hastanede yatmayı kabul etmedi, bandaj yaptırdı. 17 Ağustos sabahı cepheye hareket etti.(Kaynak: Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal)

 

16 Ağustos 1921 – Mustafa Kemal Polatlı'dan Ankara'ya döndü. Çankaya'da Dr. Mim Kemal Öke ve Dr. Murat Cankat tarafından muayene edildi. Atatürk'ün, Ankara'da yapılan muayenesinde -12 Ağustos 1921 günkü kaza sebebiyle- kaburga kemiklerinden birinde kırık bulunduğunun tespiti.

 

16 Ağustos 1921 – Halide Edip Hanım'ın, Atatürk'e orduda gönüllü çalışmak istediğini bildiren telgrafı.

 

16/17 Ağustos 1921 – Mustafa Kemal'in 21 sayfalık mektubundan; " tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtan bir hal alabilir. SİZ BUNA RAZI MISINIZ?" (Bu söz Türk Tarih Kurumunun girişindeki mermer levhada da yazılıdır ama büyük harfle bahsedilen son bölümü konulmamıştır.) (Panzehir, Sinan Meydan)

 

16 Ağustos 1922 – Genelkurmay Karargâhı, Akşehir'de göreve başladı.

 

16 Ağustos 1923 – Atatürk'ün, Ankara Türk ocağı toplantısında Ali Sami (Yen)'in sunduğu bilgi üzerine söyledikleri: "…Biz henüz Avrupa derecesine gelmedik. Sporda tek ve açık bir amaç gözetmek lâzımdır. Sporu ya propaganda için yapacağız, yahut da bedensel gelişmemizi temin için yapacağız."

 

16 Ağustos 1925 – Lâtife Hanım'ın babası Uşakîzade Muammer Bey'in, İzmirden, Atatürk'e mektubu: "Pek muhterem Paşa Hazretlerine. Kızım hakkındaki yüksek kararlarını, Trieste'den perşembe günü akşamı dönüşümde öğrendim. Millet ve memleketin Muhterem Reisi ve en büyük kurtarıcısı olan zât-ı devletlerini gittikçe artan hürmetlerle sevmiştik. Yine de sevmekte devam edeceğiz. Şereflendirici fırsatlar belirdiğinde tenennilerimizin arasıra arzına müsaade buyurulmuş olmasından doğan minnettarlığımı takdim eder ve yüksek teveccühlerinizi çok niyaz eylerim efendim." [Kocatürk]

 

16 Ağustos 1927 – Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda Ankara Milletvekili Ali Fuat (Cebesoy) Paşa'yı, daha sonra Berlin Büyükelçimiz Kemalettin Sami Paşa'yı kabulü.

 

16 Ağustos 1928 – Atatürk'ün, yeni Türk harfleri hakkında Adalet Bakanı Mah¬mut Esat (Bozkurt) Bey'in telgrafına cevabı: "…Gerçekten yeni Türk yazısı, Türkün yaradılıştan gelen zekâ ve kabiliyetini geliştirebileceğinden yeni yazımızı tarlalarında çalışan çiftçilerimize, sürüleri başında dağlarda dolaşan çobanlarımıza kadar en az bir zamanda yaymaya çalışmak hepimizin vicdan ve millî haysiyet borcudur."

 

16 Ağustos 1929 – Atatürk'ün, akşam Dolmabahçe Sarayı'nda, Ferit İbrahim Bey tarafından Gazi Orman Çiftliği'nde çekilen filmi seyretmesi.

 

16 Ağustos 1935 – Cumhurbaşkanı Atatürk, Florya'da.

 

16 Ağustos 1935 – Atatürk, 4 ncü Balkan Şampiyonasında şampiyon olan güreş milli takımını bizzat kabul ederek tebrik ve taltif etti.

 

16 Ağustos 1936 – Atatürk'ün, Ertuğrul yatı ile Yalova'dan İstanbul'a gelişi.

 

16 Ağustos 1937 – Atatürk'ün, akşam Florya istasyonundan trenle Çerkezköy'e hareketi, geceyi Çerkezköy'de trende geçirmesi.

 

16 Ağustos 1937 – Hekimhan – Çetinkaya demiryolu hattı hizmete açıldı.