Tarihte bugün Atatürk

 

16 ARALIK

 

16 Aralık 1911 – Atatürk ve arkadaşlarının Defne'den Tobruk'a gelişi. [Kocatürk]

 

16 Aralık 1912 – Londra'da barış görüşmelerine başlanması.

 

16 Aralık 1916 – Mustafa Kemal'in, Sekerat (Diyarbakır'ın Palu kazasına bağlı bir bucak merkezi)'ta 2'inci Ordu Karargâhına gelerek komutan vekilliği görevini üzerine alması.

 

16 Aralık 1916 – Atatürk'ün, 2. Ordu Karargâhı'nda, öğle yemeğinden sonra, Ahmet izzet Paşa'nın bırakmış olduğu notları okuması ve 2. Ordu Kurmay Başkanı Albay İsmet (İnönü) Bey'le görüşmesi.

 

16 Aralık 1916 – Atatürk'ün sabah, Ergani Madeni'nden hareketle Sekerat (Diyarbakır'ın Palu kazasına bağlı bir bucak merkezi)'ta 2.Ordu Karargâhı'na gelerek Komutan Vekilliği görevini üzerine alışı. (Atatürk Sekerat'a yaklaşırken, İstanbul'a dönmek üzere karargâhı'ndan ayrılmış olan Ahmet İzzet Pasa ile yolda kısa bir süre görüşmüştür.) (II.Ordu'nun Kurmay Baskanı Albay İsmet (İnönü) Bey'di. Atatürk'ün İnönü ile iş başında tanışması, ilk temasları ve yakın çalışması bu döneme rastlamıştır.)

 

16 Aralık 1917 – Mustafa Kemal'e, o güne kadarki üstün başarıları sebebiyle "Birinci Rütbe'den Kılıçlı Mecidî Nişanı" verilmesi.

 

16 Aralık 1918 – Giresun'da "Işık" adlı milli gazete çıkmaya başladı.

 

16 Aralık 1918 – Mustafa Kemal'in (Otel ücretini Halep'ten İstanbul'a gelmek için sattığı atlarına ait 5000 lira ile ödemiştir. Hatta bu paranın 3000 lirasını İzmir'li bir tüccara kaptırmışlardır. Kalan 2000 liranın bir kısmıyla da Minber gazetesine ortak olmuştur.) işgal kuvveti komutanlarını yakından tanımak için kaldığı Pera Palas otel odasından (13 Kasım 1918'den itibaren orada kalmıştır.) Akaretlerdeki evine taşınması.

 

16 Aralık 1918 – İstanbul'da Divan-ı Harb-i örfi mahkemesi kuruldu. (30 Ocak 1919'da baskınla 34 ittihatçı tutuklandı.)

 

16 Aralık 1919 – İstanbul'da bazı müntehib-i saniler (ikinci seçmenler) Darülfünun'da bir toplantı yaparak, seçimlerle ilgili bazı sorunları tartıştı.

 

15/16 Aralık 1920 – Güney Cephesi komutanı Refet Bey'in, Demirci Mehmet Efe kuvvetlerini dağıtması ve Demirci Mehmet Efe'nin kaçışı. Demirci Mehmet Efe yenildi. Demirci Mehmet Efe'nin kuvvetleri dağıtıldı.

 

16 Aralık 1920 – Mustafa Kemal ayrılmış olan Batı ve Güney cephelerine telgraf çekerek, Kuva-yı Seyyare'ye karşı tavır alınmasını istedi.

 

16 Aralık 1921 – Atatürk, Çay – Afyonkarahisar'da.

 

16 Aralık 1921 – Atatürk'ün, Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey'le beraber Akşehir'den Çay istasyonuna gelişi ve Ali İhsan Paşa ile kısa bir görüşmeyi takiben Ankara'ya hareketi.

 

16 Aralık 1922 Dr. Adnan Bey, Hükümetin İstanbul temsilcisi oldu.

 

16 Aralık 1925 – Milletler Cemiyeti Konseyi (Cemiyet-i Akvam), daha önce saptanan "Brüksel hattı"nı, Türk-Irak sürekli sınırı olarak kabul etti. Bu karar uyarınca Musul Irak'ta kaldı.

 

16 Aralık 1925 – Milletler Cemiyeti, 16 Aralık 1925'te Brüksel Hattı'nın kuzeyini Türkiye'ye, güneyini ise Irak'a bıraktı. Türkiye, Milletler Cemiyeti'nin "Musul'un Irak'ta kalması" kararına istinaden Musul'u mecburen İngiltere mandasındaki Irak'a bıraktı.

 

16 Aralık 1926 – Atatürk'ün, izinli olarak Ankara'da bulunan Roma Elçisi Suat (Davaz) ve Atina Elçisi Cevat (Ezine) Beyleri akşam yemeğine daveti. (Yemekte İsmet Paşa da bulunmuştur).

 

16 Aralık 1929 – Atatürk'ün, Yalova'dan Ankara'ya dönüşü.

 

16 Aralık 1929 – Atatürk'ün, Çankaya'da Sovyet Hariciye Komiser Vekili Karahan'ı kabulü (Karahan, bir ziyaret esnasında Moskova'dan beraberinde getirdiği Semerkant'ta Timur'un türbesini konu alan yağlıboya bir tabloyu Atatürk'e armağan etmiştir).

 

16 Aralık 1930 – Atatürk'ün, İstanbul'da bazı fabrikaları gezerek incelemelerde bulunması.

 

16 Aralık 1931 – Atatürk'ün, öğleyin Gazi Orman Çiftliği'ne gidişi, akşamüzeri Marmara Köşkü'ne gelişi, saat 19.00'da Çankaya dönüşü.

 

16 Aralık 1932 – Samsun-Sivas demiryolu hattı işletmeye açıldı.

 

16 Aralık 1936 – Celal Bayar'ın Mustafa Kemal'e doğu raporu.

 

16 Aralık 1938 – Toplantıda, Anıtkabir konusunda yerli ve yabancı bilim adamlarının düşüncelerinden faydalanılması ve komisyon toplantılarına bu alanda ünlü kişilerin çağrılması kararlaştırıldı. Bu arada, o dönemde yurdumuzda çalışan Ankara' nın imar planını hazırlamış olan ünlü şehircilik uzmanı Prof. Jansen'e, Büyük Millet Meclisi'nin yeni binasının mimarı Prof. Holzmeister'e, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi binasının mimarı Prof. Taut' a ve Güzel Sanatlar Akademisi'nden Prof. Belling'e de başvuruldu. Bu komisyon ikinci toplantısını 16 Aralık 1938'de yaptı.