Tarihte bugün Atatürk

 

16 OCAK

 

16 Ocak 1912 – Atatürk komutasındaki yerel kuvvetlerin, Derne'de İtalyanlara karşı baskın şeklinde taarruzu. [Kocatürk]

 

16-17 Ocak 1916 – 16. Kolordu Komutanlığı'na atanan Atatürk'ün, Sofya'dan İstanbul'a dönüşü. (Cevat Abbas hatıralarında, yeni vazifesini telgrafla bildirmesinden bir gün sonra Atatürk'ün İstanbul'a döndüğünü kaydetmektedir. Söz konusu dönüş tarihi, muhtemelen 16 Ocak 1916 olmalıdır.)[Kocatürk]

 

16 Ocak 1921 – Atatürk, United Telgraf'ın sorularına verdiği bir cevapta Antep'te birçok kadın ve çocuğun Fransız askerlerince katledildiğini belirtti.

 

16 Ocak 1922 – Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturumunda, yargılanmasına karar verilen sabık Merkez Ordusu Komutanı Nurettin Paşa'dan gelen -savunma niteliğindeki- raporun görüşülmesi sırasında konuşması: "…Bendenizde oluşan kanaat şudur ki, Nurettin Paşa hakkında Yüksek Heyetinizce verilmiş olan karar biraz ağır bir karar olmuştur. Bununla beraber bunu, adalete uygun olarak düzeltmek yine Yüksek Heyetinizin elindedir." [Kocatürk]

 

16/17 Ocak 1923 – Atatürk, Eskişehir'den İzmit'e geçti. 16/17 Ocak 1923'te İzmit'te İstanbul gazetecileriyle bir basın toplantısı yaptı. Bu, Atatürk'ün ilk basın toplantısıydı. 16 Ocak 1923 Salı günü, İzmit Kasrı'nın alt katındaki büyük salonda uzun bir masa hazırlanmıştı. Masanın etrafında İstanbul'dan gelen başyazarlar, muhabirler ile İstanbul Milletvekili Dr. Adnan (Adıvar) ve eşi Halide Edip (Adıvar) ve işgal yıllarında Ankara Hükümeti'nin İstanbul'daki temsilcisi Hilaliahmer (Kızılay) Başkanı Hamit Bey hazır bulunuyordu. Ayrıca Atatürk'ün konuşmalarını kaydetmek için Meclis'in dört katibi de oradaydı.

 

16 Ocak 1923 – Atatürk Bilecik'te. (Vezirhan, Osmaneli)

 

16 Ocak 1923 – Atatürk'ün, İzmit'e gelişi.

 

16 Ocak 1923 – Mustafa Kemal İzmit'te yaptığı basın toplantısında "İnkılâbın kanunu mevcut kanunların üstündedir" dedi.

 

16 Ocak 1923 – Atatürk'ün, Arifiye'ye gelişi ve konuşması: "…Tarihimiz birçok parlak zaferler kaydeder. Fakat, zaferle beraber her şey bırakılmış ve semerelerini toplamayı ecdadımız ihmal etmiştir."

 

16 Ocak 1923 – TBMM Başkanı Gazi Mustafa Kemal, Bilecik Osmaneli İstasyonu'nda bir öğrencinin okuduğu şiiri dinledi.

 

16 Ocak 1923 (16-17) – Atatürk'ün, İzmit'te İstanbul gazetecileriyle basın toplantısı: "…Aydınlar gidecekleri muhitlerde başlı başına bir âlem yaratabilirler. Memleketin yalnız bir yerinde değil, beş on yerinde birer bilim merkezi, ışık merkezi, kültür merkezi yapmalıyız, millet bahtiyar olsun. …Bu Devletin halife ile alâka ve münasebeti yotur. …Halkı kendi halinde terk edersek bir adım ileri atamayız. …İnkılâbın kanunu, mevcut kanunların üstündedir. …Dış siyasetin dayanağı, kuvvetli bir iç siyasettir."


16 Ocak 1924 – Atatürk İzmir Sanat Mektebi (Okulu)'nde.

 

16 Ocak 1924 – Atatürk'ün, İzmir'de Bölge Sanat Okulu'nu ziyareti; öğrenciler tarafından verilen müsamereyi izlemesi ve Okul'un şeref defterine yazdıkları: "…Türkiye Cumhuriyeti, bu sanat mekteplerinin tam gelişmesine çok muhtaçtır."

 

16 Ocak 1928 – T.B.M.M'I, Ticaret ve Zıraat vekaletlerinin, İktisat vekaleti olarak birleştirilmesini sağlayan kanunu kabul etti.

 

16 Ocak 1932 – Atatürk'ün, saat 16.00'da Dolmabahçe Sarayı'ndan hareketle Fatih, Aksaray, Edirnekapı ve Şişli taraflarında otomobille bir gezinti yapması, saat 18.00'de Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.

 

16 Ocak 1933 – Atatürk'ün, Eskişehir'de Valiliği, Belediye'yi, Komutanlığı, Halkevi'ni ziyareti, Eskişehir Lisesi'nde derslere girişi ve saat 18.00'de trenle Derince'ye hareketi.

 

16 Ocak 1933 – Atatürk Eskişehir Gazi Mustafa Kemal İlk Mektebi (İlkokulu) ve Eskişehir Lisesi'nde

 

16 Ocak 1933 - Kurtuluş Savaşı Dışişleri Bakanlarından Bekir Sami öldü.

 

16 Ocak 1937 – Atatürk'ün, Yüksek Ticaret Okulu'nun 54. kuruluş yıldönümü nedeniyle gece Pera Palas salonlarında düzenlenen toplantıyı şereflendirmesi ve gençlerle görüşmesi.

 

16 Ocak 1937 – Atatürk'ün, Cenevre'de bulunan Afet (İnan)'a mektubu: "Hatay üzüntüsüne, Nuri Conker'in ölümü acısı karıştı; bu acının açtığı yaranın derinliğini tahmin edersin!"