Tarihte bugün Atatürk

 

16 ŞUBAT

 

16 Şubat 1914 – Atatürk'ün Sofya'dan Harbiye Nezareti'ne raporu: "Burada, sosyal yaşamımın da bilgi toplamama pek büyük etkisi bulunduğunu açıklamak gereksizdir. Şimdiye kadar ödeneklerimin gönderilmesindeki düzensizlik, herhangi bir otelin üçüncü katında bir odaya bağlı kalmak, gerekenlerle gerektiği gibi ilişkilerde bulunmaya engel olmaktadır. Bu nedenle önceki isteklerimin göz önüne alınması uygun olur." [Kocatürk]

 

16 Şubat 1916 – Ruslar, Erzurum'u işgal ettiler. (Ruslar Of – Bayburt – Mamahatun hattına dayanırlar.)

 

16 Şubat 1920 - 2. Anzavur Ayaklanması başladı. Kuvayı Milliye karşıtı Anzavur, yeniden isyan etti. Anzavur Biga ve yöresinde ikinci kez ayaklanmaya kalkıştı. Eski Edremit Kaymakamı Köprülü Hamdi Bey, hapisanede yatan Anzavur'un adamı olan Kara Hasan'ın çetesini yok edince, misillemeye girişen Anzavur Biga'da katliama girişti.

 

16 Şubat 1920 – Balıkesir kuzeyinde ikinci kez baş gösteren ikinci anzavur ayaklanması. (Askeri güçler ve milli müfrezelerle bastırılmıştır.) (Nutuk)

 

16 Şubat 1920 – Atatürk'ün, Burdur Askerlik Şubesi Başkanı'na telgrafı: "Sık sık temasa gelindiği anlaşılan İtalyanlara karşı Kuvayi Milliye'nin hareket ve girişimleri hakkında gerçek bir ağız sıkılığı izlenmesi." [Kocatürk]

 

16 Şubat 1920 – Maraş'ın kurtuluşundan sonra şehirde kalan Ermeniler, Dahiliye Nezareti'ne telgraf çekerek Fransızlardan yakınarak, kendilerine baskı yaparak Türklere karşı saldırmalarını istediklerini belirttiler.

 

16 Şubat 1922 – Başkomutan Atatürk'ün, 1901 doğumluların hemen muayeneleri yapılarak silâh altına alınmaları hakkında emri.

 

16 Şubat 1922 - Merkez Ordusu kaldırıldı.

 

16 Şubat 1923 - Lozan Heyeti, İstanbul'a döndü.

 

16 Şubat 1924 – Atatürk'ün, kendisine şiirlerini gönderen Filorinalı Nazım Bey'e mektubu: "…Cumhuriyetin kuvvetlendirilmesi ve yükseltilmesi hususunda kalem ve fikir sahiplerinin göreceği hizmet, tabiîdir ki pek geniş ve etkin olur. Bu yoldaki çalışmaların daima beğenileceği ve takdirle karşılanacağı da şüphesizdir." [Kocatürk]

 

16 Şubat 1924 – Atatürk'ün, Lâtife Hanım'la beraber İzmir'de gece Bahribaba Tiyatrosu'nda "Uçurum" adlı temsili seyretmesi.

 

16 Şubat 1925 Türk Hava Kurumu (Türk Tayyare Cemiyeti adı ile) kuruldu. THK, Cumhuriyet'in ilanından 16 ay sonra 16 Şubat 1925'de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emirleriyle "Türk Tayyare Cemiyeti" adıyla kuruldu. Cemiyet'in kuruluş amacı; Türkiye'de havacılık sanayisini kurmak havacılığın askeri, ekonomik, sosyal ve siyasal önemini anlatmak; askeri, sivil, sportif ve turistik havacılığın gelişmesini sağlamak; bütün bunlar için gerekli araç ve gereci hazırlamak; personeli yetiştirmek ve uçan bir Türk gençliği yaratmaktır. (Kaynak: THK.org.tr)

 

16 Şubat 1925 – Şeyh Sait'e bağlı kuvvetler Genç ilinin merkezi Darahini'yi alarak kasabayı yağmaladı.

 

16 Şubat 1925 – Atatürk, Türkiye'de havacılığı geliştirmek için çok uğraştı: Yurt dışından uçak aldırarak hava kuvvetlerini güçlendirdi. Havacılık eğitimi için yurt dışına öğrenciler gönderdi. Havacılık sanayinin temellerini atmak için 16 Şubat 1925'te Türk Tayyare Cemiyeti'ni (Türk Hava Kurumu'nu) kurdu. 10.000 lira bağış yanında, Nutuk'un telif gelirini de bu kuruma bıraktı. Herkesi bu kuruma yardıma çağırdı. Yapılan yardımlarla THK, birçok uçak aldı. 1933'te Devlet Hava Yolları'nı, 1935'te Türk Kuşu'nu kurdu. Manevi kızlarından Sabiha Gökçen'in pilot olmasını sağladı.

 

16 Şubat 1925 – Atatürk'ün direktifleriyle Türk Teyyare Cemiyeti kuruldu.

 

16 Şubat 1926 – Atatürk'ün, Çankaya'da Fransa'nın Suriye Yüksek Komiseri Henri de Jouvenel'i kabulü.

 

16 Şubat 1926 – Atatürk'ün, Ankara'da Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin yeni binasının açılış töreninde bulunması.

 

16 Şubat 1927 – Atatürk'ün, T.B.M.M.'nde, Ankara Belediye Heyeti'ni kabulü ve Ankara'nın bayındırlık işlerini görüşmesi.

 

16 Şubat 1927 – Atatürk'ün, T.B.M.M.'nde, Ticaret Odaları Genel Kongresi adına saygılarını ileten heyeti kabulü ve ekonomik mücadelede izlenmesi gereken yol hakkında görüşlerini bildirmesi.

 

16 Şubat 1931 – Atatürk'ün, Dörtyol'dan Adana'ya gelişi.

 

16 Şubat 1932 – Atatürk'ün, akşamüzeri otomobille Maslak'a kadar bir gezinti yapması.

 

16 Şubat 1933 – Atatürk'ün, gece Pera Palas'ta düzenlenen baloyu şereflendirmesi.

 

16 Şubat 1934 – Atatürk'ün, öğleden sonra Kılıç Ali Bey'in evine gelişi, daha sonra Marmara Köşkü'ne gidişi.

 

16 Şubat 1935 – Atatürk'ün, Ege vapuru ile İstanbul'dan Ege'ye doğru yolculuğa çıkması.