Tarihte bugün Atatürk

 

17 MAYIS

 

17 Mayıs 1915 – Atatürk'ün, Arıburnu Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ayrılarak 19. Tümen Komutanlığı görevine geri dönüşü. (Arıburnu Komutanlığı'nı 1 Mayıs'ta durumun gereği olarak üstlenmişti). (Bugün, 3. Kolordu Komutanlığı'nın emriyle Çanakkale'deki kuvvetler yeniden düzenlenmiş ve bölge savunması 4 gruba ayrılmıştır. Bu düzenlemede Atatürk'ün komutasındaki 19. Tümen, "Kuzey Grubu Komutanlığı'na bağlanmış ve bu grup kuvvetlerinin sağ kanadında yer almıştır.

 

17 Mayıs 1915 – Atatürk'ün, Kuzey Grubu Komutanlığı'na raporu: "…Kuzey Grubu'nu oluşturan bütün kuvvetlerin hepsine 2. Tümen'in de katılmasıyla tespit edilecek bir taarruz fırsatının, yarından sonra kaçırılmış olmasının ihtimal içerisinde bulunduğunu, havan ve obüslerden fazla bir etki beklemenin gereksiz olduğunu önemle arz ederim."

 

17 Mayıs 1915 – Atatürk'e, Arıburnu muharebeleri hatırası olmak üzere Padişah adına "Muharebe Altın Liyakat Madalyası" verilmesi.

 

17 Mayıs 1915 – Atatürk'ün, Arıburun Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ayrılışı nedeniyle emrindeki birliklere Kemalyeri'nden veda yazısı: "23 gün sevk ve idare etmek mutluluğunu kazandığım siz demir kitlenin, Tanrı'ya sığınarak yaptığı hücum iledir ki, düşmanın 20.000'i aşan kuvveti Arıburun'da yok edildi. …Yirmiüç günlük ateşli ve kanlı ortak çabalarımız anısının, samimî ve temiz duyguyla korunacağından eminim." [Kocatürk]

 

17 Mayıs 1915 – Mustafa Kemal'e, padişah adına "Muharebe Altın Liyakat Madalyası" verildi.

 

17 Mayıs 1915 – Atatürk'ün Maydos (Eceabat)'daki Karargâhından Madam Corinne'e Fransızca mektubu: "…İki aydır Maydos'tayım ve Çanakkale Boğazını, Müttefiklerin çıkarma girişimlerinde bulunan donanmalarına ve kuvvetlerine karşı savunuyorum. Bu ana kadar hep muvaffak oldum ve aynı yerde kalırsam, kuvvetle ümit ediyorum ki, daima da muvaffak olacağım"

 

17 Mayıs 1916 – Atatürk'ün, sabah 17. Alay'ın bulunduğu Şin cephesinden hareket ederek saat 18.00'de Kulp'a gelişi, geceyi burada kurulan ordugâhta geçirişi.

 

17 Mayıs 1919 – Denizli-Çal Müftüsü Ahmet İzzet (Çalgüner) Efendi de ilçesinde ve çevresinde halkın ulusal harekete katılmaları için çalışmalarda bulunan din adamlarının ilklerindendir. O, 17 Mayıs 1919 günü Çal halkını Çarşı Camii'nde toplayarak onlara düşman istilasına karşı seyirci kalınmamasını ve silahla karşı konulmasının gerekli olduğunu anlatmıştır. Daha sonraki günlerde de aynı camide yapılan toplantılarla halkı düşmana direnme konusunda bilinçlendirmeye ve örgütlemeye çalışmıştır. Bu amaçla, ilçenin nüfuzlu kişileri ile toplantı yapmıştır. Böyle bir toplantıda; "Allahımız bir, kitabımız bir, vatanımız bir olduğuna göre korumaya da mecburuz. Kutsal değerlerimizi savunmak için Allah'ın ve Peygamberin emirlerine uymak gereklidir.

 

17 Mayıs 1919 – İstanbul Darülfünunu'nun hocaları ve öğrencileri, üniversitede İzmir'in işgalini kınadılar.

 

17 Mayıs 1919 - Refet Bey (Bele), Sivas'ta 3. Kolordu komutanlığına atandı.

 

17 Mayıs 1919 – İtalyanların Söke'yi işgali.

 

17 Mayıs 1919 – Yunanlıların Urla ve Çemşe'yi işgali.

 

17 Mayıs 1919 – Bandırma vapurunun, gece saat 23.00 sıralarında İnebolu'ya gelişi (Şiddetli fırtına sebebiyle Atatürk ve arkadaşları karaya çıkmaksızın yolculuğa devam etmişlerdir.)

 

17 Mayıs 1919 – Atatürk'ün, Ömer Sezai (Madra) Bey'e mektubu: "Azizim Sezai Bey, vazifeli olarak Anadolu'ya hareket ediyorum. Sizde korunan emanete ait senedi, anneme bıraktım. Dönüşünüzde, emanetle senedin değiştirilmesi için Vasıf Bey biraderimize rica ettim. Gözlerinizden öperim." [Kocatürk]

 

17 Mayıs 1919 – Atatürk'e verilen müfettişlikle ilgili talimatın, Vükelâ Meclisi'nde kabulü.

 

17 Mayıs 1920 – Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturumunda siyasî durum hakkında konuşması: "…Millî amaçlarımızın temin ve elde edilişi amacıyla her türlü girişimde bulunmamız için icra Heyeti'ne yetki vermiştiniz. Biz o yetkiye dayanarak tabiî her tarafta girişimlerde bulunmaktayız. Ancak bu girişimlerin eylem haline dönüşmesi için tarihe karşı, millete karşı çok düşünmek mecburiyetindeyiz ve bu düşünceler son eylemin yaklaştığını anlattığı zaman zannediyorum ki, Yüksek Heyetinizde gereken kanaat ve güven oluşacaktır." [Kocatürk]

 

17 Mayıs 1921 – Atatürk'ün, Kâzım Karabekir'e telgrafı: "…Enver Paşa ve arkadaşlarının amacı tamamiyle anlaşılmıştır. Bunların memleket dahiline girmemeleri için bölgenizde tedbir alınmasını rica ederim."

 

17 Mayıs 1928 – Türkiye Cumhuriyeti Hıfzıssıhha Müessesesi hakkında kanun TBMM'de kabul edildi.

 

17 Mayıs 1928 – Atatürk'ün, Çocuk Esirgeme Kurumu Kongresi adına saygılarını ileten heyeti kabulü.

 

17 Mayıs 1931 – CHP Kongresi'nde yeni Fırka Tüzüğü kabul edildi.

 

17 Mayıs 1932 – Atatürk'ün, saat 11,30'da atla bir gezinti yapması.

 

17 Mayıs 1933 – Atatürk'ün, saat 17.30'da Kılıç Ali Beyin evine gidişi, saat 20.30'da Çankaya'ya dönüsü.

 

17 Mayıs 1934 – Atatürk'ün, akşam Marmara Köşkü'nde, Türk Tayyare Cemiyeti Başkanı Fuat (Bulca) Bey'in kızının nişan törenini şereflendirmesi.

 

17 Mayıs 1935 – Atatürk'ün, Cumhuriyet Halk Partisi Dördüncü Büyük Kurultayı'nın bitişi nedeniyle Ankara Valisi Nevzat Tandoğan'ın Ankara Palas'ta verdiği çayı şereflendirmesi.

 

17 Mayıs 1935 – Atatürk'ün, akşam Ankara'dan trenle İstanbul'a hareketi.

 

17 Mayıs 1936 – Atatürk'ün, Ankara'dan İstanbul'a gelişi.

 

17 Mayıs 1936 – Atatürk, Feneryolu'ndaki bir kır kahvesinde.

 

17 Mayıs 1937 – Atatürk'ün, İngiltere Kralı VI. George'un taç giyme töreni nedeniyle tebrik telegafı.

 

17 Mayıs 1938 – Atatürk'ün, sabah Gazi Orman Çiftliği'ne gelişi, öğleden sonra Çankaya'ya dönüşü.