Tarihte bugün Atatürk

 

17 ARALIK

 

17 Aralık 1908 – İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra, Meclis-i Mebusan açıldı. II. Meşrutiyet'i takiben Meclis-i Mebusan'ın İstanbul'da yeniden toplanışı. [Kocatürk] İttihat ve Terakki Cemiyeti, II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İttihat ve Terakki Fırkası adını aldı.

 

17 Aralık 1916 – Atatürk'ün, 2. Ordu'ya bağlı kolordulara, ordunun Darahini-Hun-Gökdere dağları-Çille dağı hattına çekilmesi emri .

 

17 Aralık 1916 – Atatürk'ün, 2. Ordu'nun iaşe sorununu görüşmek üzere Bitlis ve Diyarbakır Valilerini Sekerat'ta 2. Ordu Karargâhı'na daveti.

 

17 Aralık 1918 – Fransız askerleri, denizden Mersin'e çıkarma yapmaya başladı.

 

17 Aralık 1918 – Mersin, Tarsus, Adana, Ceyhan, Misis ve Toprakkale'nin Fransızlar tarafından işgali. Tarsus, Ceyhan ve Adana, Fransızlar tarafından işgal edildi.

 

17 Aralık 1919 – Atatürk'ün, "Osmanlı Meclis-i Mebusanı'na seçilen milletvekillerinin, Meclis'in açılışından evvel Heyet-i Temsiliye ile görüşmelerinin önemini ve Heyet-i Temsiliye'nin yakında İstanbul'a yakın bir yere nakledileceğini" duyuran bildirisi. [Kocatürk]

 

17 Aralık 1922 – Zübeyde Hanım'ın, Başyaver Salih (Bozok) Bey'in refakatinde, sabah trenle Ankara'dan İzmir'e hareketi.

 

17 Aralık 1922 – Zübeyde Hanım'ı Ankara'dan İzmir'e götürmekte olan Başyaver Salih (Bozok) Bey'in, Afyon'dan Atatürk'e telgrafı: "Öğleden sonra saat üçte salimen Afyon'a geldiğimizde trenin fazla sarsıntısına rağmen hastamızda fenalık yoktur. …Yarın akşam inşallah İzmir'de olacağımızı arz ederim"

 

17 Aralık 1925 – Türkiye, Milletler Cemiyeti kararından bir gün sonra, 17 Aralık 1925'te SSCB ile bir dostluk ve tarafsızlık anlaşması yaparak tepkisini gösterdi.

 

17 Aralık 1925 – Türk – Sovyet tarafsızlık ve saldırmazlık antlaşması ve bağlı üç protokol Paris'te imzalandı. (S.S.C.B. bu antlaşmayı 7 Kasım 1945'te bozdu.)

 

17 Aralık 1925 – Türkiye'nin Musul ile ilgili Milletler Cemiyetinin komisyon raporunu imzaladığı günün ertesinde 17 Aralık günü "Türk-Sovyet dostluk ve saldırmazlık paktı" Paris'te imzalandı. (Bu anlaşma üç yıllıktı. Önce iki yıl daha e sonra 1945 yılına dek uzatıldı.) (20. YY. Siyasi Tarihi, Prof. Dr. Fahir Armaoğlu)

 

17 Aralık 1926 – Uşak Şeker Fabrikası açıldı.

 

17 Aralık 1926 – Uşak'ta mahalli birçok müteşebbisin iştiraki ile 19.4.1923 tarihinde 600.000 TL sermaye ile kurulan ' Uşak Terakki Ziraat T.A.Ş. ' 6.11.1925 tarihinde ilk Şeker Fabrikasının temelini atmış ve fabrika 17.12.1926 tarihinde işletmeye açılmıştır.

 

17 Aralık 1929 – Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruldu.

 

17 Aralık 1929 – Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında daha önce imzalanmış olan Karşılıklı Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması'nın uzatılması için hazırlanan protokol, Ankara'da Sovyetler adına Karahan ile Türkiye Cumhuriyet adına Tevfik Rüştü Bey (Araş) arasında imzalandı.

 

17 Aralık 1930 – Atatürk'ün, İstanbul'da Mezbaha'yı, Darülaceze'yi, Deri Fabrikası ve Kâhtane köyünü ziyareti.

 

17 Aralık 1934 – TBMM'de Mustafa Kemal'in dışında kimsenin "Atatürk" soyadını kullanamayacağına dair kanun kabul edildi.

 

17 Aralık 1934 – "Atatürk" soyadının veya bunun başına ve sonuna söz konularak yapılan adların, hiçbir kimse tarafından öz ve soyadı olarak alınamayacağına dair Kanun'un kabulü.

 

17 Aralık 1934 – Kasım 1934 tarihli Kanun'la "Kemal" öz adlı Türkiye Cumhurbaşkanı'na verilen "Atatürk" soyadının veya bunun başına ve sonuna söz konarak yapılan adların hiçbir kimse tarafından öz ve soyadı olarak alınamayacağına dair Kanun TBMM'de kabul edildi.

 

17 Aralık 1934 – İstanbul Rıhtım, Dok, Antrepo Şirketi, devlet tarafından satın alındı

 

17 Aralık 1935 – Atatürk'ün, öğleden sonra otomobille Keçiören'e gidişi, kır gazinosunda bir süre dinlendikten sonra akşamüzeri Çankaya'ya dönüşü.

 

17 Aralık 1937 – Atatürk'ün, öğleye doğru Keçiören'de Cevat Abbas Gürer'in evine gidişi, öğle yemeğini burada yemesi, öğleden sonra Çankaya'ya dönüşü.