Tarihte bugün Atatürk

 

17 EKİM

 

17 Ekim 1911 – Atatürk'ün, İskenderiye'ye giderken vapurdan -Selanik'te bulunan- Fuat (Bulca) Bey'e mektubu: "15 Ekim'de İstanbul'dan hareket ettim. Lüzum ve fayda görürsem seni ve daha bazı arkadaşları da isteyeceğim. …Vatanı kurtarmak için şimdiye kadar olduğundan ziyade gayret ve fedakârlık zorunludur." [Kocatürk]

 

17 Ekim 1911 – Atatürk Trablusgarp'a giderken Urla karantinasındaki Rus vapurundan Fuat Bulca'ya yazdığı mektubun bir yerinde şöyle diyordu; "Maksadımız ebedi bir mücadele sahası açmaktır. Muvaffakiyet Allah'tan. (…) Vatanı kurtarmak için şimdiye kadar olduğundan fazla gayret ve fedakarlık lazımdır. Endülüs tarihinin son sayfalarını okuyun…"(Atatürk'ün bütün eserleri, C.1. s.127., Sinan Meydan, 1923, 3. Baskı)

 

17 Ekim 1911 – Atatürk'ün Fuat Balcı'ya Mısır'a giden Rus vapurundan mektubu; (Nerede olduğumu anneme söylemeyin. Adıma İstanbul'dan ona mektup atın. Maaşımdan geri kalanı da anneme gönderin.)

 

17 Ekim 1911 – Mustafa Kemal'in Fuat Bulca'ya yazdığı mektuptan; "… Allah nasip ederse mücadele sahasında birleşiriz. Cenab-ı Hak takdir etmişse, ahirette kavuşuruz."

 

17 Ekim 1912 – Selanik'te Alatini köşkünde sürgün kalan Sultan II. Abdülhamit kaçırılırcasına İstanbul'a getirildi.

 

17 Ekim 1915 – Çanakkale bölgesinde General Hamilton'un, komutayı General Birdwood'a devrederek cepheden ayrılışı.

 

17 Ekim 1918 – İbrahim Refet Bele, Osmanlı Devleti'nin Jandarma Genel Komutanlığına getirilmiştir. Mütarekeden sonra Albay rütbesiyle 3 ncü Ordu Komutanlığına atanan Refet Bele, 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'le birlikte Samsun'a çıkanlar arasındadır.

 

17 Ekim 1919 – Atatürk'ün, 56. Tümen Komutanı Albay Bekir Sami Bey'e telgrafı: "13 ekim 1919 tarihli telgrafınızdaki vatanperver düşünce ve çalışmalarınıza teşekkür ederim."

 

17 Ekim 1919 – Batı Trakya'daki İskeçe kasabası, Yunanlılar tarafından işgal edildi.

 

17 Ekim 1920 – Damat Ferid Paşa sadrazamlıktan (sadaretten) istifa etti.

 

17 Ekim 1920 – Misak-ı Milli esaslarına aykırı Sovyet önerileri, TBMM 'nde reddedildi.

 

17 Ekim 1922 – Tevfik Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa'ya telgrafı: "Yakında toplanması gerekecek Barış Konferansı'na İstanbul ve Ankara delegelerinin birlikte katılmaları uygun olacaktır. Bu gaye ile önceden bir zatın görüşmek üzere İstanbul'a gönderilmesi."

 

17 Ekim 1922 – Sadrazam Tevfik Paşa'nın, "yakında toplanması gerekecek barış konferansına İstanbul ve Ankara delegelerinin birlikte katılmalarının uygun olacağı ve bu gaye ile önceden bir kişinin görüşmek üzere İstanbul'a gönderilmesi hakkında" Atatürk'e telgrafı. [Kocatürk]

 

17 Ekim 1922 – Atatürk'ün, Bursa'da kendisini karşılayan çocuklara söyledikleri: "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir talih ışığısınız. Memleketi asıl aydınlığa kavuşturacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız. Sizden çok şeyler bekliyoruz; kızlar, çocuklar!" [Kocatürk]

 

17 Ekim 1924 – Atatürk'ün, Lâtife Hanımla beraber Yozgat'tan hareketle saat 17.00'de Kırşehir'e gelişi, Vilâyet'te heyetleri kabulü.

 

17 Ekim 1924 – Atatürk Kırşehir Yeşilyurt İlk Mektebi (İlkokulu)'nde

 

17 Ekim 1924 – Atatürk'ün, Fransız edibi Anatole France'ın ölümü nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Doumergue'e başsağlığı telgrafı. [Kocatürk]

 

17 Ekim 1925 – Atatürk'ün, saat 11.00'de trenle Konya'ya gelişi, karşılanışı, panama şapkasıyla halkı selâmlaması ve kalacağı köşke gidişi.

 

17 Ekim 1932 – Atatürk'ün, öğleden sonra Sakarya motoru ile Maltepe ve Yassıada yönünde bir gezinti yapması.

 

17 Ekim 1932 – Birinci Türk Dil kurultayında seçilen Yönetim kurulu yayınladığı bildiri ile 'dil devriminin amacını' açıkladı.

 

17 Ekim 1933 – Atatürk'ün, Çankaya'da Amerika Büyükelçisi Robert Pect Skinner ve Japonya Büyükelçisi Vikont Kintoma Mushkoji'nin güven mektuplarını kabulü ve Elçilerin söylevlerine cevap konuşmaları.

 

17 Ekim 1933 – Atatürk'ün, Çankaya'da Fransız Büyükelçisi Kammerer, Meksika Büyükelçisi Genaro Estrado, Avusturya Büyükelçisi Bucberger'in güven mektuplarını kabulü ve Elçilerin söylevlerine cevap konuşmaları.

 

17 Ekim 1933 – Türkiye ile Romanya arasında "Dostluk, saldırmazlık, hakem ve uzlaşma anlaşması" imzalandı.

 

17 Ekim 1934 – Atatürk'ün, Çankaya'da Finlandiya Elçisi Onni Talas'ın güven mektubunu kabulü.

 

17 Ekim 1938 – Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda koma halinin ciddî olarak devam etmesi.

 

17 Ekim 1938 – Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin, Atatürk'ün geçirmekte olduğu rahatsızlığa ait sabah ve akşam yayımlanan iki bildirisi: "…Karaciğer hastalığı normal seyrini izlerken 16.10.1938 pazar günü birdenbire umumî halsizlikle birlikte sindirim ve sinir sistemine ait belirtiler göstermeye başlamıştır." (Atatürk'ün sağlık durumu ile ilgili bu bildiriler, 22 Ekim 1938 gününü de içermek üzere sabah ve akşam günde 2 defa yayımlanmıştır). Atatürk'ün sağlık durumuyla ilgili yayımlanan bildirilerde imzası bulunan hekimler şunlardır: Sürekli hekimler: Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp, Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Dr. Nihat Reşat Belger. Danışman hekimler; Prof. Dr. Âkil Muhtar Özden, Prof. Dr. Hayrullah Diker, Prof. Dr. Süreyya Hidayet Serter, Dr. Abrevaya Marmaralı, Dr. Mehmet Kâmil Berk. [Kocatürk]

 

17 – 23 Ekim 1938 – Bu tarih aralığına ait 11 adet (Komalar nedeniyle sıklaşmıştır) Atatürk'ün durumuna dair sağlık bülteni yayınlanması.