Tarihte bugün Atatürk

 

17 TEMMUZ

 

17 Temmuz 1915 – Gelibolu Mutasarrıfı Süreyya (Yiğit) Bey'le Maydos (Eceabat) Kaymakamı Rahmi Bey'in, 19 Tümen Karargâhı'nda Atatürk'ü ziyareti ve geceyi karargâhta geçirmeleri.

 

17 Temmuz 1916 – Atatürk'ün, 2. Ordu Komutanı Ahmet İzzet Paşa'ya -Kulp muharebesi ve 8. Tümen'in son düşman taarruzunda çekilmesi hakkında bilgi istemesi üzerine makina başında bilgi vermesi: "…Düşman üstün kuvvetlerle taarruz etmiştir. …Tümenin kaybı yaklaşık olarak 1/3'ten az değildir. …Düşmanın eski mevzilerine atılmasını bu kuvvetle sağlamanın mümkün olmadığı kanısındayım." [Kocatürk]

 

17 Temmuz 1917 – Rus Çarı, çıkan ayaklanma sonunda iktidardan çekildi. Sosyalistler, Sovyet Hükümetini kurdu.

 

17 Temmuz 1919 – İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe'un, Lord Curzon'a: "İtilâf Devletleri'nin çıkarlarına karşı bir cereyan başlatan Mustafa Kemal Paşa ve Konya'da Cemal Paşa'nın vazifelerinden uzaklaştırılmaları için 2 Temmuz'da, Osmanlı Dışişleri Bakanlığı'na nota verilmiştir."

 

17 Temmuz 1921 – Kütahya, Emet, Simav (3.kez), Demirci ve Seyitgazi Yunanlılar tarafından ele geçirildi.

 

17 Temmuz 1921 – Kütahya Yunanlılarca işgal edildi. Türk ordusu Eskişehir-Seyitgazi hattına çekildi.

 

17 Temmuz 1921 – Mustafa Kemal, Batı Cephesi Karargâhı'na gitmek üzere hareket etti.

 

17 Temmuz 1921 – Mustafa Kemal Paşa cepheyi denetledi.

 

17 Temmuz 1921 – İkdam gazetesinde Ruşen Eşref ve Yakup Kadri'nin Çankaya köşkü anıları ve Mustafa Kemal ile görüşmeleri (sansürlenerek) yayınlandı.

 

17 Temmuz 1921 – United Telgraph Muhabiri'nin "İsktikbalde ne gibi bir siyaset takip edeceksiniz?" sorusuna Mustafa Kemal'in cevabı; "Memleketimiz haraptır, milletimiz fakirdir, maarifimiz dundur, iktisadîyatımız zayıftır. Memleketimizi imar ve milletimizi tenvir ve terfih yegâne katî emelimizdir"

 

17 Temmuz 1922 – Atatürk'ün, Meclis'teki başkanlık odasında Fransız Albayı Mougin, daha sonra Sovyet Elçisi Aralof'un ziyaretini kabulü.

 

17 Temmuz 1927 – Atatürk'ün, günü Dolmabahçe Sarayı'nda çalışmakla geçirmesi, gece saat 24.00'de Ankara motoru ile Boğaziçi'nde bir gezinti yapması, daha sonra Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.

 

17 Temmuz 1929 – Hükümeti devirme iddiasıyla yargılanan komünistlerin davası sonuçlandı: Dr. Hikmet (Kıvılcımlı), Hüsamettin (Özdoğu) ve Laz İsmail beyler 4'er yıl 6'şar ay hapse mahkum edildi.

 

17 Temmuz 1930 – Atatürk Yalova'da.

 

17 Temmuz 1934 – Atatürk'ün, Gerede üzerinden Bolu'ya gelişi, resmî ziyaretleri ve gece Bolu Halkevi'nde kalışı.

 

17 Temmuz 1935 – Atatürk'ün, Bursa'dan hareketle Mudanya'ya gelişi, buradan Ertuğrul yatı ile Florya'ya uğrayarak Dolmabahçe'ye dönmesi.

 

17 Temmuz 1937 – Atatürk'ün, demiryolunun Zonguldak'a ulaşması nedeniyle Vali'nin halkın saygı ve teşekkürlerini sunan telgrafına cevabı.

 

17 Temmuz 1937 – Cumhurbaşkanı Atatürk, Florya'da.