Tarihte bugün Atatürk

 

18 MAYIS

 

18 Mayıs 1909 – Atatürk'ün üç gündür yatmakta olduğu Gülhane askeri hastanesinden taburcu olması.

 

18 Mayıs 1911 – Rumeli Gazetesinin 442nci sayısı; "16 Mayıs 1911 tarihli mezuniyet ziyafetinde konuşmacılardan birisi de Mustafa Kemal'dir. (Erkan-ı Harp Kolağası Mustafa Kemal) Konuşmasında 'orduyla siyasetin birbirinden ayrılmasına' vurgu yapmıştır." (Akl-ı Kemal, c.1, Sinan Meydan)

 

18 Mayıs 1915 – Kemalyeri'nden ayrılan Atatürk'ün, 19. Tümen'e ait siperleri dolaşarak subay ve erlerle görüşmesi ve kuvvetlerini yeni bir taarruza hazır hale getirmesi.

 

18 Mayıs 1916 – Atatürk'ün, beraberindekilerle sabah Kulp'tan Diyarbakır'a hareketi.

 

18 Mayıs 1917 – Başkomutanlık Vekâleti'nin, 2. Ordu Komutanlığı'na, Ruslarla karşılıklı konuşmalar yapılarak ateşkes teklifinde bulunulması hakkında emri.

 

18 Mayıs 1919 – Balıkesirliler, Alacamescid toplantısını düzenledi. Kuvayı Milliye hareketi ve kongre toplanması kararı alındı.

 

18 Mayıs 1919 – İşgale karşı tüm Anadolu'da protesto mitingleri yapılıyor. Erzurum'da yapılan gösteride Dursunzade Cevat (Dursunoğlu), tek çarenin silahlanıp, düşmana karşı koymak olduğunu dile getirdi.

 

18 Mayıs 1919 – İstanbul'da Ömer Besim Paşa'nın yönetiminde toplanan binlerce Darülfünun öğrencisi işgali lanetledi. İstanbul Dar-ül fünunu, (Üniversite) işgali protesto için ilk toplantıyı düzenledi.

 

18 Mayıs 1919 – Bandırma vapuru ile yola çıkan Mustafa Kemal Sinop'a geldi.

 

18 Mayıs 1919 – Bandırma vapurunun, saat 12.00 sıralarında Sinop limanına girişi (Şiddetli fırtına sebebiyle Atatürk karaya çıkmamış, ancak, Üsteğmen Hikmet (Gerçekçi) Bey'i, vapuru yanaşan bir sandal aracılığıyla kıyıya göndererek, Samsun'daki Tümen Komutanlığı'na, -gelmekte olduklarını bildiren- bir telgraf çektirmiş, sonra yola devam edilmiştir.

 

18 Mayıs 1919 – Atatürk'ün, kendisini karaya davet eden Sinop Mutasarrıfı Mazhar Tevfik Bey'e Bandırma vapurundan gönderdiği kart: "Sinopluların hakkımda gösterdikleri duygulara teşekkür ederim. Rahatsızlığım dolayısıyla davetlerine uyamadığımdan üzgünüm. Kendilerine selâm ve sevgilerimin iletilmesini rica ederim." [Kocatürk]

 

18 Mayıs 1921 – Fransız edibi Pierre Loti'nin, Atatürk'e mektubu.

 

19 Kasım 1925 – 18 Mayıs 1925 günü meclis gizli oturumunda görüşülen savaş sanayi kurulması önergesi 19 Kasım 1925'de kabul edildi. (Cumhuriyet, Turgut Özakman)

 

18 Mayıs 1926 – Atatürk'ün, akşamüzeri Konya'ya gelişi ve geceyi burada geçirişi.

 

18 Mayıs 1927 – Cumhurbaşkanlığı için Almanya'da yaptırılan hususî vagon, Ankara'ya getirilişi.

 

18 Mayıs 1928 – Atatürk'ün, Romanya Elçisi Filality'nin yenilenen güven mektubunu kabulü.

 

10-18 Mayıs 1931 – Cumhuriyet Halk Fırkası'nın Üçüncü Büyük Kurultayı Ankara'da toplandı.

 

18 Mayıs 1932 – Atatürk'ün, saat 11.00'de Çankaya'dan yürüyerek Edirne Milletvekili Şakir (Kesebir) Bey'in evine gidişi, bir süre dinlendikten sonra tekrar Çankaya'ya dönüşü.

 

18 Mayıs 1932 – Milliyet gazetesi haberi; 1922 yılında Vahdettin "Ayaspaşa Müslüman mezarlığının bir bölümünü 17.000 liraya ecnebilere satmış, Ağa Cami avlusunu da yine ecnebilere 50 yıllığına kiraya vermiş." (Sonrasında Ayaspaşa mezarlığına 40 küsur apartman yapılmıştır.) (Charles Harington, Atilla Oral)

 

18 Mayıs 1933 – Çankaya'da akşam, Atatürk'ün sofrasında Abdülhak Hâmit (Tarhan) ve eşi Lüsyen Hanım'ın da davetli olarak bulunuşu.

 

18 Mayıs 1935 – Atatürk'ün, Sakarya motoruyla Kadıköy ve Moda'ya kadar gezinti yapması.

 

18 Mayıs 1936 – Atatürk'ün, akşamüzeri otomobille Ihlamur Kasrı'na gidişi, daha sonra Beyoğlu'nda bir gezinti yaparak Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.

 

18 Mayıs 1938 – Atatürk'ün, Çankaya'da Yugoslavya Savunma Bakanı Orgeneral Mariç'i kabulü.