Tarihte bugün Atatürk

 

18 AĞUSTOS

 

17/18 Ağustos 1916 – 2. Ordu Komutanlığı'nın, Rusların ileri harekete geçmeleri üzerine 16. Kolordu Komutanlığı'na, 8. Tümen'in gece yürüyüşü ile cepheye hareket etmesini bildiren emri.

 

18 Ağustos 1916 – Atatürk'ün, askerî harekâtı yakından takip ve idare etmek üzere Silvan'dan cepheye hareketi. (Atatürk 17 Eylül 1916'ya kadar cephede kalmış ve bu süre içinde Çapakçur muharebeleri adını alan savaşları idare etmiştir). [Kocatürk]

 

18 Ağustos 1917 – Atatürk'ün, Ulukışla istasyonunda -Suriye'den izinli olarak İstanbul'a dönmekte olan- 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa ile görüşmesi.

 

18 Ağustos 1917 – Büyük Selanik yangını. (Bir ömrün öteki hikayesi, Sinan meydan)

 

18 Ağustos 1919 – Atatürk'ün, Şarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez Heyetlerine gizli yazısı: "..Telgraf ve posta haberleşmesini temin etmek, Cemiyetimiz için hayat veya ölüm meselesidir. Bu maksadın elde edilmesi için, tereddüt etmeksizin en etkili çareye başvurulması gerekir." [Kocatürk]

 

18 Ağustos 1919 – Muğla kongresi.

 

17/18 Ağustos 1920 – Çerkez Ethem kuvvetlerinin Demirci civarında Yunanlılara baskını ve düşmanın Demirci'nin güneyine atılması.

 

18 Ağustos 1920 – Atatürk, Afgan emiri Amanullah Han'a bir mektup göndererek İngilizlere karşı birlikte mücadele etmek çağrısında bulundu. (Sinan Meydan, 1923, 3. Baskı, s.66.)

 

18/19 Ağustos 1920 – Kuvayı Milliye birlikleri Antep'e girdi. Antep'te Milli Kuvvetler'in Fransızları kuşatma altına alması, Fransız cephesinin yenilerek Milli Kuvvetlerin başarı kazanması.

 

18 Ağustos 1921 – Halide Edip'in, cephede görev isteği Mustafa Kemal tarafından kabul edildi.

 

18 Ağustos 1921 – Atatürk'ün, ordu saflarında gönüllü çalışmak isteyen Halide Edip (Adıvar) Hanım'a cevap telgrafı: "…Askerî hizmete kabul ve Batı cephesinde görevlendirildiğinizi bildiririm, ilk vasıta ile cephe karargâhına müracaat ve oradan vazifenizin öğrenilmesi rica olunur." (Halide Edip, 20.8.1921 'de cepheye hareket etmiştir). [Kocatürk]

 

17/18 Ağustos 1922 – Mustafa Kemal Paşa, 17/18 Ağustos gecesi çok gizlice Ankara'dan ayrılarak otomobille Tuzçölü üzerinden Konya'ya gitti. Ankara'dan ayrıldığını birkaç kişiden başka hiç kimse bilmiyordu.

 

18 Ağustos 1922 – Enver Paşanın Buhara'da öldürüldüğü New York Times gazetesinde yayınlandı. (Hakimiyet-i Milli vefatı 20 Ağustos 1922 tarihinde duyurdu.)

 

18/19 Ağustos 1922 – Atatürk'ün, Konya'dan gizli olarak Akşehir'e hareketi.

 

18 Ağustos 1923 – İzmir'den de seçilmiş olan Gazi Mustafa Kemal, Ankara milletvekilliğini kabul etti.

 

18 Ağustos 1924 – Atatürk'ün, Sağlık Bakanı Refik (Saydam) Bey'le beraber Dışişleri Bakanlığı'na giderek Başbakan ve Dışişleri Bakanı İsmet (İnönü) Paşa'yı ziyareti.

 

18 Ağustos 1926 – Atatürk'ün, Çankaya'da Tekirdağ Heyeti'ni kabulü ve söyledikleri: "…Trakya'nın sevimli ve güzel bir parçası olan Tekirdağ'ın bende ayrı ve tatlı bir hatırası saklıdır. Umumî Harp esnasında 19. Tümen Komutanlığı'nı Tekirdağ'da üzerime almış ve tümeni orada oluşturmuştum. Bu tümeni teşkil etmekliğim Maydos, Arıburnu ve Anafartalar'daki askerî çalışmalarımın esasını oluşturmuştur. Yüksek heyetinizle görüşmek suretiyle bu hatırayı canlandırdığından siz¬lere ayrıca teşekkür eder ve muhterem Tekirdağ halkına hürmet ve selâmlarımın ulaştırılmasını rica ile en kısa zamanda ziyaretlerine geleceğimi bildiririm." [Kocatürk]

 

18 Ağustos 1927 – Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda Yüksek Askerî Şûra üyelerinden Cevat (Çobanlı) ve Yakup Şevki (Subaşı) Paşaları kabulü.

 

18 Ağustos 1928 – Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda yeni Türk harfleri ve gramer kuralları üzerine Yunus Nadi Bey'e demeci.

 

18 Ağustos 1932 – Atatürk'ün, Yalova'da, Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin amacı ve Türk dili çalışmaları üzerine Yunus Nadi ile görüşmesi: "…Amaç, Türk milletine kendi mazisinde mevcut ve miras kalmış, geleceğini de kapsayan kendi kültürünü ortaya çıkararak göstermektir."

 

18 Ağustos 1932 – Atatürk Yalova köşkünde bazı gazetecilerin ve dilcilerin bulunduğu toplantıda "kültür" kelimesinin Türkçe olduğunu ispat etti.

 

18 Ağustos 1932 – Dünya güzeli seçilen Keriman Halis Hanım'ın, Paris'ten Atatürk'e saygı ve teşekkür telgrafı: "Bu başarım, sizin memleket kadınlığına aşıladığınız fikirler eseridir!"

 

18 Ağustos 1934 – Dolmabahçe Sarayı'nda İkinci Türk Dil Kurultayı toplandı. Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı salonunda açılan "İkinci Türk Dil Kurultayı"nın çalışmalarını izlemesi. (Kurultay 23 Ağustos 1934'e kadar devam etmiştir).

 

18 Ağustos 1934 – Atatürk, Afet İnan ve İsveçli Prof. Dr. Eugene Pittard ile birlikte İstanbul Florya'da tarih üzerine çalıştılar.

 

18 Ağustos 1934 – II. Türk Dil Kurultayı, Mustafa Kemal'in koruyucu başkanlığında Dolmabahçe Sarayı'nda çalışmalarına başladı. 23 Ağustos'a kadar sürecek kurultayda Türkçe'nin sadeleşmesi ile birlikte yapılan tarama çalışmaları ve diğer sorunlar tartışıldı.

 

17/18 Ağustos 1937 – Atatürk'ün, saat 2.30'da Çorlu'dan Florya'ya gelişi.

 

18 Ağustos 1937 – Atatürk'ün, öğleden sonra Florya'da denize girişi, saat 20.00'de Florya istasyonundan trenle tekrar Çerkezköy'e hareketi, saat 23.00'te Çerkezköy'e gelişi.

 

18 Ağustos 1938 – Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda Hatay'dan gelen Tayfur Sökmeni kabulü.