Tarihte bugün Atatürk

 

18 ARALIK

 

18 Aralık 1916 – Başkomutan Vekili Enver Paşa'nın, Ahmet İzzet Paşa'nın izin süresince 2. Ordu Komutanlığı'nın 3. Ordu Komutanı Vehip Paşa'dan direktif alacağı hakkında emri.

 

18 Aralık 1917 – Rusya ile Türkiye arasında Erzincan Antlaşması yapıldı.

 

18 Aralık 1918 – Tarsus ve Adana'da Yumurtalık Fransızlar tarafından işgal edildi.

 

18 Aralık 1919 – Mustafa Kemal Paşa, Sivas'tan ayrıldı.

 

18 Aralık 1919 – Mustafa Kemal başkanlığında Heyet-i Temsiliye Ankara'ya hareket etti. Heyet adına Mustafa Kemal, ayrılırken Sivas valisi Reşit Paşa'ya teşekkür etti. (Atatürk'ün Sivas il sınırı geçerken Sivas Valisi Reşit Paşa'ya telgrafı: "Vilâyetiniz sınırını geçerken Sivas'ta hakkımızda gösterdiğiniz misafirseverliğe ve kıymetli yardımlarınıza bir kere daha teşekkür etmeyi bir vazife sayarak cümleten saygılar sunarız.")

 

18 Aralık 1919 – Mustafa Kemal (Rauf Orbay ve temsil heyeti dahil) Ankara'ya gitmek için Sivas'tan yola çıktılar. (2 gün Kayseri'de ve 3 gün Hacıbektaş'ta ağırlandılar.) 27 Aralık 1919'da Ankara'ya vardılar.

 

18 Aralık 1919 – Karadeniz bölgesi Rumları tarafından Batum'da "Pontus Rum Hükümeti" adıyla bir hükümet kurulması.

 

18 Aralık 1919 – Batum'da Pontus Rum Hükümeti adıyla bir hükümet kurulması ve teşkilatlanmaya başlaması. (Nutuk)

 

18 Aralık 1921 – Atatürk'ün, cepheden Ankara'ya dönüşü.

 

18 Aralık 1921 – Atatürk'ün, akşam Azerbaycan Elçiliği'nde verilen yemeğe katılması ve konuşması: "…Ne ezen, ne de ezilen vardır; sadece zulme izin verenler vardır, o kadar!"

 

18 Aralık 1922 – Zübeyde Hanım'ın, Ankara'dan İzmir'e gelişi ve Karşıyaka istasyonunda Lâtife Hanım tarafından karşılanışı. (Zübeyde Hanım, İzmir'e gelişini takiben Karşıyaka istasyonu yakınında -kendisi için hazırlanmış- Lâtife Hanım'ın ailesine ait bir köşke nakledilmiş ve ölüm tarihi olan 14 Ocak 1923 gününe kadar burada tedavi edilmiştir). [Kocatürk]

 

18 Aralık 1929 – Atatürk Ankara'da kendi himayesinde TBMM Başkanı Kazım Özalp başkanlığında ve ekonomi bakanı Rahmi Bey'in genel müdürlüğünde bir "Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti" kurdurttu. (Cemiyet 1932 sonuna dek illerde ve ilçelerde 250 şube açtı.) (Akl-ı Kemal, c.3, Sinan Meydan)

 

18 Aralık 1929 – Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruldu. Cemiyetin başkanlığına Meclis Başkanı Kâzım Paşa getirildi.

 

18 Aralık 1930 – Atatürk'ün, İstanbul'da Kolordu Komutanlığı, Vilâyet, Belediye, Cumhuriyet Halk Partisi il merkezini ve Türkocağı'nı ziyareti, Türkocağı konferans salonunda gençlere seslenişi: "…Cumhuriyeti, onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Cumhuriyet ilkelerini sevdiriniz. Bunu kalplere yerleştirmek için hiçbir fırsatı ihmal etmeyiniz!"

 

18 Aralık 1930 – Atatürk İstanbul Türk Ocağını ziyaret etti, gençlerle sohbetlerde bulundu.

 

18 Aralık 1931 – Atatürk'ün, Çankaya'da saat 8.00'den 16.00'a kadar kütüphanesinde çalışması.

 

18 Aralık 1932 – Atatürk'ün, Ankara'da İsmet Paşa Kız Enstitüsü'nde açılan "Birinci Kadın İktisat Sergisi"ni ziyareti ve incelemeleri.

 

18 Aralık 1932 – Atatürk Ankara İsmetpaşa Kız Enstitüsü'ndeki Birinci Kadın İktisat (Ekonomi) Sergisinde

 

18 Aralık 1936 – Atatürk'ün, tahta çıkışı nedeniyle İngiltere Kralı VI. George'a tebrik telgrafı.

 

18 Aralık 1937 – Atatürk'ün, akşamüzeri Keçiören'de Cevat Abbas Gürer'in evine gidişi, akşam yemeğini burada yemesi, gece Çankaya'ya dönüşü.