Tarihte bugün Atatürk

 

18 HAZİRAN

 

18 Haziran 1919 – İçişleri Bakanlığı, Müdafaayı Hukuk Cemiyetleri kurulmasını ve telgraflarının çekilmesini yasakladı; milli kuvvetlerin dağıtılmasını istedi. Bunun üzerine Atatürk 20 Haziran'da postanelere el konulmasını emretti.

 

18 Haziran 1919 – Mustafa Kemal Paşa, Anadolu ve Rumeli milli teşkilatının birleştirilmesi hakkında bir genelge yayınladı.

 

18 Haziran 1919 – Atatürk'ün, Amasya'dan, Edirne'de bulunan I. Kolordu Komutanı Albay Cafer Tayyar Bey'e telgrafı: "…Bağımsızlık gayesinin elde edilişine kadar tamamiyle milletle birlikte, fedakârane çalışacağıma mukaddesatım namına yemin ettim. Artık benim için Anadolu'dan hiçbir yere gitmemek kesindir." (Anadolu'da askerî ve mülkî erkânın büyük kısmını arkasına alan Mustafa Kemal, Trakya'nın da bu oluşuma katılması için 18 Haziran'da I. Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Bey'e durumu izah ile bütün millî cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuki Millîye ismi altında birleştirileceğini bu maksatla Sivas'ta bir kongre toplanacağını, buraya Trakya'yı temsilen delege gönderilmesini istedi. Mustafa Kemal, bağımsızlık elde edilinceye kadar bütün milletle fedakarca çalışacağına mukaddesatı üzerine and içtiğini, bunu yurdun her tarafına genelge ile bildirdiğini, kararının Anadolu'dan hiçbir yere gitmemek olduğunu, bu kararının bütün arkadaşlarının kararı ve görüşlerine tümüyle uyduğunu ilan etti.)

 

18 Haziran 1919 – Mustafa Kemal Paşa'nın Amasya'dan Edirne'de 1nci Kolordu Komutanı olan Cafer Tayyar Bey'e şifreli telgrafla direktifi; "Trakya ve Anadolu'daki milli teşkilatların birleştirilmesi ve milletin sesinin dünyaya duyurulabilmesi için güvenli bir yer olan Sivas'ta ortak ve güçlü bir heyet kurulması kararlaştırılmıştır. Teşkilatlanmaya başlayıp, Sivas'a temsilci gönderiniz. Temsilciler ulaşana dek bana yetki verdiğinizi bildiren şifreli bir telgraf gönderiniz." (Aynı telgrafta Mustafa Kemal Paşa'nın söyledikleri; İstiklalimizi kazanana kadar bütün milletle fedakârca çalışacağıma mukaddesatım üzerine yemin ettim. Artık benim için Anadolu'dan başka bir yere gitmemek kararı kesindir… Anadolu'daki milli teşkilat bucaklara kadar genişledi. İngiliz propagandaları ortadan kaldırıldı ve Kürtler Türklerle birleşti…."(Nutuk)

 

18 Haziran 1919 – Atatürk'ün, Erzurum Valisi Münir (Akkaya) Bey'in görevinden alınması üzerine Dahiliye Nezareti'ne -Vali'nin yerinde bırakılmasının uygun olacağını ve istifa etmiş dahi olsa kabul edilmemesini isteyen- telgrafı. [Kocatürk]

 

18 Haziran 1919 – İstanbul hükümeti Redd-i İlhak ve benzeri derneklerin faaliyetlerini yasakladı.

 

18 Haziran 1919 – 11 Mayıs tarihinde Midyat'ta başlayan Ali Batı isyanının bastırılması. (100 isyancı 11 Mayıs tarihinde Nusaybin'e girdi. 9 Haziran'da kuşatıldılar. 18 Haziran'da ölü ele geçirildi.) (Cumhuriyet tarihi yalanları, Sinan Meydan)

 

18 Haziran 1919 – Mustafa Kemal, Trakya'da bulunan kolordu komutanı Cafer Tayyar'a (Eğilmez) şifre ile düşüncelerini bildirdi.

 

18 Haziran 1919 – Osmanlı hükümetinin 18 Haziran 1919'da yayınladığı bir genelge ile Kuvayı Milliye Hareketini yasaklaması. (Atatürk'ün Gizli Kurtuluş Planları, Sinan Meydan, 7. Baskı, s.98)

 

18 Haziran 1919 – Atatürk'ün Trakya'daki birinci Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Paşa'dan Trakya'daki duruma dair rapor isteyen telgrafı.

 

18 Haziran 1920 – Fransızlar, Zonguldak'ı işgal etti ve 20 günlük mütareke sona erdi.

 

18 Haziran 1920 – Ali Fuat Paşa'nın Batı Cephesi Komutanı olarak görevlendirilmesi. (Nurettin Paşa'nın da Konya Valisi göreviyle ve Konya yöresi komutanı ünvanıyla Yunan cephesinin güneyindeki bölgenin komutanı yapılışı.) (Nutuk)

 

18-19 Haziran 1921 – Paris Görüşmeleri başladı. (Üç büyük devlet, Yunanistan'a, arabuluculuk önerisinde bulundu.)

 

18 Haziran 1922 – "Küçük Mecmua" adlı dergi, Ziya Gökalp tarafından Diyarbakır'da çıkarılmaya başlandı. (33 sayı çıkan dergi, 5 Mart 1923'e kadar yayımına devam etti).

 

18 Haziran 1922 – Mustafa kemal İzmit'e trenle geldi. Mustafa Kemal burada Fransız yazar Claude Farrere ile uzun bir görüşme yaptı.

 

18 Haziran 1922 – İzmit'te askeri birlikleri denetledi.

 

18 Haziran 1922 – Atatürk'ün, İzmit'te Claude Farrere ile görüşmesi ve Fransız edibi şerefine verilen çay ziyafetinde konuşması: "…Türkiye halkı, asırlardan beri hür ve müstakil yaşamış ve bağımsızlığı hayat gereği saymış bir milletin kahraman evlâtlarıdır. Bu millet bağımsızlıktan uzak yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır."

 

18 Haziran 1922 – Gazi Mustafa Kemal İzmit'te, Fransız yazarı Claude Farere ile görüştü. (T.B.M.M. Türkleri destekleyen yazara, 21 Ocak 1922 günlü toplantıda teşekkür kararı almıştı)

 

18 Haziran 1922 – Atatürk'ün, İzmit'te Vakit gazetesi muhabirine umumî vaziyet hakkında demeci: "…Geçen sene İnebolu'yu bombardıman etmişlerdi; bu sene de Samsun'u. Bu gibi canavarca hareketler, milletin vatanını ve bağımsızlığını savunma yolundaki azim ve imanını kuvvetlendirmeden başka bir netice hasıl etmez." [Kocatürk]

 

18 Haziran 1922 – Mustafa Kemal; "Dünyada bağımsız bir devlet düşünülebilir mi ki içişlerine dostlarının dahi karışmasını hoş görsün?"

 

18 Haziran 1922 – Mustafa Kemal Paşa'nın Malta'dan gelen 1nci Ordu Komutanı Ali İhsan Paşa'nın disiplinsiz, bilgisiz, zararlı ve kompleksli davranışları sebebiyle komutanlığına son vererek hakkında kanuni işleme devam edilmek üzere Milli Savunma Bakanlığı emrine verilmesini onaylaması. (Nutuk)

 

18 Haziran 1926 – Mustafa Kemal'in İzmir suikast girişimi hakkında Anadolu Ajansına demeci: "… Alçak girişimin benim şahsımdan ziyade mukaddes Cumhuriyetimize ve onun dayandığı yüksek ilkelerimize yönelmiş bulunduğuna şüphe yoktur. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır!"

 

18 Haziran 1926 – Mustafa Kemal Paşa suikast girişimini Anadolu Ajansına açıkladı.

 

18 Haziran 1926 – Mustafa Kemal'in İsmet Paşa'ya suikaste ilişkin telgrafı; "Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (TCF), ikinci grup mensupları, Rauf Bey, Kazım Karabekir, Arif Bey, Doktor Adnan Bey şüphelidir. İstiklal mahkemesi durumu incelemelidir. TCF'nın tüm reis ve bazı mebuslarını tutuklamak ve cezalandırmak gerekebilecektir."

 

18 Haziran 1926 – Atatürk'ün, İzmir'de Bornova Ziraat Mektebi'ni ve Türkocağı'nı ziyareti.

 

18 Haziran 1927 – TBMM'de "Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu" kabul edildi.

 

18 Haziran 1932 – Atatürk'ün, Genelkurmay Başkanlığı'nı ziyareti ve Mareşal Fevzi Çakmakla görüşmesi.

 

18 Haziran 1933 – Atatürk'ün, öğleye doğru, atla Çankaya'dan Söğütözü'ne, oradan da Gazi Orman Çiftliği'ne kadar bir gezinti yapması.

 

18 Haziran 1933 – Atatürk'ün, gece saat 02.30'da atla Gazi Orman Çiftliği yakınında Mühye köyüne gidişi, sabahleyin otomobille çiftliğe dönüşü.

 

18 Haziran 1934 – II. Dil kurultayı Dolmabahçe Saray'ında toplandı.

 

18 Haziran 1934 – Liman İşlerinin Hükümetçe İdaresine İlişkin Kanun TBMM'de kabul edildi.

 

18 Haziran 1934 – Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kâzım (Özalp) Paşa'nın İran Şahı Rıza Pehlevi şerefine evinde düzenlediği öğle yemeğinde bulunması, akşam Şah'ın İran Elçiliği'nde verdiği ziyafeti şereflendirmesi.

 

18 Haziran 1935 – Atatürk'ün, Ankara'da Kızılay Genel Merkezi'ni ziyareti ve ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi alışı.

 

18 Haziran 1935 – Atatürk'ün, saat 21.00'de Celâl Bayar'ın evine gidişi, gece Çankaya'ya dönüşü.

 

18 Haziran 1936 – Recep Peker'in CHP Genel Sekreterliği görevinden alınmasından sonra Başbakan İsmet İnönü'nün yayınladığı bir genelgeyle, İçişleri Bakanlığı ile parti genel sekreterliği birleştirildi. Bunun yanısıra illeri valilerine de partinin il başkanlığı görevi verildi. Bu parti ile devletin içice geçmesi ve bütünleşmesi yolunda önemli bir adım oldu.

 

18 Haziran 1936 – Şükrü Kaya CHP genel sekreteri oldu.

 

18 Haziran 1936 – Atatürk'ün, uçakla Ankara'ya dönecek olan İsmet İnönü'yü Yeşilköy Hava Alanı'ndan uğurlaması.

 

18 Haziran 1937 – İsmet İnönü, savunma bakanı Recep Saydam, Kazım Özalp, Jandarma genel komutanı Naci Tınaz ile birlikte Elazığ'a gitti. (Cumhuriyet tarihi yalanları, Sinan Meydan)

 

18 Haziran 1938 – Hususi yatı ile seyahate çıkan Romanya Kralı Karol'un İstanbul'a gayri resmi ziyaret için uğraması, Atatürk'ü ziyaret etmesi. (Atatürk'ün yanı başında, M. Kemal Ulusu)