Tarihte bugün Atatürk

 

18 NİSAN

 

18 Nisan 1915 – Atatürk'ün komutasındaki 19. Tümen'in, 5. Ordu'nun yedeğini oluşturmak üzere Bigalı'ya gönderilişi (Liman von Sanders, muhtemel düşman taarruzuna karşı kuvvetlerini üç gruba ayırarak plânını yapmış; Mustafa Kemal'in başında bulunduğu kuvvetleri ordu yedeğine almıştı. Mustafa Kemal, bu plân gereğince Tümeniyle Maydos'tan Bigalı köyü yöresine geçti).

 

18 Nisan 1915 – Mustafa Kemal komutasındaki 19 ncu Tümen Çanakkale'ye yeni atanan Mareşal Liman Von Sanders'in komutasındaki 5 nci Ordu yedeğine alınarak Bigalı Köyü'ne gönderildi. (Atatürk Maydos'tan Bigalı'ya geçti.) (Cumhuriyet Tarihi Yalanları, Sinan Meydan)

 

18 Nisan 1915 – Mustafa Kemal, Çamyayla (Bigali) köyünde bir köy evini Karargah yapmıştı.

 

18 Nisan 1915 – Atatürk, düşmanın Çanakkale'ye hangi noktalardan saldıracağına dair üstlerini uyarmıştır. (Atatürk'ün Gizli Kurtuluş Planları, Sinan Meydan, 7. Baskı, s.21)

 

18 Nisan 1916 – Atatürk'ün beraberindeki karargâh mensuplarıyla öğleden sonra Zok'tan hareket ederek akşamüzeri Ziyaret (Veysel-karani)'e gelişi, Veysel Karani'nin türbesini ziyaret edişi, geceyi burada, çadırda geçirmesi.

 

18 Nisan 1916 – Ruslar'ın Trabzon'u alması.

 

18 Nisan 1916 – İngilizler'in Kut ül-Amere'de teslim olmaları.

 

18 Nisan 1920 – Milli Kuvvetleri bastırmak amacı ile, İstanbul Hükümeti "Kuvve-i İnzibatiye" adlı bir örgüt kurulmasına ilişkin kararname çıkardı. (Hilafet Ordusu adını taşıyan bu örgüt 25.6.1920'de kaldırıldı) İstanbul'da Hilafet Ordusu teşkiline başlanması. Anadolu'da milli mücadeleye karşı savaşacak Kuvayı İnzibatiye'nin, "Hilafet Ordusu" ünvanıyla teşkilatlandırılması için İstanbul Hükümeti karar aldı. Damat Ferit Paşa hükümeti tarafından Kuvayı Milliye'ye karşı Kuvayı İnzibatiye kurulması için karar alındı. İstanbul hükümetinin Kuvay-ı Milliye'yi ortadan kaldırmak üzere, Kuvay'ı İnzibatiye'nin kurulduğunu bildiren kararnamesi.

 

18 Nisan 1920 – İtalya'da San Remo kentinde Türkiye ile İtilaf devletleri arasında imzalanacak barışın koşullarını kararlaştıracak bir konferans başladı. (Yüksek Barış Konseyi San Remo'da 18 Nisan 1920'de, Ermenistan, Kürdistan ve ekonomik nüfuz bölgeleri konularını karara bağlamak için toplandı ve çalışmalarını 26 Nisan 1920‟de tamamlayarak anlaşma metnine son şeklini verdi.)

 

18 Nisan 1920 – Atatürk'ün, Düzce isyanının şiddetlenmesi üzerine 24. Tümen Komutanı Yarbay Mahmut Bey'e telgrafı: "Düzce isyanı şiddetli bir safhaya girmiştir. Beraberinizdeki bütün kuvvetlerle vakit geçirmeksizin Düzce'ye hareketle isyanı ortadan kaldırınız!" [Kocatürk]

 

18 Nisan 1920 – Atatürk'ün, Konya Posta ve Telgraf Başmüdürlüğü'ne telgrafı: "Anadolu Ajansı haberlerinin günü gününe gereken merkezlere ulaştırılmasında gecikmeye sebep olan, bu konuda müsamaha gösteren memurların isimlerinin bildirilmesi." [Kocatürk]

 

18 Nisan 1920 – Atatürk'ün, Anadolu'da tüm telgraf merkezlerine bildirisi: "Anadolu Ajansı bildirilerinin bazı yerlere ulaştırılamadığı yolunda şikâyetler alıyoruz. Milletin havadissiz kalmaması amacıyla yürütülen bu hizmetin bütün telgrafçılarımızca da destekleneceğini şüphesiz kabul eder, bununla beraber bu yolda meydana gelebilecek kusurların vatan ihaneti oluşturacağını bildiririz." [Kocatürk]

 

18 Nisan 1920 – Associated Press haberi; "… Çevredeki Müslümanların kafasına yeni (11 Nisan 1920 tarihli fetva ile) şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendi aracılığıyla Sultan'ı desteklemeyenlerin "Tanrının gazabına uğrayıp, cehennem azabına katlanacakları, Allah'ın milliyetçileri öldüren tüm Müslümanları kutsayacağı, isyancılarla çarpışarak ölenlerin de sonsuz bir övgü kazanacakları' düşüncesi yerleştiriliyor."

 

18 Nisan 1921 – Fransız kadın gazeteci Berthe Georges-Gaulis'in, Eskişehir'den Atatürk'e, Ankara'ya geleceğini bildiren telgrafı: "Uzun zamandır sizinle ve sizin davanız üzerine konuşmak arzusundayım."

 

18 Nisan 1921 – Şeyh Sunusî'nin, Diyarbakır'dan Atatürk'e, II. İnönü Zaferi'ni kutlayan telgrafı: "…Başarılarınızı taçlandıran son zaferden dolayı ne kadar memnun olduğumu tarif ve izah edemem. Sevincimden secde-i şükrana kapandım." [Kocatürk]

 

18 Nisan 1921 İsmal Fazıl Paşa öldü. (Ali Fuat Cebesoy'un babası, Nafia Vekili.)

 

18 Nisan 1922 – Atatürk'ün, İtilâf Devletleri'nin mütareke önerilerine hükümetçe verilen cevaplar ve ordumuzun durumu hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşması: "…Emin olabilirsiniz ki, ordumuzun hiçbir eri müstesna olmamak üzere tümü izlediğimiz mukaddes davayı tamamen kavramıştır."

 

18 Nisan 1923 – Meclisin son ramazan tatili oldu. (Ramazanda meclis bir ay tatil edilirdi.)

 

18 Nisan 1923 – Mustafa Kemal, milletin, ordunun, İslam aleminin Ramazan Bayramını kutlayan bir mesaj yayınladı. Dua istedi.

 

18 Nisan 1925 – Sanayi ve Maadin Bankası kuruldu.

 

18 Nisan 1933 – Atatürk'ün, Çankaya'da Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin toplantısına başkanlık yapması.

 

18 Nisan 1934 – Atatürk'ün, Genelkurmay Başkanlığı'nı ziyareti ve Mareşal Fevzi Çakmak'la görüşmesi.

 

18 Nisan 1935 – İstanbul'da toplanan "Milletler Arası İlk Kadın Kongresi." Dünya Kadınlar Birliği'nin 12. Kongresi İstanbul'da Yıldız Sarayı'nda toplandı. Bu kongrenin Türkiye'de yapılması kararı son seçimlerde TBMM'ne 18 kadın milletvekilinin girmesi üzerine alınmıştı. Kongre 25-26 Nisan'da sona erdi.

 

18 Nisan 1935 – Atatürk'ün, gece Türk Maarif Cemiyeti'nin Ankara Halkevi'nde düzenlediği baloyu şereflendirmesi.

 

18 Nisan 1937 – Atatürk'ün, akşamüzeri otomobille Çubuk Barajı'na kadar bir gezinti yapması.

 

18 Nisan 1938 – Atatürk'ün, Çankaya'da Başbakan Celâl Bayar ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ı kabulü.