Tarihte bugün Atatürk

 

18 OCAK

 

18 Ocak 1888 – Ali Rıza Bey'den kalan pembe evin tapusu Zübeyde hanım'a geçirildi.

 

18 Ocak 1888 – Zübeyde hanım, pembe evi vekili Edhem efendiye 11.500 kuruşa bir yıllığına sattı. (Evi bir yıl sonra geri alacaktı.)

 

18 Ocak 1888 – Zübeyde hanım, mülkiyetindeki ikinci evi de Abbas ağa kızı Zehra'ya 20.000 kuruşa sattı.

 

18 Ocak 1904 – Mustafa Kemal (Not defterinden); "Kumandanlık çare bulmaktan ibarettir. Bunu da harp tarihi öğretir."

 

18 Ocak 1910 – Çırağan Sarayı yandı.

 

18 Ocak 1912 – Mustafa Kemal göz rahatsızlığı nedeniyle Derne'de Hilal-i Ahmer (Kızılay) hastanesine yattı. Başta Dr. Münir Bey olmak üzere doktorlar yoğun ilgi gösterirler. (Mustafa Kemal bir ay kadar bu hastanede yattı.) (Sonsuza Yolculuk, Yrd. Doç. Dr. Ali Güler)

 

18 Ocak 1912 – Atatürk'ün Derne'de Hilâliahmer (Kızılay) Hastanesi'ne yatışı. (Bu sıralarda Bingazi Bölgesi Komutanlığı'nda Sağlık Başkanı olarak görev yapan İbrahim Tali (Öngören) Bey hatıralarında, Atatürk'ün, kendisini hasta olarak çadırda kabul ettiğini kaydettikten sonra şunları anlatmaktadır: "..Komutan Bey'in bir gözünde kan var. Sık nefes alıyor. Elini sıkarken biraz da ateşli olduğunu hissettim. Kendisine 'Ne vakitten beri rahatsızsınız? Neden geride, Mısır'dan gelmiş olan Kızılay Hastanesi'nde istirahat etmiyorsunuz?' dedim. Mustafa Kemal Bey'i ancak, orada bulunan arkadaşların ısrarı ve Enver Bey'in müdahalesiyle hastaneye götürebildim. Orada kıymetli göz hekimi Münir Bey'in titiz bakımı ve hastane hekimlerinin hizmeti ile onbeş yirmi gün içinde Mustafa Kemal Bey iyileşek Derne Komutanlığı'nı ele aldı." [Kocatürk]

 

18 Ocak 1916 – 5. Ordu Karargâhı'nın -İngilizlerin Gelibolu yarımadasını boşaltmaları üzerine- Çanakkale'den Lüleburgaz'a alınması.

 

17/18 Ocak 1919 – Kars'ta bir kongre toplanması (Büyük Kars Kongresi) ve "Cenubi garbi Kafkas Hükümeti Muvakkatesi Milliyesi" adıyla yönetim kurması. Cenubigarbi Kafkas Hükümeti 25 Mart 1919 tarihinden başlayarak, "Cenubigarbi Kafkas Hükümeti Cumhuriyesi" adını kullanmaya başlamıştır.

 

17/18 Ocak 1919 – 3. Kars Milli İslam Şurası

 

17/18 Ocak 1919 – Doktor Esat Oktay bey başkanlığında Kars'ta Kongre toplandı. Bu kongrede Kars Milli İslam Şurası hükümetinin adı "Güneybatı Kafkasya Geçici Milli Hükümeti" olarak değiştirildi. Başkanlığına Cihangiroğlu İbrahim Bey seçildi. 18 Maddelik anayasası, yeşil-kırmızı bayrağı, oyla seçilen 131 vekilli meclisi ve 12 bakanı vardı. Bu hükümet 25 Mart 1919 tarihinde tam bağımsızlığını ilan etti. "Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti" adını aldı. 12 Nisan 1919'da İngilizler hükümet merkezi Kars'a girip Cumhurbaşkanı Cihangiroğlu İbrahim Bey dahil 8 meclis üyesini tutuklayıp Malta'ya sürdü. İngilizler bölgeyi Ermeni ve Gürcülere bırakıp daha sonra Kars'tan çekildi. (Akl-ı Kemal, c.1, Sinan Meydan)

 

18 Ocak 1919 – Paris Barış Konferansı toplandı. İtilaf Devletleri temsilcilerinin toplandığı Paris Barış Konferansı'nın açılışı (Versaille Sarayı'nda).

 

18 Ocak 1919 – 30 Ekim 1918 tarihli Mondros ateşkes anlaşmasından sonra, barış şartlarının tespiti ayrıca toplanacak barış konferansına bırakılmıştı. 18 Ocak 1919 tarihinde Paris'te 32 devletin katılımıyla toplanan konferansta; İngiltere, ABD, Fransa, İtalya, Japonya başbakan ve dışişleri bakanlarından teşkil "ONLAR KONSEYİ" kuruldu. (Bu Vatan Böyle Kurtuldu, Erol Mütercimler)

 

18 Ocak 1920 – Soma ve Salihli cephelerinde "Milne Hattı"nı işgal ettiği için başlayan Yunan saldırılarının ağır kayıplar verdirilerek püskürtülmesi.

 

18 Ocak 1923 – Gazi'nin İzmit'te devletin müstakbel faaliyetine dair halka beyanatı. Atatürk'ün, İzmit'te "Anadolu Sineması" salonunda halkla sohbeti: "…Bütün millet emin ve müsterih olsun ki, inkılâbı yapanlar menfi kuvvetleri çıktığı noktalarda imha edecek kudret ve kabiliyet ve tedbire sahiptirler."

 

18 Ocak 1923 – Mustafa kemal, İzmit'te Anadolu sinemasında halka 7,5 saat konuştu.

 

18 Ocak 1923 – Atatürk'ün, I. Ordu Komutanı Nurettin Paşa ile beraber Yarımca ve Hereke'deki (İzmit) ordu birliklerini denetlemesi.

 

18 Ocak 1925 – Atatürk'ün, Adana'da Memleket Hastanesi'ni, daha sonra Ziraat Mektebi'ni ziyaretleri ve kısa bir konuşması: "…Eğitime ayrılan zamanlarınızı boş geçirmemenizi iyi bir çiftçi, çağdaş gelişme ve ilerlemeyi kavrayan bir ziraatçı olmanızı, ziraat sahasında emin ve metin adımlarla yürümenizi tam bir ciddiyetle istiyorum!" [Kocatürk]

 

18 Ocak 1925 – Atatürk Adana Ziraat Mektebi (Tarım Okulu)'nde.

 

18 Ocak 1927 – Lozan Antlaşması Amerikan Senatosu tarafından reddedildi.

 

18 Ocak 1931 – Atatürk'ün Ankara'da İsmetpaşa Kız Enstitüsü'nü ziyareti.

 

18 Ocak 1931 – İstanbul Galata'daki Agopyan Hanındaki bir patlama sonucu 7 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

 

18 Ocak 1931 – Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği "Türkiye Güzellik Kraliçesi" yarışmasını Naşide Saffet Hanım kazandı.

 

18 Ocak 1932 – Atatürk'ün, İstanbul Öğretmenler Birliği Kongresi Başkanı Prof. Fuat Köprülü'nün öğretmenler adına saygı telgrafına cevabı: "…Teşekkür ve sevgilerimin muhterem öğretmenlerimize ulaştırılmasına aracılığınızı rica ederim."

 

18 Ocak 1933 – Atatürk'ün, Bursa'da Valiliği, Belediye'yi ve Komutanlığı ziyareti, şehirde tetkikleri.

 

18 Ocak 1936 – Atatürk'ün, öğleden sonra Rasim Ferit Talay, Kâzım Sevüktekin ve Nuri Conker'in evlerine uğrayışı, akşam Çankaya'ya dönüşü.

 

18 Ocak 1938 – Atatürk'ün, İçişleri Bakanlığı'nda "İstanbul plân ve maketini incelemesi ve ilgililerden bilgi alışı.