Tarihte bugün Atatürk

 

18 ŞUBAT

 

17 / 18 Şubat 1913 – Atatürk ve Fethi (Okyar) Bey'in, Başkomutan Vekili Ahmet İzzet Paşa'ya, beraber imzalayarak sundukları, Bulgarlara taarruz ile Trakya ve Edirne'nin kurtarılması hakkında harekât plânı önerisi. (Bir sureti de Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'ya sunulan bu plân, gerçekçi olmasına rağmen Harbiye Nezareti ve Başkomutanlıkça uygulanmamış, sonunda olaylar Edirne'nin düşüşüne uzanmıştır.).

 

17/18 Şubat 1913 – Atatürk'ün, Sadrazam ve Harbiye nazırı Mahmut Paşa'ya gönderdiği raporunda 'Edirne'yi kurtarmak için bir an önce taarruza geçilmesini' istemesi.

 

18 Şubat 1916 – Atatürk'ün, Edirne Sultan Selim Camii'nde cuma namazı kılışı ve 12. Tümen'in okutturduğu mevlitte bulunuşu.

 

18 Şubat 1916 – Doğu cephesinde, Erzurum'un Ruslar tarafından işgali. (16 Şubat'ta Erzurum düşer. Ruslar Of – Bayburt – Mamahatun hattına dayanırlar. Cephenin güneyinde Muş ve Bitlis de işgal edilmiştir. Durumu düzeltmek ve Erzurum'u kurtarmak amacıyla II. Ordu Doğuya kaydırılır. 16. Kolordu II. Orduya bağlıdır. Mustafa Kemal bir ay kadar süren bir yolculuktan sonra görev yerine ulaşır.)

 

18 Şubat 1917 – 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa'nın, Atatürk'e, mümkün olan süratle hareketini ve beraberinde bir Kurmay Başkanı getirmesini tavsiye eden telgrafı.

 

18 Şubat 1920 – Anzavur'a bağlı kuvvetler eski Edremit kaymakamı Hamdi Bey'i yakalayarak, öldürüp cesedini Biga'da teşhir ettiler.

 

18 Şubat 1920 – Milli Misak, İstanbul Meclisi'nce yayımlandı.

 

18 Şubat 1921 – Ali Fuat Paşa'nın Moskova'ya varışı. Yusuf Kemal Bey (Tengirşenk) ile Rıza Nur Bey'in bulunduğu Türk delegasyonu yardım anlaşması için Moskova'ya vardı. Siyasal anlaşma müzakereleri 26 Şubat tarihinde başladı.

 

18 Şubat 1921 – Sovyet elçisi Budu Minivani'nin Ankara'ya gelişi.

 

18 Şubat 1921 – Londra'ya giden Türk heyeti Roma'da eski Maliye Nazırı Cavit Bey ile görüştü.

 

18 Şubat 1922 – Kâzım Karabekir'in Atatürk'e, uzmanlardan kurulu ikinci bir meclis teklif eden telgrafı.

 

18 Şubat 1923 - Yurt gezisinden dönen Mustafa Kemal Paşa'nın Eskişehir'de Ankara'ya dönmekte olan İsmet Paşa ile bir araya gelmesi, ikilinin Ankara'ya birlikte dönmesi. (Nutuk)

 

18 Şubat 1923 – Atatürk'ün, Lâtife Hanım'la beraber, gece trenle İzmir'den Ankara'ya hareketi.

 

18 Şubat 1923 – İzmir Verem Mücadele derneği Dr. Behçet Salih öncülüğünde kuruldu. (Dönemin ilk verem savaş derneğidir.) Derneğin kuruluş çalışmaları 14 Nisan 1923 tarihinde resmen tamamlandı.

 

18 Şubat 1926 – Fransa ile "Dostluk ve İyi Komşuluk sözleşmesi" imzalandı. (20 Ekim 1921 Ankara İtilafnamesine göre güney sınırlarının sahada çizilmesindeki anlaşmazlıkları gidermek ve müteakip ilişkileri düzenlemek üzere) Bu tarihte paraf edilen anlaşmayı Fransa 30 Mayıs 1926'da imzaladı. (20. YY. Siyasi Tarihi, Prof. Dr. Fahir Armaoğlu)

 

18 Şubat 1926 – Erzurum Belediye Başkanı Nafiz (Dumlu) Bey'in, Atatürk'ü ziyareti ve Erzurumlular tarafından satın alınarak Atatürk'e hediye edilen Erzurum'a ilk gelişlerinde kaldıkları evin anahtarlarını kendisine teslimi.

 

18 Şubat 1926 – Atatürk'ün, gece, Ankara Kulübü'nde düzenlenen -elçilerin de katıldığı- baloyu şereflendirmesi.

 

18 Şubat 1929 – Darülfunun'da hocalar Köprülüzade Fuat Bey başkanlığında toplanarak bilimsel terimleri Türkçeleştirme çalışmalarına başladı.

 

18 Şubat 1931 – Atatürk'ün, Adana'dan Konya'ya gelişi.

 

18 Şubat 1932 – Atatürk'ün, akşamüzeri otomobille Büyükdere, Aksaray ve Fatih taraflarında bir gezinti yapması.

 

18 Şubat 1934 – İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Dil Mektebi açıldı.

 

18 Şubat 1935 – Atatürk Alanya'da.

 

18 Şubat 1935 – Atatürk Evi Müzesi (Alanya) Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 Şubat 1935'te Alanya'ya yaptığı ziyaret sırasında bir süre kaldığı evdir. Ev, sahibi Tevfik Azakoğlu tarafından Kültür Bakanlığı'na bağışlanarak 1987 yılında müze haline getirilmiştir. 19. yüzyıl Türk mimarisinin özelliklerini yansıtan bahçe içinde üç katlı binanın giriş katında Atatürk'ün kişisel eşyaları, fotoğraflar, Atatürk'ün Alanyalılara gönderdiği telgraf ve diğer tarihi belgeler sergilenmektedir. Üst katın odaları ise geleneksel bir Alanya evinin etnografik eşyalarıyla donatılmıştır.

 

18 Şubat 1935 – Atatürk'ün, Zafer destroyeri ile sabah saat 8.00'de Alanya'ya gelişi, karaya çıkıp kısa bir dinlenmeden sonra destroyere dönerek Antalya'ya hareketi.

 

18 Şubat 1935 – Atatürk'ün, Zafer destroyeri ile saat 13.30'da Antalya'ya gelişi ve coşkun şekilde karşılanışı.

 

18 Şubat 1935 – Atatürk'ün, Zafer destroyerinin hatıra defterine yazdıkları: "…Zafer içinde geçirdiğimiz saatlerin hatırası unutulmayacaktır." [Kocatürk]

 

18 Şubat 1935 - "Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanunun Tatbik Suretini Gösterir Nizamname" yayınlandı.