Tarihte bugün Atatürk

 

19 ARALIK

 

19 Aralık 1911 – Mustafa Kemal'in, Tobruk Bölgesi Komutanlığı görevini yürüten Ethem Paşa'nın yerine Tobruk Bölgesi Komutanlığına getirilmesi.

 

19 Aralık 1915 – İngilizlerin gece Çanakkale'yi tâhliye etmeleri. (19 – 20 Aralık Arıburnu'nu ve Anafartaları terk ederler. 8 – 9 Ocak 1916'da ise Seddülbahir boşaltılır.)

 

19 Aralık 1915 – Atatürk'ün, Bahriye Nazırı ve 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa'ya mektubu: "Burada ara sıra samimî dostlarla görüşme, daha ziyade kalp rahatlığı teminine vesile oluyor. Vazife başına dönme için daha epeyce zaman olduğundan, münasip fırsatlarda saygılarımı takdim ile iftihar edeceğim."

 

19 Aralık 1916 – Atatürk'ün, 2. Ordu Kurmay Başkanı İsmet (İnönü) Bey'le görüşmesi, yapılan yeni düzenleme hakkında Başkomutanlık Vekâleti'ne, 3. Ordu Komutanı Vehip Paşa'ya ve İstanbul'a -izinli olarak- gitmekte bulunan Ahmet İzzet Paşa'ya bilgi vermesi.

 

19 Aralık 1916 – Atatürk'ün, Sekerat'tan Palu'ya giderek Kaymakamla görüşmesi, yapılacak bir köprünün çabuklaştırılmasını istemesi.

 

19 Aralık 1917 – Atatürk'ün, Veliaht Vahdettin Efendi'nin maiyetindeki heyetle beraber Alman Genel Karargâhı'nın bulunduğu Bad Kreuznach kasabasına gelişi ve Karargâhla imparator II. Wilhelm tarafından karşılanışları (Atatürk, bugün Karargâhla imparator II. Wilhelm, Mareşal Hindenburg, General Ludendorff ve diğer Karargâh komutanları ile tanışmıştır.

 

19 Aralık 1918 – Dörtyol bölgesinde Fransız ve Ermeniler'le Kuvay-i Milliye arasında çarpışma ve on beş Fransız'ın öldürülmesi. İşgalcilere karşı ilk direniş, Hatay Dörtyol'da başladı.

 

19 Aralık 1918 – Bahçe, İslahiye, Hassa, Mamure, Osmaniye (Cebelibereket) Fransızlar tarafından işgal edildi.

 

19 Aralık 1918 – Hatay Dörtyol Karakese Köyü halkı Fransız işgaline karşı direndi. Bu ilk sivil direnişti.

 

19 Aralık 1918 – harp Tarihi Dairesi Arşiv belgelerine göre Adana Dörtyol Karakese köy halkının 19 Aralık 1918 'de Fransız işgaline karşı koyması, "Anadolu'da düşmana karşı ilk silahlı direniş"tir. (Köylüler bu direnişte 10 şehit vererek geri çekilmek zorunda kalsalar da direniş ateşini yakmışlardır. Sonrasında karısı zorla elinden alınan Kara Hasan adlı bir kişinin kardeşini de öldürdüler ve Kara Hasan dağa çıktı. Bu ilk mukavemetti. Kısa zamanda 300 kişiye ulaşan Kara Hasan çetesi Nur dağlarında gizleniyor ve zaman zaman Fransızlara pusu kurarak büyük kayıplar verdiriyordu.) (Atatürk'ün Gizli Kurtuluş Planları, Sinan Meydan, 7. Baskı, s.22) (Harp tarihi dairesi arşivi, No: 5/7723, dosya no: 229)

 

19 Aralık 1919 – Sivas'tan Ankara'ya yola çıkan Atatürk ve beraberindeki heyet, 19 Aralık 1919 günü akşam üzeri Kayseri'ye ulaştı. Kayseri'ye girişinde Mustafa Kemal ve arkadaşlarını, Müdafaa-i Milliye Hukuk Cemiyeti Başkanı Müftü Remzi Efendi başta olmak üzere cemiyetin tüm üyeleri, ihtiyat zabıtan üyeleri, Devlet memurları, Kayseri'nin seçkin ulemasından Kızıklı Hacı Kasım Efendi, okul öğrencileri ve hocaları karşılamıştır.

 

19 Aralık 1919 – Atatürk'ün, Sivas'tan Kayseri'ye gelişi.

 

19 Aralık 1919 – Mustafa Kemal ve Heyeti Temsiliye'nin Sivas'tan Ankara'ya hareketi.

 

19 Aralık 1919 – İstanbul seçimleri yapıldı. Aralarında Celalettin Arif Bey, Dr. Adnan Bey (Adıvar), Lütfi Fikri Bey'in bulunduğu bazı isimler mebus seçildi.

 

19 Aralık 1920 – 5 Aralık'ta yapılan plesibit üzerine, Konstantin yeniden Yunanistan Kralı olarak Atina'ya geldi.

 

19 Aralık 1920 – Milli Mücadele'yi destekleyen "Antalya'da Anadolu" gazetesi yayınlanmaya başladı

 

19 Aralık 1921 – Atatürk'ün, Ukrayna Fevkalâde Temsilcisi General Frunze'nin güven mektubunu kabulü ve Temsilci'nin söylevine cevap konuşması.

 

19 Aralık 1922 – İsmet Paşa'nın, Lozan'dan Atatürk'e mektubu: "…Özlemimin derecesini ifade edemem. Anadolu'da aylarca görüşemediğimiz zamanlar olmuştu. Ama kendimi bu kadar uzak ve istediğim zaman hemen sizi bulamaz, görememiştim, istediği zaman sizinle konuşmak ve buluşmak ihtimali bile, biz insanların en büyük kuvveti olduğunu bir daha tecrübe ediyorum." [Kocatürk]

 

19 Aralık 1926 – Atatürk'ün, akşam Çankaya'da, Yüksek Askerî Şûra üyeleri şerefine bir ziyafet vermesi.

 

19 Aralık 1928 – Atatürk'ün, Ankara'da İtalya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Grandi'yi kabulü.

 

19 Aralık 1930 – Atatürk'ün, Alpullu, Kırklareli ve Edirne'yi ziyaret etmek üzere akşam İstanbul'dan Trakya'ya hareketi.

 

19 Aralık 1931 – Atatürk'ün, geceyi Çankaya'da kütüphanesinde çalışarak geçirmesi.

 

19 Aralık 1934 – Atatürk'ün, manevî kızlarından Sabiha Hanım'a "Gökçen" soyadını verişi.

 

19 Aralık 1937 – Atatürk'ün, akşam Kılıç Ali'nin evine gidişi, akşam yemeğini burada yemesi, gece Çankaya'ya dönüşü.