Tarihte bugün Atatürk

 

19 HAZİRAN

 

19 Haziran 1917 – Atatürk'ün, sabah, Ahmet İzzet Paşa'ya beraber Diyarbakır'dan Halep'e hareketi.

 

19 Haziran 1919 – Ali Fuat Paşa ve Hüseyin Rauf Bey, Mustafa Kemal Paşa ile buluşmak üzere Amasya'ya geldi. (Rauf Bey, İstanbul – Bandırma – Batı Anadolu – Ankara üzerinden XX. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa ile birlikte 19 Haziran'da Amasya'ya geldi. Onlara 3. Kolordu Komutanı Refet (Bele) Bey'in de katılmasıyla, Mustafa Kemal'in hazırladığı bir metin görüşülerek 21/22 Haziran'da karara bağlandı.)

 

19 Haziran 1919 – Atatürk'ün, Ankara'dan Amasya'ya gelen Ali Fuat Paşa ve Rauf Bey'le görüşmesi. Onları karşılayan Atatürk, "Sizleri zahmete soktuk, fakat buluşmamız çok iyi oldu" dedi.

 

19 Haziran 1919 – Atatürk'ün, Kâzım Karabekir'e, Rauf (Orbay) Bey ve Ali Fuat Paşa'nın Amasya'ya bugün geldiklerini bildiren telgrafı.

 

19 Haziran 1919 – Atatürk'ün, Amasya'dan, 17. Kolordu Komutan Vekili Albay Bekir Sami (Günsav) Bey'e telgrafı: "Pontus Cumhuriyeti kurmak amacıyla yapılmakta olan haince çalışmalar zararsız hale getirildi. …Dünyadaki genel gidişat ve durum, Türk ulusunun bağımsızlık ve kurtuluşunun lehinedir."

 

19 Haziran 1919 – Milli kuvvetlerin Bergama'yı boşaltarak çekilmesi.

 

19 Haziran 1920 – Doğu cephesi Kumandanlığına tayin edilen Kâzım Karabekir, Erzurum'dan ayrıldı.

 

19 Haziran 1920 - Milli aşireti düşmanlarla bağıntılı olarak Siirt'ten Dersim dolaylarına kadar bütün aşiret beyleri sıfatı ile bölgeye egemen olmak hevesine düştü. Fransızlar 1920 Haziran başında Urfa'ya ikinci kez taarruz ederken Milli aşireti de Siverek'e ilerledi. Görevlendirilen 5nci Tümenin baskısı sonucu aşiret 19 Haziran 1920'de güneydoğu bölgesinde düşman bölgesine kaçtı. (Nutuk)

 

18-19 Haziran 1921 – Paris Görüşmeleri başladı. (Üç büyük devlet, Yunanistan'a, arabuluculuk önerisinde bulundu.)

 

19 Haziran 1922 – Atatürk'ün, Claude Farrere'le beraber İzmit'ten Adapazarı'na hareketi ve istasyonda konuşması: "…Bu yürüyüşümüzle memleketi gerçek neticeye kavuşturacağımıza şüpheniz olmasın!"

 

19 Haziran 1922 – Atatürk'ün, İzmit'ten ayrılırken mutasarrıfa veda telgrafı: "…Kurtuluş ve bağımsızlık mücadelemizde önemli bir yer işgal eden İzmit'ten pek duygulu olarak dönüyorum."

 

19 Haziran 1922 – Atatürk'ün Claude Farrere ile Adapazarı'na gelişi, ziyaretleri ve öğle yemeğini burada yemeleri.

 

19 Haziran 1922 – Atatürk, Adapazarı, Sabiha hanım kız okulunu ziyaret etti.

 

19 Haziran 1922 – Atatürk'ün İzmit-Adapazarı yolunda Vakit gazetesi Başmuharriri Ahmet Emin (Yalman)'e umumî vaziyet hakkında demeci:".. .Orduda mevcut pek yüksek manevî kuvvet, dayanışma, azim ve iman, şevk ve neşe çok defalar gözlerimi sevinç yaşlarıyla dolduracak derecede tesir bırakmaktadır."

 

19 Haziran 1922 – Atatürk'ün, Ömer Sezai (Madra) Bey'e mektubu: "Annemle gönderdiğiniz mektubu ve zarf içindeki hesap pusulasını aldım. Üç sene içinde anneme gösterdiğiniz yüksek insanlık ve yardımı ayrıntılarıyla öğrendim. Çok teşekkür ederim. Sizde korunan ikibin liradan bir müddet daha İstanbul'da kalmak mecburiyetinde bulunan kız kardeşim Makbule Hanım'la halam ve diğer akrabanın geçinmelerini sağlamak üzere, temmuz başından itibaren kız kardeşim Makbule Hanım'a aylık yüz lira vermenizi rica ederim." [Kocatürk]

 

19 Haziran 1922 – Mustafa Kemal bir mektubunda; 3 sene zarfında annesi Zübeyde hanıma yaptığı maddi yardımlardan dolayı Sezai Bey'e teşekkür ederek, O'ndan o sırada İstanbul'da bulunan halası ve bazı akrabalarının geçimlerini sağlayabilmesi için kız kardeşi Makbule hanıma her ay 100 lira vermesini rica etmiştir. (Sezai Öner bu yardımı Atatürk'ün bıraktığı 2000 liradan yapacaktır.) (Akl-ı Kemal, c.3, Sinan Meydan)

 

19 Haziran 1925 – Atatürk'ün, akşam Çankaya'da, Prag Elçisi Vasıf (Çınar) Beyi kabulü.

 

19 Haziran 1926 – Mustafa Kemal Paşa'nın İsmet İnönü'ye telgrafı; "terakkiperver Cumhuriyet Fırkası reis ve bazı mebuslarının sorumluluğu malumdur. Cafer Tayyar, Kazım Karabekir, Refet Paşa, Arif Beylerin bilgisi vardır. Suikastı takiben İstanbul'da meclis açma istekleri ortadadır."

 

19 Haziran 1926 – Mustafa Kemal'in İsmet Paşa'ya "Kazım Karabekir Paşa ve Fuad Paşanın ve emsalinin tutuklanmaları gerektiğine, İsmet Paşa'nın derhal İzmir'e gelmesini istediğine" dair telgrafı.

 

19 Haziran 1927 – 1097 sayılı "Bazı şahısların Doğu mıntıkalarından Batı illerine nakline dair kanun" çıkarıldı. Bu kanunla 1500 aile batıya nakledildi. Toprak ve hak kaybına uğramadılar. (Cumhuriyet tarihi yalanları, Sinan Meydan)

 

19 Haziran 1932 – Atatürk'ün, akşamüzeri Kılıç Ali Bey'in evine gelişi, akşam Çankaya'ya dönüşü

 

19 Haziran 1933 – Atatürk'ün, akşamüzeri atla Gazi Orman Çiftliği yöresinde bir gezinti yapması, geceyi Marmara Köşkü'nde geçirmesi.

 

19 Haziran 1934 – Ankara Halkevi'nde İran Şahı onuruna ilk Türk operası 'Özsoy' oynandı.

 

19 Haziran 1934 – Atatürk'ün, akşam Ankara Halkevi'nde, İran Şahı Rıza Pehlevi ile beraber -onun şerefine oynanan- "Özsoy" operasını izlemesi.

 

19 Haziran 1934 – Ankara halkevi salonunda 15.30'da "Öz Soy" operası Gazi ve İran şahı'nın huzurunda sahne aldı. (İLK TÜRK OPERASIYDI.) Son perdede ki iki kardeşin arayışı sahnesi, opera provasından farklı oynandı. Seyirciler şaşırmıştı, merakla bekledi ve sahneye çıkan konuşmacı bu iki kardeşi (Atatürk ve Şah'ı eliyle işaret ederek gösterdi, salonda alkış koptu.) Tur ve İraç Türkiye ve İran'dı. Opera ikili ilişkilerde sonraları çok olumlu katkı sağlamıştı. (Cumhuriyet, Turgut Özakman)

 

19 Haziran 1936 – Cumhurbaşkanı Atatürk, Florya'da.

 

19 Haziran 1937 – Atatürk'ün, Sakarya motoruyla İstanbul'dan Yalova'ya gelişi.

 

19 Haziran 1938 – Romanya Kralı II. Carol, Atatürk'ü İstanbul'da ziyaret etti.

 

19 haziran 1938 – Atatürk'ün, Savarona yatında Romanya Kralı II. Carol'u kabulü ve görüşmesi.