Tarihte bugün Atatürk

 

19 TEMMUZ

 

19 Temmuz 1915 – Atatürk'ün, Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) Bey'le beraber, öğleden sonra, 3. Kolordu Karargâhı'nın bulunduğu Kemalyeri'ne gelerek Veliaht Yusuf İzzettin Efendi'yi karşılama töreninde bulunması, akşam yemeğini Kemalyeri'nde yemesi, tekrar 19. Tümen Karargâhı'na dönüşü.

 

19 Temmuz 1918 – Atatürk'ün, Karlsbad'dan Lütfi Simavi Bey'e -Başmabeyinciliğe atanması nedeniyle- tebrik mektubu.

 

19 Temmuz 1919 – Atatürk'ün, Erzurum'dan 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa'ya -İstanbul'da Kara Vasıf Bey'e iletilmek üzere- Amerikan mandası ile ilgili görüşlerini bildiren telgrafı: "…Millî arzuya tâbi ve uygun olmayan kararlar hiçbir zaman millet nazarında bir değer ifade etmeyeceği cihetle millî arzunun toplantısını beklemeden hiçbir meselede yetkili görünmemiz uygun değildir."

 

19 Temmuz 1920 – Hariciye Vekili Bekir Sami başkanlığındaki kurul Moskova'ya vardı.

 

19 Temmuz 1920 – 2. Düzce Ayaklanması çıktı.

 

19 Temmuz 1920 – Atatürk'ün, akşam, cepheye gitmek üzere trenle Ankara'dan ayrılışı.

 

19 Temmuz 1920 – Batum'da Karadeniz, Kafkas ve Güney Rusya Rumlarının Pontus meselesi ile ilgili bir kongre toplaması. (Nutuk)

 

19 Temmuz / 7 ağustos 1920 – Türkiye komünist partisi Komünist Enternasyonal'in ikinci kongresini düzenledi. Kongrede TKP'nin merkez komitesi seçildi ve komünist Mustafa Suphi başkanlığa atandı. (1923, Sinan Meydan, 3. Baskı., s.324)

 

19 Temmuz 1921 – Eskişehir Yunan güçlerinin eline geçti. Yunanlıların Eskişehir yönünde ilerlemeleri ve akşam Eskişehir'i girişleri. (Eskişehir'in işgali) Türk birlikleri şehri boşalttı. Türk ordusu Seyitgazi hattı üzerinden Sakarya nehrinin doğusunu tutarak, savunmaya geçti. Türk orduları Eskişehir'i boşalttı. Şehir, Yunanlarca işgal edildi.

 

19 Temmuz 1921 – Milli Kuvvetlerin Yalova'ya girişleri. (Yalova'nın kurtuluşu)

 

19 Temmuz 1921 – Yunan Kralı Konstantin'in Uşak'a gelişi.

 

19 Temmuz 1923 – Gazi Mustafa Kemal, İsmet İnönü'ye Lozan Konferansı konusunda telgraf gönderdi.

 

19 Temmuz 1923 – Atatürk'ün, Lozan barış görüşmeleri esnasında İsmet Paşa ile Vekiller Heyeti Başkanı Rauf Bey arasında çıkan anlaşmazlık ve Ankara ile yazışmaların gecikmesi üzerine İsmet Paşa'ya telgrafı: "Hiç kimsede tereddüt yoktur. Kazandığınız başarıyı en sıcak ve samimî hislerimizle tebrik emek için usulen imza olunduğunun bildirilmesini bekliyoruz." [Kocatürk]

 

18/19 Temmuz 1925 – Devlet Su işlerinin teşkiline esas olarak, 527/4190 sayılı tezkere, 22 Temmuz 1925 tarihinde mecliste kabul edildi. (Umur-u Nafıa Müdirriyet-i Umumiye'sine bağlı "Sular Fen Heyeti Müdürlüğü" kurularak, bağlı alt müdürlüklerde oluşturuldu.) 1929 yılındaki kuraklık ve kıtlık nedeniyle "Sular Umum Müdürlüğü" teşkil edildi. (1936 yılında Çubuk 1 Barajı hizmete girdi.)

 

19 Temmuz 1926 – İzmir Suikastı davasında idama mahkum eski Ankara Valisi Abdülkadir Bey Trakya sınırında yakalandı.

 

19 Temmuz 1931 – Atatürk'ün, Ankara'da Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti (Türk Tarih Kurumu ) toplantısına başkanlık edişi. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Ankara Türk Ocağında (Resim ve Heykel Müzesi) Türk Tarih Kurumu toplantısında.

 

19 Temmuz 1933 – Denizli Çivril'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde 20 kişi öldü.

 

19 Temmuz 1934 – Atatürk'ün, İstanbul'a gelişi ve Haydarpaşa'dan Dolmabahçe Sarayı'na geçişi.

 

19 Temmuz 1937 – Atatürk'ün, İtalyan bilgini Marconi'nin ölümü nedeniyle ailesine başsağlığı telgrafı: "Bütün insaniyet, uğradığınız kaybı acı bir şekilde hissetmektedir!"