Tarihte bugün Atatürk

 

20 ARALIK

 

20 Aralık 1913 – Atatürk'ün, Sofya'dan Madam Corinne'e mektubu: "Son mektupların bana büyük bir memnuniyet verdi. …Sofya, boş zamanları doldurabilecek hiçbir eğlencesi olmayan tatsız bir şehirdir. Burada çok meşgulüm, günde en az sekiz saat çalışıyorum." [Kocatürk]

 

19/20 Aralık 1915 – İngilizlerin, işgal ettikleri siperleri boşaltarak gece Anafartalar -Arıburnu bölgesinden gizli olarak çekilmeleri (Bu bölgedeki boşaltma, son günlerde, mevcut sisten de yararlanılarak gizli olarak yapılmakta idi. Ancak birlik ve malzemelerin büyük kısmını kapsayan boşaltma, bu gece gerçekleştirilmiştir. İngilizler 8/9 Ocak 1916 gecesi de Seddülbahir bölgesinden çekilmişlerdir). [Kocatürk]

 

19/20 Aralık 1915 – İngilizlerin, işgal ettikleri siperleri boşaltarak gece Anafartalar – Arıburnu ve Suvla bölgesinden gizli olarak çekilmeleri. (Savaş 8-9 Ocak 1916'da tamamıyla sona ermiştir)

 

20 Aralık 1915 – İngilizlerin Arıburnu ve Anafartalar'dan çekilmesi.

 

20 Aralık 1915 – Çanakkale savaşının fiili bitiş tarihi. (Cumhuriyet tarihi yalanları, Sinan Meydan)

 

20 Aralık 1916 – Atatürk'ün, öğleye kadar ordu işleri ve yazışmalarla meşgul olması, öğleden sonra bir saat uzaklıkta bulunan 2. Ordu Karargâhı Süvari Bölüğü'ne gidişi, akşam karargâha dönüşü.

 

20 Aralık 1917 – Atatürk'ün, Veliaht Vahdettin Efendi'nin maiyetindeki heyetle beraber Strasburg'a gelişi, öğleden sonra güneybatıdaki Fransız sınırına yakın Alman siperlerini ziyaret edişi, akşam tekrar Strasburg'a dönüşü.

 

20 Aralık 1918 – Adana'nın İşgali. Fransızlarla Ermeniler tarafından Mondros barışının 7nci maddesine göre Adana'yı işgal etmeleri. Bu işgal 5 Ocak 1922 tarihine kadar 3 yıl sürmüştür.

 

20 Aralık 1918 – Atatürk'ün, cuma selâmlığını takiben mahfil-i hümayun'da Padişah Vahdettin tarafından kabulü.

 

20 Aralık 1918 – Katma'dan İstanbul'a dönen Ali Fuat Paşa'nın, akşam Atatürk'ü Şişli'deki evinde ziyareti ve beraber memleket durumunu gözden geçirmeleri.

 

20 Aralık 1918 – Ali Fuat Paşa, sıtma hastalığı tekrarlayınca İstanbul'a gelir ve sınıf arkadaşı Mustafa Kemal'le Şişli'deki evde görüşür. O gece (Kurtuluş savaşının ilk gizli planlarından) Milli Direniş Kararı alınır. (Bu kararlar şunlardır; 1. Ordunun terhisini derhal durdurmak.2. Yurdun savunulması için gereken silah, cephane ve teçhizatı düşmana vermemek.3. Genç ve kuvvetli komutanları kıtaların başında bulundurmak, İstanbul'dakileri Anadolu'ya yollamak.4. Milli direnişe taraftar idare amirlerinin yerlerinde bırakılmasını sağlamak. 5. İllerde particilik adı altında yapılan kardeş mücadelesine mani olmak. 6. halkın maneviyatını yükseltmek.)

 

20 Aralık 1918 – Mustafa Kemal ile Vahdettin'in dördüncü buluşması. (Meclis-i Mebusan'ın kapatılmasından bir gün önce gerçekleşmiştir.)

 

20 Aralık 1918 – Minber gazetesi son sayısını çıkartarak (Bir ay, yirmi günlük, toplam elli günlük) yayın hayatına son vermiştir.

 

20 Aralık 1919 – Atatürk'ün, Kayseri'de Hükümet ve Belediye'yi ziyareti; Raşit Efendi Kitaplığı'nda şehir ileri gelenleri, tüccar ve esnaftan bazıları ile bir toplantı yapması.

 

20 Aralık 1919 – Atatürk'ün Kayseri'de Mektep (Okul) Ziyaretleri.

 

20 Aralık 1920 – Kuva-yı Seyyare komutan vekili, Çerkez Ethem'in kardeşi Tevkif Bey, Batı Cephesi Komutanlığı'nı tanımadığını ve emirlerini dinlemeyeceğini ilan etti.

 

20 Aralık 1921 – Atatürk'ün, Ukrayna Şûralar Başkanı Petrovski ve Umum Rus Şûraları ve Müttefik Devletler Kongresi Başkanı Kalinin'e, General Frunze'nin T.B.M.M.'nde okunan demecinin olumlu karşılandığını bildiren mektubu.

 

20 Aralık 1921 – Adana'da Kolordu binasına Türk bayrağı çekildi.

 

20 Aralık 1921 – Atatürk'ün, Mayıs 1914 tarihinde Sofya Orduevi'nde Kültür Bayramı vesilesiyle düzenlenen kıyafet balosuna İstanbul Askeri Müze'den getirttiği "uçbeyi" kıyafeti ile katılışını gösteren ve o gece İspanya Elçiliği'nde çekilen resim, 20 Aralık 192l'de İstanbul'da, Tevhid-i Efkâr gazetesinin birinci sayfasında yayınlandı.

 

20 Aralık 1924 - "Kırkkilise İsminin Kırklareli'ye Çevrilmesi Hakkında Kanun" T.B.M.M.'nde kabul edildi.

 

20 Aralık 1929 – Atatürk, Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak Paşa'nın kızının Ankara'daki nişan törenine katıldı.

 

20 Aralık 1930 – Atatürk'ün, öğleye doğru Alpullu'ya gelişi, Şeker Fabrikası'nı ziyareti.

 

20 Aralık 1930 – Fabrika'nın hatıra defterine yazdıkları: "…Memleketimizin her müsait bölgesinde şeker fabrikalarının çoğalması ve bu suretle memleketin şeker ihtiyacının temini, mühim hedeflerimiz arasında tanınmalıdır!"

 

20 Aralık 1930 – Atatürk'ün, öğleden sonra saat 15.00'te Kırklareli'ne gelişi, Vilâyet'i, Süvari Tümen Komutanlığını, Belediye'yi ve Cumhuriyet Halk Partisi Vilâyet Merkezi'ni ziyareti ve konuşması: "…Cumhuriyetin temelinin lâik bir dünya görüşüne dayalı olduğu hiçbir zaman unutulmamalı ve bu gerçek gözden kaçmamalıdır. Zira Türk halkı teokratik yönetimden çok ıstırap çekmiştir. Geri kalışının nedenleri arasında bunun önemli bir yeri vardır."

 

20 Aralık 1930 – Atatürk'ün, Kırklareli Cumhuriyet Halk Partisi Vilâyet Merkezi'nin hatıra defterine yazdıkları: "…Cumhuriyet Halk Partisi mensuplarının halkçılık, devletçilik kavramlarını çok güzel anlamış olduklarını en iyi açıklayan sözler, köylü ve çiftçilerin ağızlarından işitiliyor. Gördüklerimden ve işittiklerimden pek ziyade memnunum."

 

20 Aralık 1935 – Atatürk'ün, Çankaya'da Amerika Büyükelçisi Robert P. Skinner'in veda ziyaretini kabulü.