Tarihte bugün Atatürk

 

20 EKİM

 

20 Ekim 1918 – İngiliz, Fransız ve Amerikan Temsilcileri, Lazkiye'de geçici bir hükümet kurdu.

 

20 Ekim 1919 – Amasya Mülakatı başladı. Atatürk'ün, Amasya'da, beraberinde Rauf (Orbay) ve Bekir Sami (Kunduh) Beyler olmak üzere İstanbul hükümetinin Bahriye Nazırı Salih Paşa ile görüşmelere başlaması (Amasya Mülakatı).

 

20 Ekim 1919 – General Milne'in raporu: "…Millî liderler silâhlı mukavemete iyiden iyiye kendilerini kaptırmışlardır… Mustafa Kemal'in başkanlığındaki millî bir parti, çetin bir cevize benzer!"

 

20 Ekim 1919 – Tasvir-i Efkar gazetesini temsilen Ruşen Eşref ve foto muhabiri Kenan bey Sivas ve Amasya'ya da geldiler. Ruşen Eşref 23 Ekim 1919 'da görüşmelerini ve anılarını gazetede yayınladı.

 

20 Ekim 1919 – Sivas Valisi Reşit Paşa'nın, Şeyh Recep olayı hakkında Amasya'da bulunan Atatürk'e telgrafı.

 

20 Ekim 1919 – 2. Bozkır Ayaklanması başladı.

 

20 Ekim 1919 – İstanbul'da Hürriyet ve İtilaf partisi, Askeri Nigehban Cemiyeti ve Muhipler cemiyetinin blok kurması, kuvvetlerini birleştirmesi. (Ali Kemal ve Sait Molla bu blok ile azınlıkları Kuvayi Milliye aleyhine kışkırttılar.) (Nutuk)

 

20-22 Ekim 1919 – Heyet-i Temsiliye heyeti ile Salih Paşa'nın Amasya buluşması. Üç gün süren görüşmeler sonunda ikişer nüsha toplan beş protokol hazırlanmış, ilk üçü imza edilmiş, son ikisi gizli olduğu için imzalanmamıştır. (Nutuk)

 

20 – 22 Ekim 1919 – Ali Rıza Paşa hükümeti temsilcisi Salih Paşa ile Heyet-i Temsîliye arasında Amasya görüşmesi yapılması ve bir an önce seçim yapılarak Meclis-i Mebusan'ın toplanmasına karar verilmesi. (Misak-ı Milli, Yrd. Doç Dr. Ali Güler)

 

20-22 Ekim 1919 – Mustafa Kemal, İstanbul'dan gelen Bahriye Nazırı (Bakan) Salih Paşa ile Amasya'da görüştü. Amasya Protokolü imzalandı.( Mustafa Kemal'in, Amasya'da beraberinde Rauf ve Bekir Sami Beyler olmak üzere İstanbul Hükûmetinin Bahriye Nazırı Salih Paşa ile görüşmelere başlaması (Amasya Mülakatı)).

 

20 Ekim 1921 – TBMM Hükümeti ile Fransa Hükümeti arasında Ankara Anlaşması imzalandı. Türkiye ile Fransa arasında Ankara'da yapılan barış (Franklin-Bouillon Antlaşması). Ankara hükümeti ile Fransa arasında bir süredir devam eden toplantılar sonuçlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Fransa Hükümeti arasında "Ankara Antlaşması"nın imzalanması. Fransa adına Franklin Bouillon'un sürdürdüğü görüşmeler sonrasında Fransa işgal ettiği Anadolu topraklarından çekildi. İmzalanan antlaşma ile Ankara hükümeti ilk kez Batılı bir ülke tarafından tanınmış oldu.

 

20 Ekim 1921 – Fransızlarla "Ankara İtilafnamesi" imzalandı. Buna göre savaş bitiyor, güney sınırımız şekilleniyordu. (İskenderun Suriye sınırları içinde bırakılıyor, ancak 7. maddeye göre burada özel bir idare kuruluyordu. Buradaki Türkler korunacak ve resmi dil Türkçe olacaktı.)

 

20 Ekim 1921 – Ankara anlaşması. (Bu anlaşma ile siyasi, iktisadi, askeri vb. hiçbir alanda bağımsızlığımızdan hiçbir şey feda etmeksizin, vatan topraklarımızın değerli parçalarını işgalden kurtarmış olduk. Ayrıca milli davamız ilk defa olarak batılı devletlerden biri tarafından onaylanmış ve açıklanmış oldu.) (Nutuk)

 

20 Ekim 1921 – Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Çiçerin, Yunan ordusunun Anadolu'da yapmış olduğu zulme karşı çıkarak protestoda bulundu.

 

20/21 Ekim 1921 – İşgal edilen Türk toprakları üzerinde başarı kazanamayacağını anlayan Fransız hükümeti, TBMM ile Ankara Antlaşması'nı imzaladı. Fransa adına Franklin Bouillon'un sürdürdüğü görüşmeler sonrasında Fransa işgal ettiği bölgelerden çekildi.

 

20 Ekim 1923 – Atatürk'ün, -şehit yetimlerine yardım olmak üzere para gönderen- "New York Türk Yardımlaşma Cemiyeti"ne teşekkür telgrafı. [Kocatürk]

 

20 Ekim 1923 – Saturday evening post gazetesi, Mustafa Kemal'e "Kemal paşa" başlığıyla yayınlanan röportaj için sayfalarca yer ayırdı. Yazıyı paşanın köpekli resmi süsledi. (latife Hanım ve köpek yavruları da resimdeydi.)

 

20 Ekim 1925 – Atatürk'ün, akşam saat 20.00'de trenle Konya'dan Afyon'a hareketi.

 

20 Ekim 1927 – Mustafa Kemal'in Cumhuriyet Halk Partisi II. Büyük Kongresi'nde okuduğu Büyük Nutku'nu bitirmesi: "… Bugün ulaştığımız netice, asırlardan beri çekilen millî felâketlerin doğurduğu uyanıklığın ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların karşılığıdır. Bu neticeyi Türk gençliğine emanet ediyorum. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. … Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur!"

 

20 Ekim 1927 – Atatürk'ün Büyük Nutkunu Gençliğe Hitabe ile bitirişi.

 

20 Ekim 1927 – Gazi Mustafa Kemal Paşa nutkunun sonuna gelmişti. Saat 20.15'ti. Gençliğe hitabesini tane tane ve hisli vaziyette okudu. Saatler 20.25'ti. (Cumhuriyet, Turgut Özakman)

 

20 Ekim 1932 – Atatürk'ün, akşamüzeri otomobille Şişli ve Beyazıt taraflarında bir gezinti yapması.

 

20 Ekim 1935 – Türkiye'de İkinci Nüfus Sayımı yapıldı. Sonuçlara göre Türkiye'nin nüfusu; 8 milyon 221 bin 248'i kadın, 7 milyon 936 bin 770'i erkek olmak üzere toplam 16 milyon 158 bin 018 kişi olarak belirlendi. (1930 ile 1935 arası nüfus % 18,6 (2.540.497 kişi) artmıştı ve Ankara, İzmir ve İstanbul nüfusları 100.000'i geçmişti. )

 

20 Ekim 1935 – Atatürk'ün, akşamüzeri otomobille Gazi Orman Çiftliği'ne gidişi, dönüşte ismet İnönü'nün köşküne uğraması, bir süre dinlendikten sonra akşam Çankaya'ya gelişi.

 

20 Ekim 1936 – Atatürk'ün, Çankaya'da Afganistan Savunma Bakanı Mareşal Mahmut Han'ı kabulü.

 

20 Ekim 1938 – Komayı atlatan Atatürk'ün, tamamen kendine gelişi ve durumunun düzelmeye başlaması.

 

20 Ekim 1938 – Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin, Atatürk'ün sağlığı ile ilgili bildirisi: "Umumî durum iyiliğe gitmekte olup, sinirsel belirtiler tamamen geçmiştir."