Tarihte bugün Atatürk

 

20 ŞUBAT

 

20 Şubat 1913 – Vahdettin askeri doyurabilmek için Taksim kışlası ve talimhane meydanını (Taksim meydanı ve kışlasını) 500.000 liraya "İstanbul Emlak Şirket-i Osmaniyesi" isimli Fransız şirkete sattı. Satış mukavelesi 20 Şubat 1913 tarihinde imzalandı. Taksim kışlası satışa çıkarıldığında içinde Mehmetçiğin kullandığı bir de cami vardı. Sözleşmeye cami açık kalacak şartı kondu. Şirket şartlar nedeniyle bu alanı yeterince kullanamadığı için ettiği zarara karşılık 700.000 lira tazminat isteyince sözleşme 23 Ağustos 1922'de yenilendi. (Charles Harington, Atilla Oral)

 

20 Şubat 1913 – Mahmut Şevket Paşa'nın, Ahmet İzzet Paşa'nın yazısı üzerine durumu yerinde incelemek ve komuta zincirindeki anlaşmazlığı gidermek amacıyla, İstanbul'dan Gelibolu'ya gelişi, burada Hurşit Paşa ve Enver Bey ile, daha sonra Bolayır'a geçerek Fahri Paşa, Fethi Bey ve Atatürk'le görüşmesi. [Kocatürk]

 

20 Şubat 1914 – İstanbul'da ilk elektrikli tramvay sefere başladı.

 

20 Şubat 1917 – Atatürk'ün, akşam, davet üzerine Avusturyalı subayların düzenlediği yemekte bulunması.

 

20 Şubat 1919 – 20. Kolordu Komutanlığı'na atanan Ali Fuat Paşa'nın, -Anadolu'ya hareketinden önce- Atatürk'ü Şişli'deki evinde ziyareti (Kaynaklarda bu ziyaretin tarihi belirtilmemiştir. 20 Şubat 1919 tarihi, olayların seyrine uygun düşmektedir). [Kocatürk]

 

20 Şubat 1919 – Ali Fuat Paşa, Mustafa Kemal'i İstanbul'da son kez ziyaret etti. Ziyaret esnasında Rauf Orbay'da oradaydı. (Sonrasında Ankara'ya hareket etti.)

 

20 Şubat 1920 – Atatürk'ün, Talât Paşa'nın Berlin'den gönderdiği 22 Aralık 1919 tarihli mektubuna cevabı.

 

20 Şubat 1920 – Atatürk'ün Harbiye Nazırı Fevzi (Çakmak) Paşa'nın 19.2. 1920 tarihli telgrafına cevabı: "…Millî mevcudiyetimizin korunması ve hayat ve bağımsızlığımızın kurtarılması zaruretlerinden doğan Kilikya, İzmir millî cephelerinde milletimizin şimdiye kadar döktüğü kan, yaşamak hususundaki tarihî kararının büyüklük derecesini ispata kâfi olduğundan millî emellere uygun bir barışa kuvuşacağımızı ümit ettirmektedir. Memlekette tabiî huzurun meydana gelişi, ancak böyle bir barışa kavuşmakla mümkün olacaktır." [Kocatürk]

 

20 Şubat 1922 – Tevfik ve İzzet paşalar, Ankara hükümetinin Paris ve Londra ziyaretlerinde amaçladığı gayeyi sabote etmek için heyet başkanı Yusuf Kemal'i hazırlıksız vaziyette padişah Vahdettin'in huzuruna çıkarttı. Vahdettin yapılmak isteneni anlamadı ve engellemediyse de desteklemedi. Dahası Vahdettin çabalar ile alay etti ve milli hükümeti tanımayacağını bir kez daha belirtti. Yetmezmiş gibi Yusuf Kemal'in konakladığı evde şahsi eşyaları arasındaki gizli altı belgenin fotoğraflarını çekip İngilizlere (Yüksek komiserliğe) haber verdi.

 

20 Şubat 1923 – Atatürk'ün, Lâtife Hanım ve İsmet Paşa'yla beraber Ankara'ya gelişi.

 

20 Şubat 1923 – Ankaralılar trenle gelen yeni evli çifti (Mustafa Kemal ve latife Hanım) kalabalık halinde merak ve özlemle bekliyordu.

 

20 Şubat 1923 – Atatürk'ün, öğleden sonra, Vekiller Heyeti toplantısına başkanlık edişi.

 

20 Şubat 1928 – Atatürk'ün, gece, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü (Araş) ve eşinin verdiği resepsiyonu şereflendirmesi.

 

20 Şubat 1930 – Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu TBMM'de kabul edildi.

 

20 Şubat 1931 – Atatürk'ün, Konya'da incelemeler yapması ve Başbakan İsmet Paşa'ya müzeler, eski sanat ve uygarlık eserlerinin korunması hakkında telgrafı: "…Memleketimizin hemen her tarafında emsalsiz defineler halinde yatmakta olan eski uygarlık eserlerinin ilerde tarafımızdan meydana çıkarılarak bilimsel bir şekilde korunma ve tasnifleri ve geçen devirlerin sürekli ihmali yüzünden pek harap bir hale gelmiş olan âbidelerin korunmaları için müze müdürlüklerinde ve kazı işlerinde kullanılmak üzere arkeoloji uzmanlarına kesin lüzum vardır. Bunun için Millî Eğitim Bakanlığı'nca dışarıya öğretime gönderilecek öğrenciden bir kısmının bu şubeye ayrılması uygun olacağı fikrindeyim."

 

20 Şubat 1932 – Atatürk'ün, akşamüstü motorla Boğaziçi'nde bir gezinti yapması.

 

20 Şubat 1935 – Atatürk'ün, Ege vapuru ile Taşucu'na gelişi, buradan Silifke'ye gidişi ve tekrar Taşucu'na dönüşü

 

20 Şubat 1936 – Atatürk'ün, akşam İsmet İnönü ve Tevfik Rüştü Aras'la beraber Pera Palas'a gidişi.