Tarihte bugün Atatürk

 

21 MAYIS

 

21 Mayıs 1916 – 2. Ordu Komutanı Ahmet izzet Paşa ve Kurmay Başkanı Albay İsmet (İnönü) Bey'in, 16. Kolordu Karargâhı'na gelerek Atatürk'ü ziyareti.

 

21 Mayıs1916 – Atatürk'ün, öğleden sonra 24. Alay'ı denetlemesi.

 

21 Mayıs 1919 – Atatürk'ün, Samsun'dan Genelkurmay Başkanlığı'na, Samsun ve çevresindeki asayişsizliğin sebeplerini açıklayan telgrafı: "Mütareke'den sonra bütün Rumlar, Yunanlılık millî emelleriyle her tarafta şımardığı gibi, bu havalide de Pontus hükümetinin kurulması gibi bir safsata etrafında toplanmış ve bütün Rum çeteleri, düzenli bir program altında hemen tamamen siyasî bir şekle dönüşmüştür." (Aynı telgraf 22.5.1919 tarihi ile Sadaret Makamı'na da çekilmiştir). [Kocatürk]

 

21 Mayıs 1919 – Atatürk'ün, Samsun'dan Erzurum'da 15. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir Paşa'ya şifreli bir telgraf göndererek görüşmek istediğini bildirdi: "Umumî durumumuzun almakta olduğu vahim şekilden pek elemli ve müteessirim. Millet ve memlekete borçlu olduğumuz en son vicdanî vazifeyi yakından müşterek çalışma ile en iyi yerine getirmek mümkün olacağı kanaatiyle bu son memuriyeti kabul ettim. Bir an evvel zat-ı âlinize kavuşmak arzusundayım…"

 

21 Mayıs 1919 – Samsun'da bulunan İngiliz askerî temsilci Yüzbaşı Hurst'un, İstanbul'da İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe'a raporu: "Kemal Paşa 19 Mayıs'ta buraya ulaştı. İlçedeki umumî durum hakkında kendisiyle görüştüm."

 

21 Mayıs 1919 – Sadrazam Damat Ferit Paşa'nın, Samsun'a çıkışı sebebiyle Atatürk'e başarı dileyen telgrafı.

 

21 Mayıs 1919 – Menemen ve Seydiköy'ün işgali.

 

21 Mayıs 1919 – İstanbul'da Darülfünûn'da görevli hocalar bir protesto mitingi düzenledi. Mitingde Halide Edip (Adıvar), Nakiye Hanım (Elgün) konuştu.

 

21 Mayıs 1919 – Mustafa Kemal, Erzurum'da 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'ya şifre ile düşüncelerini bildirdi.

 

21 Mayıs 1919 - 16 Nisan'da, Fransızlar tarafından işgal edilen Afyonkarahisar, İtalyanların eline geçti.

 

21 Mayıs 1920 – Ahmet Anzavur'un Adapazarı'ndan İstanbul'a kaçışı.

 

21 Mayıs 1920 – Sultanahmet Meydanı'ndaki mitingde Hürriyet ve İtilaf Fırkası mensupları Rıza Tevfik, Şeyhülislâm Muştafa Efendi imzalanacak olan barış antlaşmasının ağır olduğunu ve kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

 

21 Mayıs 1923 – 1904 yılında Paris'te kurulan, Türkçe adıyla "Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği" FIFA, futbolun dünya çapında yetkili kurumudur. FIFA'nın Merkezi İsviçre'nin Zürih kentindedir. 1923 yılında kurulan Türkiye Futbol Federasyonu, o zamanki adıyla "Futbol Hey'et-i Müttehidesi" aynı yıl FIFA'ya başvurmuş ve 21 Mayıs 1923 tarihinde FIFA'nın 26. üyesi olmuştur. FIFA üyesi Türkiye, ilk milli maçını Cumhuriyetin ilanından üç gün önce 26 Ekim 1923 tarihinde İstanbul Taksim Stadı'nda Romanya'yla oynadı ve bu maç 2-2 sonuçlandı.

 

21 Mayıs 1923 – Türkiye futbolda 26 ncı üye olarak FİFA'ya üye oldu. (Türk Futbol Federasyonu 1923 yılında Türk İdman cemiyeti ittifakının kurulmasını takiben Yusuf Ziya Öniş tarafından, Şehzadebaşında Letafet Apartmanı salonunda yapılan toplantıda "Futbol Heyet-i Müttehidesi" adı altında kuruldu.)

 

21 Mayıs 1925 – Bursa'da yayınlanan Yoldaş gazetesi komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle kapatıldı; sahibi İbrahim Hilmi Bey ise İstiklal Mahkemesi'ne sevkedildi.

 

21 Mayıs 1928 – Atatürk'ün, Afganistan Kralı Amanullah Han ve eşiyle beraber, öğleden sonra at yarışlarını izlemesi.

 

21 Mayıs 1930 – Türkiye ile Macaristan arasında Ankara'da Ticaret ve Seyrisefain Antlaşması imzalandı.

 

21 Mayıs 1932 – İngiliz Büyükelçisi George Clerk'in, Çankaya'da Atatürk'ü ziyareti ve İngiltere Krallığı adına General Aspinall-Oglander tarafından yazılan "Gelibolu Savaşı'nın Resmî Tarihi" adlı iki ciltlik İngilizce büyük eseri ithaf 11 olarak takdimi. (Bu eser, bugün Anıtkabir Atatürk Kitaplığı'nda bulunmaktadır). [Kocatürk]

 

21 Mayıs 1932 – Atatürk'ün, gün boyunca Çankaya'da kütüphanesinde çalışması.

 

21 Mayıs 1934 – Yabancıların belirli iş alanlarından uzaklaştırılıp bu işlerin yerli halka bırakılmasına dair 25 Mayıs 1935'de başlamak üzere yasal düzenleme yapıldı.

 

21 Mayıs 1937 – Atatürk'ün, 19 Mayıs 1937 günü Ankara Stadyumu'nda yapılan tören nedeniyle milletin sevgi ve bağlılık duygularını ileten içişleri Bakanı ve C.H.P. Genel Sekreteri Şükrü Kaya'ya teşekkür telgrafı: "…19 Mayıs gününün yıldönümünde Ankara Stadyumu'nda toplanan muhterem yurttaşların ve bilinçli ve gürbüz gençliğin yüksek ve kalbî hislerini bildiren telgrafınızı büyük sevinçle aldım. Teşekkür eder ve Türk'ün, sınırı olmayan yükselme ve ilerlemesinde daima başarılar dilerim."

 

21 Mayıs 1937 – Atatürk'ün, Çankaya'da Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ı kabulü.

 

21 Mayıs 1938 – Atatürk Mersin Viranşehir harabelerinde incelemelerde bulundu. Mersin'e döndü.

 

21 Mayıs 1938 – Atatürk'ün, doğum yıldönümünü kutlayan İngiltere Kralı VI. George'a teşekkür telgrafı.