Tarihte bugün Atatürk

 

21 ARALIK

 

21 Aralık 1915 – Anafartalar Grubu Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) Bey'in, İstanbul'da bulunan Atatürk'e düşmanın Çanakkale'den çekildiğini bildiren mektubu. (Bu mektup, Atatürk'ün, İstanbul'a gelişini takiben İzzettin Bey'e yazdığı bir mektuba cevap olarak yazılmıştır).

 

21 Aralık 1916 – Atatürk'ün, 2. Ordu'ya bağlı kolordulardan gelen raporları incelemesi, akşamüzeri yaya bir gezinti yapması.

 

21 Aralık 1917 – Atatürk'ün, Veliaht Vahdettin Efendi'nin maiyetindeki heyetle beraber Colmar'daki Alman Karargâhı'nı ve siperlerini ziyareti. Atatürk, bugün cephede Alman subayları ile konuşarak incelemelerde bulunmuştur.

 

21 Aralık 1918 – İstanbul'da, "Kilikyalılar Cemiyeti" kuruldu. (Adana ve çevresinin işgali üzerine 21 Aralık 1918‟de Adana Müdafaa-i Hukuk-i Millîye daha sonraki adıyla Kilikyalılar Cemiyeti kuruldu. Amacı bölge halkının % 90 Türk olduğunu göstermektir. )

 

21 Aralık 1918 – Meclis-i Mebusan padişah tarafından feshedildi. Padişah Sultan Vahdettin, Meclisi Mebusan'ı feshetti. Kararda özellikle İngilizlerin padişah üzerinde kurduğu baskılar önemli bir rol oynadı.

 

21 Aralık 1918 – Adana'ya giren Fransız ve gönüllü Ermeni birlikleri şehri işgal ederek, askeri binaları ele geçirdi.

 

21 Aralık 1918 – Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın kapatılması hakkında Padişah fermanının Meclis'te okunması.

 

21 Aralık 1918 – İşgalin ilk günlerinde Rauf Bey'e, "Ortada bir millet var koyun sürüsü, ona bir çoban lazım, o da benim" diyen Padişah VI. Mehmet Vahdettin, 21 Aralık 1918'de meclisi dağıttı. Bir daha seçim çağrısı yapmadı. Dahası, 4 Ocak 1919'da seçimlerin, barış yapılıncaya kadar ertelendiğini açıkladı. Böylece Padişah Vahdettin, II. Meşrutiyet'e son vermiş oldu.

 

21 Aralık 1919 – Atatürk'ün, Kayseri'den ayrılırken, Heyet-i Temsiliye'nin candan karşılanışı nedeniyle şehir halkına bildirgesi: "…Anadolu'nun kalpten gelen heyecanına bu yolculuğumuzun ilk konak yeri Kayseri'de temas ettik. Bu temasın bıraktığı hürmet ve bağlılık hatırasını, dostluk ve nezaket izlerinin doğurduğu şükran hissini ömrümüz oldukça koruyacağız."

 

21 Aralık 1919 – Atatürk'ün Kayseri'den Mucur'a gelişi ve geceyi Mucur'da geçirmesi.

 

21 Aralık 1920 – Atatürk'ün, Anadolu'ya geçenlere verilen seyahat belgeleri hakkındaki bir soru nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşması: "…Kayıt ve şarta bağlamaktan vazgeçmeyelim, düşmanlarımız pek alçaktır."

 

21 Aralık 1920 – Atatürk'ün, Afgan ordusunu modernleştirme çalışmalarını yürütmek üzere Afganistan'a bir askerî heyet gönderilmesi konusunda Genelkurmay Başkanı Fevzi (Çakmak) Paşa'ya talimatı. [Kocatürk]

 

21 Aralık 1925 – Karadeniz bölgesindeki yargılamaları bitiren İstiklal mahkemesi 21 Aralık tarihinde Giresun'dan İstanbul'a geldi.

 

21 Aralık 1926 – Atatürk'ün, Çankaya'da Kastamonu Heyeti'ni kabulü ve konuşması: "…En uygun bir fırsatta yine memleketinizi zi¬yaretle Kastamonu halkının temiz sinesinde bulunmak, en büyük arzularımdandır!"

 

21 Aralık 1930 – Ahali Cumhuriyet Fırkası bakanlar kurulu kararıyla feshedildi.

 

21 Aralık 1930 – Atatürk'ün, öğleden sonra Kırklareli Türkocağı'nı ziyareti ve konuşması: "…Her ulus devlet hayatında, fikir hayatında ve ekonomik hayatta bir şeyler yapar; bir şeyler yaratır, işte bu üç hayatın toplamından meydana gelen değerlere 'hars' ya da 'kültür' denir."

 

21 Aralık 1930 – Atatürk Kırklareli Ziya Gökalp İlk Mektebi (İlkokulu)'nde.

 

21 Aralık 1930 – Atatürk'ün, Kırklareli Türkocağı hatıra defterine yazdıkları: "Kırklareli Türkocağı'nda çok kıymetli arkadaşlarla geçirdiğim zamanın hatırasını ölmez hislerle saklayacağım."

 

21 Aralık 1930 – Atatürk'ün, saat 15.30'da Kırklareli'nden hareketle yolda Çorlu'ya uğrayarak saat 17.30'da Edirne'ye gelişi.

 

21 Aralık 1931 – Atatürk'ün, saat 10.30'da Ruşen Eşref (Ünaydın) Bey'in evine gelişi, bir süre dinlendikten sonra Marmara Köşkü'ne gidişi, akşam Çankaya'ya dönüşü.

 

21 Aralık 1933 – Ankara'da Türkiye Cumhuriyet ile Bulgaristan arasında bir Ticaret Antlaşması imzalandı.

 

21 Aralık 1933 – Atatürk Gazi Terbiye (Eğitim) Enstitüsü'nde

 

21 Aralık 1935 – Atatürk'ün, öğleden sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gidişi, akşamüzeri Çankaya'ya dönüşü.

 

21 Aralık 1937 – Atatürk -üstelik Hatay meselesinin gündemde olduğu günlerde- 21 Aralık 1937'de Ankara'da, Suriye Başbakanı Cemil Mardam'la yaptığı görüşmede, Suriye'nin bağımsız olması için Suriye'ye askeri yardımda bulunabileceğini söyleyerek Fransa'ya meydan okudu. (Bkz. Atatürk'ün Bütün Eserleri, C.30, s. 120-122).

 

21 Aralık 1937 – Atatürk, Suriye Başbakanı Cemil Mardam'la yaptığı görüşmede Suriye'nin bağımsız olması için gerekirse Suriye'ye askeri yardımda bulunabileceğini belirterek Fransa'ya adeta meydan okudu. (Sinan Meydan, 1923, 3. Baskı, s.74.)