Tarihte bugün Atatürk

 

21 OCAK

 

21 Ocak 1920 – Atatürk'ün, Kâzım Karabekir'e telgrafı: "İsmet Bey en nazik ve mühim bir devreye girdiğimizi göz önüne alarak bizi kıymetli çalışmasından yararlandırmak ve bu devrenin gelişmesine kadar Heyet-i Temsiliye'de bulunmak üzere gelmiştir. Hep beraber gözlerinizden öperiz."

 

21 Ocak 1920 – Atatürk'ün, çalışmaları hakkında bilgi sunan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'ne telgrafı: "…Vatanperver girişimlerinizi takdir ve tebrik ediyoruz."

 

21 Ocak 1920 – Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın, Atatürk'e telgrafı: "İngilizler, hükümete verdikleri bir notada, benim ile Cevat Paşa Hazretlerinin vazifeden çekilmekliğimizi istediler. …Vaziyet benim ile Cevat Paşa'nın çekilmemizi gerektirdi. Kabineyi müşkül duruma sokacak bir harekette bulunulmamasını rica ederim. Aksi halde vaziyet, tasavvur ettiğimizden daha tehlikeli olur." [Kocatürk]

 

21 Ocak 1921 – Ethem'in kardeşi Tevfik Bey Yunanlılarla bir teslim anlaşması imzaladı.

 

21 Ocak 1922 – Atatürk'ün, Ankara'da "İzmir Yurdu Cemiyeti"nin tertiplediği çayda, Yurt'un fahrî başkanlığını kabul edişi nedeniyle konuşması: "…Yurt'un, İzmir'in içinde vazife göreceği güne kavuşacağız. O gün uzak değildir!"

 

21 Ocak 1922 – İzmir-Atina kaynaklı bir haberde Hüseyin isimli bir havacı yüzbaşının Mustafa kemal'e üç el ateş ettiği ancak suikastın başarısız olduğu yer aldı. (Yalan haber)

 

21 Ocak 1923 – Atatürk'ün, Bursa Lisesi öğretmenlerinin, şerefine verdiği çayda öğretmenlerle görüşmesi.

 

21 Ocak 1926 – Hazro ayaklanması.

 

21 Ocak 1926 – Mala Haco ayaklanması.

 

21 Ocak 1932 – Atatürk'ün, öğleden sonra Dolmabahçe Sarayı'ndan otomobille hareket ederek Fatih ve Şişli taraflarında bir gezinti yapması.

 

21 Ocak 1933 – Atatürk'ün, Bandırma'dan Balıkesir'e gelişi, Valiliği, Belediye'yi, Kolordu Karargâhı'nı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyareti.

 

21 Ocak 1933 – Atatürk Balıkesir Lisesi'nde

 

21 Ocak 1935 – Atatürk'ün, akşam İsmet İnönü ile beraber trenle Ankara'dan İstanbul'a hareketi.

 

21 Ocak 1936 – Atatürk'ün, akşamüzeri Anadolu Kulübü'ne, akşam Karpiç'e gidişi.

 

21 Ocak 1938 – Atatürk'ün, trenle İzmit üzerinden Derince'ye gelişi, buradan Akay vapuru ile Yalova'ya geçişi ve yeni yapılan Termal Otel'in ilk misafiri oluşu.