Tarihte bugün Atatürk

 

21 TEMMUZ

 

21 Temmuz 1905 – Yıldız Camii'nde, Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit'e suikast teşebbüsü. Osmanlı Padişahı ve Halifesi II. Abdülhamit, kendisine karşı Ermeni komitecilerinin rol aldığı bombalı suikast girişiminden kurtuldu.

 

21 Temmuz 1905 – Ermeni fedailerince, Yıldız Hamidiye cami önünde çok şiddetli bir bomba patlatıldı. 26 kişi öldü, 58 kişi yaralandı. Bomba ile öldürülmek istenen II. Abdülhamit camiden birkaç saniye geç çıkınca yara almadan kurtuldu.

 

21 Temmuz 1913 – Atatürk'ün Kurmay Başkanlığına getirildiği Bolayır Kolordusu'nun Edirne'yi geri alması. Mustafa Kemal, Kolordu Kurmay Başkanı olduğu Bolayır Kolordusu ile I. Balkan Savaşları'nda kaybedilen Edirne'yi geri aldı.

 

21 Temmuz 1913 – Osmanlı Devleti'nin orduyu harekete geçirmesi, Edirne ve Kırklareli'nin geri alınması.

 

21 Temmuz 1913 – 2. Balkan Savaşı (Bulgaristan ile Sırplar, Yunanlılar ve Romanya arasında).

 

21 Temmuz 1917 – Osmanlı ve Rusya arasında Pasorofça Antlaşması imzalandı.

 

21 Temmuz 1919 – Damat Ferit Paşa, 3. kez hükümeti kurdu.

 

21 Temmuz 1919 – Atatürk ve Rauf Bey'in 9.7.1919 tarihli bildirgelerinin komutanlıklara iletilmesi üzerine, Dahiliye Nazırı Adil Bey'in, askerî bakımdan da önlem alınmasını isteyen yazısı Damat Ferit Paşa'nın üçüncü defa kabine kuruluşu (Damat Ferit, 20 Temmuz 1919'da Sadaret'ten istifa etmiş, ancak yeni kabineyi kurma görevi yine kendisine verilmiştir). [Kocatürk]

 

21 Temmuz 1920 – Demirci'nin Yunanlılar tarafından işgali.

 

21 Temmuz 1921 – Batı Cephesi kuvvetlerinin Eskişehir doğusunda karşı taarruzu ve Yunanlılar tarafında karşı konulması. (Eskişehir muharebesi). Eskişehir'in doğusunda saldırıya geçen Türk birlikleri ile Yunan kuvvetleri arasında şiddetli çarpışmalar oldu. Eskişehir Muharebesi diye anılan bu çarpışmaların sonunda Eskişehir yine Yunanlılarda kaldı.

 

21 Temmuz 1921 – Yunan Dışişleri Bakanı Baltazzi, Yunanistan'ın dış temsilciliklerine gönderdiği raporda şöyle diyordu: "Kemalist sürülerden kurtarılan Hristiyan, Musevi ve hatta Müslüman halk sevinç içindedir." Eskişehir'in düşmesinden sonra Yunanistan artık Sevr Antlaşması'yla yetinmiyor İstanbul'u da istiyordu. (Şimşir, s. 169, 170).

 

21 Temmuz 1921 – TBMM'ne gizli oturumda ihtiyaç halinde Kayseri'ye taşınma yetkisi verildi.

 

21 Temmuz 1921 – Cemal Paşa ve iki yaverinin Tiflis'te ermeni teröristlerce katledilmesi.

 

21 Temmuz 1922 – Başkomutan Mustafa Kemal, Batı cephesine gitmek üzere Ankara'dan ayrıldı.

 

21 Temmuz 1922 – Cemal Paşa'nın, Tiflis'te bir Ermeni tarafından vurularak şehit edilmesi.

 

21 Temmuz 1922 – Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık odasında İspanya Kralı'nın kardeşi Prens Louis de Bourbon'u kabulü ve görüşmesi.

 

21 Temmuz 1922 – Cemal Paşa Tiflis'te öldürüldü. (Paşa 9 Temmuz 1922'de Mustafa Kemal'e mektup yazarak Anadolu'ya dönmek niyetini bildirmişti.)

 

21 Temmuz 1927 – Atatürk'ün, akşamüzeri Ankara motoruyla Sarayburnu Parkı'na giderek bir saat kadar burada istirahat etmesi, tekrar motorla Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.

 

21 Temmuz 1927 – Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda Maliye Bakanı Abdülhalik (Renda), Bükreş Elçisi Hüseyin Ragıp (Baydur) ve Gaziantep Milletvekili Ali Cenani Beyleri kabulü.

 

21 Temmuz 1930 – Atatürk'ün, Yalova'da Tahran'a Elçi olarak atanan Hüsrev (Gerede) Bey'i kabulü ve Türk-İran ilişkileri ve dostluğu üzerine talimat vermesi: "Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti ricali, mazinin mânâsız kör dövüşlerini bilir. Onu hiçbir sebep ve suretle, asla tekrar etmek istemez!"

 

21 Temmuz 1931 – Atatürk'ün, Ankara'dan İstanbul'a gelişi.

 

21 Temmuz 1935 – Atatürk'ün, öğleden sonra motorla Dolmabahçe Sarayı'ndan Florya'ya gelişi, geceyi burada geçirişi.

 

21 Temmuz 1935 – Mustafa Kemal'in, gece saat 02.00'de özel kalem müdürüne, Paris Büyükelçiliğine gönderilmek üzere bir kitap sipariş listesi vermesi.

 

21 temmuz 1936 – Montreux Sözleşmesi'nin imzalanması üzerine, Türk askeri Çanakkale ve İstanbul boğazlarındaki gayri askeri sahalara yerleşti.

 

21 Temmuz 1936 – Atatürk'ün, Florya Köşkü'nde Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ı kabulü.