Tarihte bugün Atatürk

 

22 AĞUSTOS

 

22 Ağustos 1915 – Mareşal Liman von Sanders'in, sabah, tekrar Çamlıtekke'de Anafartalar Grubu Komutanlığı Karargâhı'na gelişi ve Atatürk'le görüşmesi.

 

22 Ağustos 1915 – İngilizlerin, sabah, Kayacıkağılı dolaylarındaki Türk mevzilerine art arda taarruzu; bu taarruzların, Anafartalar Grubu birlikleri tarafından karşı taarruzlarla ağır kayıplar verdirilerek püskürtülmesi, düşmanın ancak küçük bir mevzi parçasına el geçirişi.

 

22 Ağustos 1915 – Atatürk'ün, 5. Ordu Komutanlığı'na raporu: "…Bugün yaptığım gözlemlere göre İngilizlerin kayıpları çok fazladır. Buradaki İngiliz kuvvetinden bundan sonra etkili olacak bir hareket beklemiyorum."

 

22 Ağustos 1915 – Atatürk'ün, 7. ve 9. Tümen cephelerinde incelemelerde bulunması. [Kocatürk]

 

22 Ağustos 1918 – Atatürk'ün, Halep'e gitmek üzere İstanbul'dan trenle hareketi.

 

22 Ağustos 1919 – Atatürk'ün, Erzurum'dan, İstanbul Rum Patrikhanesi'nde kurulan "Mavri Mira Heyeti" ve memleketteki menfi faaliyetleri hakkında genelgesi.

 

22 Ağustos 1921 – Yunanlılar saldırıya geçmek üzere hazırlık yaptı. Türk ordusu yarma harekatını engellemek için cephe savaşı konumunu koruyor.

 

22 Ağustos 1921 – Ankara herşeyi cephenin emrine vermek için var-gücüyle çalışıyor. Cepheye her taraftan erzak ve malzeme taşınıyor.

 

22 Ağustos 1921 – Anadolu'da birçok şehir ve kasabada yapılan mitinglerde ordu için dualar edildi.

 

21 – 22 Ağustos 1922 – Başkomutanlık karargâhında görevli Mahmut (Soydan)'ın anılarına göre Mustafa Kemal Paşa, 21 ve 22 Ağustos'ta iki gün Çalıkuşu romanını okudu ve çok beğendi.

 

22 Ağustos 1922 – Büyük Türk Taarruzunun başlaması.

 

22 Ağustos 1922 – Yaver Mahmud Soydan'ın notlarından; "Akşehir'deyiz. Paşa makamından çıkmadı. Çalıkuşu okudu. Çok sevdi."

 

22 Ağustos 1922 – İstanbul hükümeti, Sevr Antlaşması'yla terk ettiği yerlerdeki memurların maaşlarını kesti. Sevr'deki gibi kapitülasyon sistemi yürürlüğe kondu. Türk maliyesi tamamen Müttefiklerin denetimine geçti. Müttefikler, Sevr'deki gibi İstanbul'u ve Boğazları ellerinde tutup yönetiyorlardı. Hükümeti ve orduyu denetliyorlardı. Silahlara el koymuşlardı. (Turgut Özakman, Vahdettin, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele, 6. bas. Ankara, 2007, s. 385,386)

 

22 Ağustos 1922 – Anadolu'daki Yunanistan'ın Küçük Asya Ordusu komutanı Hacıanesti'nin görevden alınarak yerine Trikopis'in atanması. (Trikopis bu atamayı Türklere esir düştükten sonra, 3 Eylül 1922 günü Mustafa Kemal Paşa'dan öğrenmiştir.)

 

22 Ağustos 1924 – Ankara'da Muallimler (Öğretmenler) Kongresi toplandı.

 

22 Ağustos 1924 – Kadınlarımızın yargıçlığa atanmak istemeleri.

 

22 Ağustos 1926 – Atatürk'ün, saat 16.00'da Çankaya'da Vali başkanlığındaki Bolu Heyeti'ni kabulü.

 

22 Ağustos 1927 – Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda Afyon Milletvekili Ruşen Eşref (Ünaydın) Bey'i kabulü.

 

22 Ağustos 1928 – Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda Yüksek Askerî Şûra üyelerinden Yakup Şevki (Subaşı) ve Cevat (Çobanlı) Paşaları kabulü.

 

22 Ağustos 1929 – Atatürk'ün, Bursa'dan hareketle Yalova'ya gelişi, akşam İstanbul'a dönüşü.

 

22 Ağustos 1933 – Atatürk'ün, akşamüzeri Rasim Ferit (Talay) Bey'in evine gidişi, geç saatlerde Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.

 

18-22 Ağustos 1934 – İkinci Dil kurultayında Tahsin Mayatek'in, Dolmabahçe sarayında Atatürk'ün huzurunda "Maya dilindeki Türkçe kelimeler hakkında izahat" konulu bir tez sunması.

 

22 Ağustos 1934 – Atatürk'ün, öğleden sonra Dolmabahçe Sarayı'nda 2. Türk Dil Kurultayı çalışmalarını izlemesi.

 

22 Ağustos 1935 – Uluslararası 5. İzmir Fuarı'nın açılışında, Ekonomi Bakanı Celâl Bayar'ın, Atatürk'ün devletçilik ilkesini açıklayan mesajını okuması: "Türkiye'nin uyguladığı devletçilik sistemi, ondokuzuncu yüzyıldan beri sosyalizm nazariyecilerinin ileri sürdükleri fikirlerden alınarak tercüme edilmiş bir sistem değildir. Bu, Türkiye'nin ihtiyaçlarından doğmuş, Türkiye'ye özgü bir sistemdir."

 

22 Ağustos 1936 – Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda -3.Türk Dil Kurultayı'na gelen- yabancı dil bilginlerini kabulü ve söyledikleri: "Dünya dil âlimlerinin Türk âlimleriyle beraber çalışmaları, dil biliminin şimdiye kadar çözemediği birçok güçlüklerin çözümünü kolaylaştıracaktır. Bundan, büyük gerçekler de meydana çıkacaktır."

 

22 Ağustos 1936 – Atatürk, üçüncü dil kurultayının hemen tüm toplantılarına katıldı.

 

22 Ağustos 1938 – Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda 8. Uluslararası İzmir Fuarı'nın açılışından dönen Başbakan Celâl Bayar'ı kabulü.