Tarihte bugün Atatürk

 

22 ARALIK

 

22 Aralık 1911 – Atatürk komutasındaki yerel kuvvetlerin, Tobruk bölgesinde İtalyanlara baskın şeklinde taarruzu ve düşmana ağır zayiat verdirilmesi. [Kocatürk]

 

22-23 Aralık 1913 – Osmanlı devleti Midilli ve Sakız gibi Anadolu topraklarına çok yakın adaları Yunanistan'a bırakmama kararında olduğunu ve gerekirse her şeyi göze alacağını Avrupa Devletlerine bildirdi. (Sert tepki alınca geri adım attı.) (Gelibolu, Erol Mütercimler)

 

22 Aralık 1914 –Sarıkamış (Kars) Harekatı başladı. Harbiye Nazırı ve Erkanı Harbiye Umumiye Reisi Enver Paşa'nın, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak ve Rusya içlerine ilerlemek amacıyla planladığı Sarıkamış Harekatı başladı. Harekat yaklaşık 90 bin askerin Allahuekber Dağları'nda şehit olmasıyla sonuçlandı.

 

22 Aralık 1917 – Atatürk'ün, Veliaht Vahdettin Efendi'nin maiyetindeki heyetle beraber Essen'deki ağır silâh yapımıyla ilgili Krupp Fabrikalarını ziyareti.

 

22 Aralık 1918 (Aralık) – Atatürk'ün, -1914 yılı Mayısında Sofya'da yazdığı- Zabit ve Kumandan ile Hasbıhâl" adlı eserinin İstanbul'da yayımlanması. (Ruşen Eşref Ünaydın, bu eserin İstanbul'da Mütareke başlarında yayımlandığını bildirmektedir).

 

22 Aralık 1918 – Atatürk'ün, Şişli'deki evinde "Anafartalar Muharebatı'na Ait Tarihçe" adlı eserini yazmaya başlaması.

 

22 Aralık 1918 – Minber gazetesi kapandı. (1 Kasım 1918'de yayın hayatına başlamıştı, 51 sayı sonra kapandı.)

 

22 Aralık 1919 – Atatürk'ün, Mucur'dan hareketle Hacıbektaş'a gelişi ve geceyi, Çelebi Cemalettin Efendi'nin misafiri olarak, Hacıbektaş'ta geçirmesi.

 

22 Aralık 1919 – Talât Paşa'nın, Berlin'den Atatürk'e memleketin geleceğine ait düşüncelerini açıklayan mektubu.

 

22 Aralık 1919 – Osmanlının o sıra Berlin'de bulunan eski sadrazamı Talat Paşa Mustafa Kemal'e ilk mektubunu yazdı; (Mektup elden gönderilmişti. 15 Şubatta Mustafa Kemal'e teslim edildi.) Talat paşa mektubunda güç birliği öneriyor, Enver paşanın İslam âlemi içerisindeki yerini hatırlatıyor, Mustafa Kemal'in önderliğini onaylıyor, Anadolu hareketine hiç karışılmayacağını duyuruyordu.

 

22 Aralık 1920 – Atatürk'ün başkanlığında bir kısım hükümet üyeleri ve milletvekilleriyle yapılan toplantı sonunda, Çerkeş Ethem'le Kütahya'da görüşmek üzere bir mebus heyeti oluşturulması kararı.

 

22 Aralık 1920 – Mustafa Kemal Paşa'nın Reşit Bey'i makam odasına çağırıp konuşması ve Reşit Bey'in, Ethem'le son bir şans (nihai nasihat) olmak üzere konuşma isteğini kabul etmesi. (Reşit Bey'in 23 Aralık öğlen Ankara'dan çıkıp 24 Aralık 16.45'te Kütahya'ya varması.) (Nutuk)

 

22 Aralık 1922 Lozan Konferansı'nın kesilmesi ihtimaline karşı, Başkomutan orduya hazırlık emri verdi.

 

22 Aralık 1922 – Atatürk'ün, İngiliz kadın gazeteci Grace Ellison'la yaptığı görüşmenin "Morning Post" gazetesinde yayımlanması: "…Bizim, elde etmeye kararlı olduğumuz tam bağımsızlık idealimize meydan okuyacak kimse varsa, o kimse, bu ülkümüzden ilham almış bütün Türkleri ortadan kaldırmak imkânlarını arayıp bulmalıdır. Eminim böyle bir ortadan kaldırmaya, uygar dünya izin vermeyecektir. Aksine, dünya uygarlığı Türkiyemizin de gelecekte bir yeri olduğunu çok geçmeden öğrenecektir. Türkiye, uygarlığı kösteklemek değil, geliştirecektir. Bu yönden uygar ülkeler, onun bağımsızlığını desteklemelidir." (Bu görüşme, Lozan Konferansı'nın toplanmasını izleyen günlerde -1923 Kasım sonu- Ankara'da yapılmıştır). [Kocatürk]

 

22 Aralık 1922 – İsmet Paşa, Lozan'daki direnişi sırasında adeta yaşlanmıştı. 22 Aralık 1922'de Atatürk'e gönderdiği telgrafta şöyle diyordu: "Görüştüğümüz zaman saçlarımı bembeyaz, yaşımı on yaş daha ileri bulacaksın."

 

22 Aralık 1925 – Uşak'ta Şeker Fabrikası kurma çalışmaları devam ederken yine aynı yıllarda İstanbul'da da özel şahısların ve bazı milli bankaların iştiraki ile 14.6.1925 'de 500.000 TL sermayeli "İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları T.A.Ş." kurulmuştur. 22.Aralık.1925 tarihinde Alpullu Şeker Fabrikasının temeli atılarak onbir ayda fabrikanın montajı bitirilmiş ve 26.11.1926 tarihinde fabrika işletmeye açılarak ilk Türk şekerini üretmiştir.

 

22 Aralık 1930 – Atatürk'ün, Edirne Cumhuriyet Halk Partisi Merkezi'ni ziyareti ve heyetlerle görüşmesi.

 

21-22 Aralık 1937 – Atatürk'ün, Ankara'da Suriye Başbakanı Cemil Mardam'la görüşmesi.