Tarihte bugün Atatürk

 

22 KASIM

 

22 Kasım 1909 – İstanbul'da, tıp fakültesine bağlı olarak 'dişçilik' eğitimi veren yüksekokul açıldı.

 

22 Kasım 1916 – Atatürk'ün, sabah Duhan'dan hareketi, saat 13.00'te Ziyaret (Veyselkarani)'e gelişi, 23. Alay Komutanı tarafından karşılanışı, Veyselkarani türbesini ziyareti, daha sonra Koh köyünde 23. Alay Karargâhı'na gelişi ve geceyi burada geçirişi.

 

21 – 22 Kasım 1918 – Mustafa Kemal, Bitlis'te bulunduğu günlerde anı notlarına resmi selamın "merhaba" şeklinde ve el göğse götürülerek yapılmasına dair not düştü. Yine aynı notlarda yemek yendikten sonra dua yapılması da vardı ve arkadaşları ile yenen yemeklerden sonra bu duanın yapılmakta olduğu yazılıydı. (Bir ömrün öteki hikayesi, Sinan meydan)

 

22 Kasım 1918 – Atatürk'ün, cuma selâmlığını takiben mahfil-i hümayun'da Padişah Vahdettin tarafından kabulü ve Mütareke'den sonraki siyasî durum hakkında görüşmesi (Mütareke'den sonra -tespit edilen- Atatürk-Vahdettin görüşmeleri 15 Kasım 1918, 22 Kasım 1918, 29 Kasım 1918, 20 Aralık 1918, 15 Mayıs 1919 ve 16 Mayıs 1919 tarihlerini kapsamak üzere altıyı bulmaktadır. Bununla beraber 1919 Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarındaki cuma selâmlıklarında Atatürk'ün de çoğu kez bulunduğu -gazetelerde yer almamış olmasına rağmen- mahfil-i hümayun'da daha birkaç kere kabul olunduğu ihtimal dahilindedir. Esasen İstanbul'dan Samsun'a hareket ettiği 16 Mayıs 1919 günü de cuma selâmlığında bulunmuş olması, bu görüşü desteklemektedir. Fakat bütün bu karşılaşmaların bir hal-hatır soruş şeklinde seyrettiği, asıl önemli görüşmelerin ise 22 Kasım 1918 ve 15 Mayıs 1919 günleri yapıldığı anlaşılmaktadır). [Kocatürk]

 

22 Kasım 1918 – Tevfik Paşa Kabinesi'nin güven oylamasını Meclis locasından hayretler içinde izleyen Mustafa Kemal, hemen Meclisi terk ederek evine döner. Başyaver Naci Bey (ELDENiZ) aracılığı ile padişahtan randevu ister. Amacı Padişah ile durumu açık konuşmak, tedbir olarak düşündüklerini dile getirmek, bu tedbirlerin uygulanması zorunluluğunu açıklamaktır. hayli uzun süren görüşme 22 Kasım 1918'de Cuma selâmlığından sonra gerçekleşir.

 

22 Kasım 1918 – Mustafa Kemal'in Vahdettin ile ikinci buluşması. (Cuma namazı sonrası cuma selamlığında görüşmüşlerdir.)

 

22 Kasım 1918 – Mim mim Grubu Topkapılı'nın evinde yapılan gizli bir toplantıda, İsmet Paşa'nın Harbiye Nezareti müsteşarlığına getirilmesini değerlendirmiştir.

 

22 Kasım 1919 – Çerkez Ethem'e bağlı kuvvetler tarafından kovalanan Anzavur, Gönen'e gelerek burayı ayaklanmasının merkezi haline getirdi.

 

22 Kasım 1920 - Yunan Başkomutanı General Papulas İzmir'e geldi.

 

22 Kasım 1924 – Mustafa Kemal'in CHP grubunda konuşması; "…biz büyük bir inkılap yaptık. Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük…"(Bir ömrün öteki hikayesi, Sinan meydan)

 

22 Kasım 1924 – İstifa eden İsmet Paşa'nın yerine Fethi Bey (Okyar) başbakanlığa getirildi. Fethi Bey'in kabinesi güven oyu aldı.

 

22 Kasım 1924 – Fethi (Okyar) Bey'in Başbakanlığa atanması ve kabine kuruşu (2 Mart 1925'de istifa etmiştir).

 

22 Kasım 1924 – Atatürk'ün, Başbakanlıktan istifa eden İsmet Paşa'ya yazısı: "…Gerek sizin ve gerek başkanlığını yaptığınız Bakanlar Kurulu'nun vatan ve milletin kurtuluş ve mutluluğunu üstlenen hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunar ve zât-ı devletlerine sağlık ve esenlik temenni ederim."

 

22 Kasım 1925 – Kayseri'de şapka devrimine karşı gösteriler yapıldı.

 

22 Kasım 1925 – Atatürk'ün, Tekirdağ Heyeti'ni kabulü.

 

22 Kasım 1925 – Atatürk'ün, İzmir Cumhuriyet Halk Partisi Heyeti'ni kabulü.

 

22 Kasım 1925 - İstanbul Darülfünunu'na İnkılap tarihi kürsüsü ve bir inkılap müzesi kurulması konusunda Edebiyat Fakültesi meclisinde karar alındı.

 

22 Kasım 1926 – Atatürk'ün, Çankaya'da, İngiliz Büyükelçisi George Clerk'in güven mektubunu kabulü ve Elçi'nin söylevine cevap konuşması.

 

22 Kasım 1930 – Atatürk'ün Turhal ve Amasya'yı ziyaretleri.

 

22 Kasım 1930 – Atatürk, Turhal, Tokat'ta.

 

22 Kasım 1930 – Atatürk, Amasya Müftüsü Abdurrahman Kamil Efendi ile görüştü.

 

22 Kasım 1930 – Atatürk Amasya'da belediye binasını ziyaret etti.

 

22 Kasım 1930 – Atatürk'ün, saat 21.00'de Amasya'dan Samsun'a gelişi.

 

22 Kasım 1931 – Atatürk'ün, akşam Yeni Sinema'ya giderek film izlemesi.

 

22 Kasım 1933 – Atatürk'ün, öğleden sonra Çankaya'da Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin toplantısına başkanlık yapması.

 

22 Kasım 1934 – Atatürk'ün, Çankaya'da İsveç Elçisi Winther'in güven mektubunu kabulü.

 

22 Kasım 1935 – Fevzipaşa-Diyarbekir (Diyarbakır) demiryolu ulaşıma açıldı.

 

22 Kasım 1936 – Halit Ziya Uşaklıgil'in son anıları Saray ve Ötesi, Cumhuriyet gazetesinde tefrika edilmeye başladı.

 

22 Kasım 1936 – Gazi'ye tireme ve ateşli hastalığı nedeniyle Dr. Refik Saydam ve Dr. Asım Arar zatürre teşhisi koydu. 5 gün yatak istirahati önerdi. (Atatürk'ün son 100 günü, Cevat Şenol)

 

21/22 Kasım 1937 – Atatürk'ün başkanlığında, kabine toplantısı ve siyasî müsteşarlıkların kaldırılması kararı.