Tarihte bugün Atatürk

 

22 ŞUBAT

 

22 Şubat 1916 – Başkomutanlık Vekâleti'nin, karargâhı Çorlu'da bulunan 2. Ordu'yu, Doğu bölgesine nakletme kararı.

 

22 Şubat 1919 - Maraş, İngilizler tarafından işgal edildi.

 

22 Şubat 1920 – Müttefik ültimatomlarına karşılık olmak üzere, Mustafa Kemal Paşa, İstanbul Hükümeti'ne cevap verdi.

 

22 Şubat 1920 – Atatürk'ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti örgütüne, bağımsızlık savaşı uğrunda gösterilen birlik ve beraberliğin sonuna kadar sürdürülmesini isteyen genelgesi.

 

22 Şubat 1921 - Moskova'da Türk-Sovyet görüşmeleri başladı.

 

22 Şubat 1922 – Batı cephesi menzil müfettişi Kazım Bey'in; "Süvari Birliklerinin şiddetle kılıca ihtiyacı vardır ve fakat ordunun kılıcı kalmadı" mesajı üzerine Behiç (Erkin) Bey kullanılmayan vagon raylarını Konya silah tamirhanesine vererek kılıç yapılmasını sağlamıştır. (Akl-ı Kemal, c.3, Sinan Meydan)

 

15-22 Şubat 1924 – İzmir'de harp oyunları yapıldı. (Bu günlerde, Hilafetin kaldırılması için karar verildi. Gazi Mustafa Kemal ile İsmet (İnönü) bu konuda görüştüler.)

 

15-22 Şubat 1924 – İzmir'de harp oyunu (Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Fevzi çakmak, Kazım Özalp, ordu ve kolordu Komutanları.) (Cumhuriyet, Turgut Özakman)

 

22 Şubat 1924 – Atatürk'ün, İzmir'de düzenlenen harp oyunlarının sona erişi nedeniyle komutanlara hitaben konuşması: "…Benim için ordumuzun kıymetini ifadede ölçü şudur: Türk ordusunun bir birliği, eşitini mutlaka mağlup eder; iki mislini durdurur ve tespit eder. Şimdilik bundan fazlasını istemiyorum. Çünkü fazlasını milletimizin yaradılıştan sahip olduğu cengâverlik zaten temin etmektedir."

 

22 Şubat 1924 – Atatürk'ün, Lâtife Hanım'la beraber İzmir'den Ankara'ya hareketi.

 

22 Şubat 1926 – Atatürk'ün, akşam Fransız Büyükelçisi Albert Sarraut tarafından Fransız Elçiliği'nde şerefine verilen çay ziyafetinde bulunması.

 

22 Şubat 1926 – Atatürk'ün, Erzurum Belediye Başkanı Nafiz ve Erzurum Meclis-i Umumî üyesi Tevfik Beyleri Ankara'da kabulü ve ziyaretçilerin Erzurum'un Türk İnkılâbı'na bağlılığını belirtmeleri.

 

22 Şubat 1931 – Atatürk'ün, Konya Orduevi'nde konuşması: "…Bütün tarih bize gösteriyor ki, milletler yüksek amaçlarına erişmek istediği zaman, bu atılımları karşısında üniformalı çocuklarını bulmuşlardır. Tarihin bu genelliği içinde yüksek bir istisna bizim tarihimizde, Türk tarihinde görülür. Bilirsiniz ki, Türk milleti ne vakit yükselmek için adım atmak istemişse, bu adımların önünde daima baş olarak, daima yüksek millî ideali gerçekleştiren hareketlerin önderi olarak kendi kahraman çocuklarından oluşan ordusunu görmüştür!"

 

22 Şubat 1932 – Atatürk'ün, George Washington'un 200. doğum yıldönümü nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Hoover'e telgrafı.

 

22 Şubat 1932 – Atatürk'ün, akşamüstü otomobille Fatih, Edirnekapı ve Şişli taraflarında bir gezinti yapması.

 

22 Şubat 1933 – Atatürk'ün, akşamüzeri otomobille Beyazıt ve Şişli taraflarında bir gezinti yapması.

 

22 Şubat 1935 – Atatürk'ün, Ege vapuru ile saat 20.35'de Fethiye'ye gelişi.

 

22 Şubat 1938 – Atatürk'ün, halkevlerinin 6. kuruluş yıldönümü nedeniyle İçişleri Bakanı ve C.H.P. Genel Sekreteri Şükrü Kaya'nın 19 Şubat 1938 tarihli telgrafına cevabı: "Kültür alanındaki gelişmemizde önemli bir vazife gören halkevlerinin yıldönümü münasebetiyle gönderdiğiniz telgraftan çok duygulandım. Teşekkür eder ve halkevlerine bilinçli ve ışıklı çalışmalarında başarılar dilerim." [Kocatürk]