Tarihte bugün Atatürk

 

23 ARALIK

 

23 Aralık 1916 – Atatürk'ün, Sekerat'tan hareketle, yol boyunca Gökdere dağı-Çille dağı savunma hattını inceleyerek İsa Ağa mezrasına gelişi, geceyi burada geçirişi.

 

23 Aralık 1916 – I. Dünya Savaşı: Magdaba Muharebesi, birleşik kuvvetler Sina yarımadasında bir Türk garnizonunu ele geçirdiler.

 

23 Aralık 1917 – Atatürk'ün, Veliaht Vahdettin Efendi'nin maiyetindeki heyetle beraber Berlin'e gelişi (Heyet, burada 10 gün kalmıştır).

 

23 Aralık 1918 – İslahiye, Çebelibereket (Osmani) Bahçe, Hassa, Mamure'nin işgali.

 

23 Aralık 1918 – Kazım Karabekir Paşa, Tekirdağ'daki 14 ncü Kolordu Komutanlığına atandı.

 

23 Aralık 1919 – İtalyanlar Antalya'dan sonra, Konya'ya kadar geldi.

 

23 Aralık 1919 – Atatürk'ün, Hacıbektaş Türbesi'ni ziyareti, akşamüzeri Hacıbektaş'tan Mucur'a hareketi ve geceyi Mucur'da geçirmesi.

 

22/23 Aralık 1920 – Atatürk'ün, Seyyar Kuvvetler Komutanı Çerkeş Ethem'e telgrafı: "Sizinle görüşmek ve vaziyeti izah etmek üzere Celâl (Bayar), Reşit, Kılıç Ali, Eyüp Sabri ve Vehbi Beylerle Emir Paşa yarın (23.12.1920) saat 12'de hareket ettirilecek trenle Kütahya'ya geleceklerdir!"

 

23 Aralık 1920 – Kuvay-ı Seyyare komutanı, Çerkez Ethem'e "nasihat vermek" üzere bir mebus heyetinin Ankara'dan Kütahya'yı hareketi.

 

23 Aralık 1920 – Mustafa Kemal Çerkez Ethem'e telgraf çekerek anlaşmazlığın çözülmesini istediğini ve bir grup mebusun bunu çözmek için yola çıktığını bildirdi.

 

23 Aralık 1921 – Atatürk'ün, Fransız Mareşali Lyautey'e Millî Mücadele'de Türk davasına hizmet ettiğinden dolayı teşekkür mektubu: "…Her iki tarafın karşılıklı olarak sarf ettiği gayretlerin Ankara Antlaşması'nı'nın imzasıyla meyvelerini vermiş olduğunu görmekle bahtiyarız."

 

23 Aralık 1930 – Menemen'de İnkılaplar aleyhine ayaklanma çıktı. Öğretmen yedek subay Kubilay şehit edildi. Menemen'de, Kubilây adlı yedek subay öğretmenin, bir kısım gericiler tarafından şehit edilmesi.

 

23 Aralık 1930 – Menemen'de Cumhuriyet karşıtı olayda yedek subaylığını yapmakta olan öğretmen Kubilay şeriat isteyenler tarafından öldürüldü. Genç Cumhuriyet rejiminin 1925 yılındaki Şeyh Sait isyanından sonra tanık olduğu ikinci önemli irtica olayı, "Menemen Olayı – Kubilay Olayı" olarak tarihe geçti. Menemen olayının izleri toplumsal bellekten hiç silinmedi. Kubilay "devrim şehidi" olarak simgeleşti.

 

23 Aralık 1930 – Atatürk'ün, Edirne'de özel girişime ait Çeltik İşletmesi'ni, pirinç tarlalarını gezişi ve köylülerle görüşmesi.

 

23 Aralık 1930 – Türkiye ile Yunanistan arasında, nüfus mübadelesi gerçekleştirildi.

 

28 Aralık 1930 – 23 Aralık 1930 Salı günü meydana gelen olay üzerine Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 28 Aralık'ta orduya başsağlığı mesajı yayınladı.

 

23 Aralık 1936 – Atatürk'ün, Başbakan İsmet İnönü ile beraber Genelkurmay Başkanlığı'nı ziyareti ve Fevzi Çakmakla görüşmesi.

 

23 Aralık 1937 – Mustafa Kemal'in Afet İnan'a yazdığı mektuptan; "… gece meşguliyetimiz bildiğin gibi dil dersleri, gündüz de yalnız olarak aynı mesele üzerinde birkaç saat çalışıyorum." (Akl-ı Kemal, C.4, Sinan Meydan)