Tarihte bugün Atatürk

 

23 EKİM

 

23 Ekim 1918 – İngilizlerin, yerli Arap kuvvetleriyle beraber Halep güneyinden taarruza başlamaları. (Bu taarruzlar üzerine Atatürk'ün emri ile Halep'te ve güneyinde bulunan kuvvetler Halep'in kuzeyine alınarak burada cephe oluşturuldu). [Kocatürk]

 

23 Ekim 1919 – Mustafa Kemal'in Cafer Tayyar Paşa'ya; 'Trakya'da tampon bölge teşkilinin doğru olmayacağını' bildiren yazısı.

 

23 Ekim 1919 – Ruşen Eşref (Ünaydın) Beyin Tasvir-i Efkâr gazetesinde "Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Bey'le mülakat" adlı üç sayı süren yazı dizisinin başlaması.

 

23 Ekim 1919 - Pontus Hareketi (ve Doğu Trakya) için, İstanbul Rumlarca merkez kabul edildi.

 

23 Ekim 1919 – Yunanlılarca Doğu Trakya ve Pontus için merkez şehri olarak İstanbul'un kabul edilmesi. (Nutuk)

 

23 Ekim 1920 – Der Saadet gazetesi, İstanbul'da, Tevfik Paşa Hükümetinin iktidara gelmesini haber yaparken yine resim kullanmış (36 x 17 santimetre) resimde boğazın iki yakasından uzanan ellerin, boğazın ortasında tokalaşmasını göstermiştir. Eller İstanbul ve Anadolu'yu ifade etmekte, resmin arkasındaki güneş ise yine Mustafa Kemal ve milli hareketi temsil etmektedir. (Sansür heyeti resimden işkillenmemiş ancak doğal olarak ve yok yere yazının 120 satırlık bölümünü sansürlemiş, gazete manşet resmiyle ama o satırlar olmadan yayınlanmıştır.)

 

23 Ekim 1921 – Malta'da tutuklu olan Türkler ile Ankara'nın esir aldığı İngilizlerin karşılıklı olarak serbest bırakılmasının öngören anlaşma imzalandı.

 

23 Ekim 1921 – Kızılay İkinci Başkanı (Hilal-ı Ahmer İkinci Reisi) Hamit Bey ile İstanbul'daki İngiliz komiseri arasında yapılan anlaşma üzerine Malta'da tutuklu bulunan Türkler ile Anadolu'da tutuklanan bütün İngiliz tutukluların karşılıklı olarak serbest bırakılması kararlaştırıldı ve uygulandı. (Nutuk)

 

23 Ekim 1921 – İstanbul'da Ankara Hükümetinin siyasi temsilcisi Hamit Bey ile, İngilizler arasında Anadolu'daki İngiliz esirleriyle Malta'daki Türk esirlerinin değiştirilmesi hakkında anlaşma imzalanması.

 

23 Ekim 1921 – İstanbul'daki Ankara temsilcisi Hamit Bey ile İngiliz temsilcisi Sir H. Rumbold arasında, İngiliz esirleriyle Malta'daki Türk tutukluların değiştirilmesi konusunda anlaşma imzalandı. (Serbest bırakılan Malta tutukluları 31 Ekim'de İnebolu'ya çıktılar.)

 

23 Ekim 1922 – Doğu Trakya'nın devir teslim tarihleri saptandı.

 

23 Ekim 1923 – Büyük Millet Meclisi'nin ikinci başkanlığını yapan Ali Fuat Bey'in (Cebesoy) istifa etti.

 

23 Ekim 1923 – Halk Fırkası'nın kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi; Daha önce tüzüğü kabul edilen Halk Fırkası'nın resmen kurulması için Dahiliye Vekâleti'ne dilekçe verildi.

 

23 Ekim 1923 – Halk Partisi'nin kuruluş dilekçesinin, Genel Başkan Gazi Mustafa Kemal ve Genel Sekreter Recep (Peker) imzalarıyla İçişleri Bakanlığı'na verilişi.

 

23 Ekim 1923 – Atatürk'ün, Lâtife Hanımla beraber Ankara Türkocağı'nda açılan resim sergisini ziyareti ve bazı tabloları satın almaları.

 

23 Ekim 1932 – Atatürk'ün, İstanbul'dan Ankara'ya gelişi.

 

23 Ekim 1934 – Atatürk'ün, Çankaya'da Sovyet Büyükelçisi Karahan'ın güven mektubunu kabulü.

 

23 Ekim 1934 – Atatürk'ün, İstanbul Üniversitesi'ne imzalı fotoğrafını armağan edişi.

 

23 Ekim 1935 – İstanbul'da, Atatürk'e suikast girişimini lanetleme mitingleri.

 

23 Ekim 1935 – Atatürk'ün, Çankaya'da Yugoslavya Elçisi Branko Lazarevitch'in güven mektubunu kabulü.

 

23 Ekim 1935 -Etibank faaliyete geçti.

 

17 – 23 Ekim 1938 – Bu tarih aralığına ait 11 adet (Komalar nedeniyle sıklaşmıştır) Atatürk'ün durumuna dair sağlık bülteni yayınlanması.

 

23 Ekim 1938 – Sürekli ve danışman hekimlerce Atatürk'e konsültasyon yapılması.

 

23 Ekim – 08 Kasım 1938 – Atatürk'ün hastalık hali normale dönünce sağlık raporlarının günlük olarak yayınlanması kararlaştırıldı.